ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
18/07/2561 50.00 50.00
17/07/2561 50.00 50.00
16/07/2561 47.50 50.00
15/07/2561 52.50 50.00
14/07/2561 55.00 50.00
13/07/2561 50.00 50.00
12/07/2561 52.50 50.00
11/07/2561 55.00 50.00
10/07/2561 60.00 50.00
09/07/2561 60.00 50.00
08/07/2561 57.50 50.00
07/07/2561 62.50 50.00
06/07/2561 61.25 50.00
05/07/2561 67.50 50.00
04/07/2561 80.00 50.00
03/07/2561 80.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product