ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 40.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
28/07/2560 40.00 40.00
27/07/2560 41.67 42.50
26/07/2560 41.67 42.50
25/07/2560 51.67 45.00
24/07/2560 40.83 50.00
23/07/2560 45.00 50.00
22/07/2560 46.67 50.00
21/07/2560 45.00 50.00
20/07/2560 48.33 50.00
19/07/2560 66.67 50.00
18/07/2560 75.00 50.00
17/07/2560 65.00 50.00
16/07/2560 70.00 50.00
15/07/2560 70.00 50.00
14/07/2560 66.67 50.00
13/07/2560 63.33 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product