ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 40.83 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 52.50 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
26/05/2560 40.83 52.50
25/05/2560 51.67 52.50
24/05/2560 55.00 45.00
23/05/2560 58.33 47.50
22/05/2560 47.50 47.50
21/05/2560 38.33 47.50
20/05/2560 40.00 45.00
19/05/2560 37.50 45.00
18/05/2560 45.00 45.00
17/05/2560 39.17 47.50
16/05/2560 44.17 47.50
15/05/2560 35.00 47.50
14/05/2560 40.00 47.50
13/05/2560 38.75 47.50
12/05/2560 39.38 47.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product