ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 47.50 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 105.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
19/09/2561 47.50 105.00
18/09/2561 47.50 105.00
17/09/2561 47.50 105.00
16/09/2561 47.50 80.00
15/09/2561 47.50 80.00
14/09/2561 47.50 80.00
13/09/2561 50.00 80.00
12/09/2561 47.50 80.00
11/09/2561 48.75 80.00
10/09/2561 48.75 60.00
09/09/2561 51.25 60.00
08/09/2561 52.50 60.00
07/09/2561 50.00 60.00
06/09/2561 50.00 55.00
05/09/2561 45.00 57.50
04/09/2561 43.33 57.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product