ราคาต้นหอม
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
ต้นหอม
-
บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น
50.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ต้นหอม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม