ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 70.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
19/11/2560 70.00 60.00
18/11/2560 72.50 55.00
17/11/2560 70.00 55.00
16/11/2560 70.00 55.00
15/11/2560 77.50 55.00
14/11/2560 65.00 55.00
13/11/2560 77.50 55.00
12/11/2560 70.00 55.00
11/11/2560 67.50 55.00
10/11/2560 77.50 55.00
09/11/2560 70.00 55.00
08/11/2560 90.00 55.00
07/11/2560 92.50 55.00
06/11/2560 90.00 55.00
05/11/2560 90.00 55.00
04/11/2560 70.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product