ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
20/01/2561 50.00 55.00
19/01/2561 37.50 65.00
18/01/2561 35.00 65.00
17/01/2561 41.25 65.00
16/01/2561 41.25 65.00
15/01/2561 40.00 60.00
14/01/2561 40.00 60.00
13/01/2561 35.00 60.00
12/01/2561 34.17 65.00
11/01/2561 35.00 65.00
10/01/2561 37.50 65.00
09/01/2561 33.33 65.00
08/01/2561 32.50 65.00
07/01/2561 35.00 65.00
06/01/2561 38.33 65.00
05/01/2561 36.25 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักกาด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product