ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 115.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
25/05/2562 115.00 50.00
24/05/2562 120.00 50.00
23/05/2562 127.50 50.00
22/05/2562 132.50 50.00
21/05/2562 147.50 50.00
20/05/2562 135.00 45.00
19/05/2562 137.50 45.00
18/05/2562 132.50 45.00
17/05/2562 122.50 45.00
16/05/2562 130.00 45.00
15/05/2562 120.00 45.00
14/05/2562 120.00 45.00
13/05/2562 110.00 45.00
12/05/2562 142.50 50.00
11/05/2562 142.50 50.00
10/05/2562 150.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product