ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 85.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
26/03/2562 85.00 50.00
25/03/2562 60.00 50.00
24/03/2562 57.50 50.00
23/03/2562 57.50 50.00
22/03/2562 60.00 50.00
21/03/2562 55.00 50.00
20/03/2562 55.00 50.00
19/03/2562 50.00 50.00
18/03/2562 50.00 50.00
16/03/2562 40.00 50.00
15/03/2562 41.25 50.00
14/03/2562 37.50 50.00
13/03/2562 36.25 50.00
12/03/2562 43.75 50.00
11/03/2562 42.50 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product