ราคาต้นหอม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ต้นหอม 40.00 บาท/กก.
(B) ต้นหอมญี่ปุ่น 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ต้นหอม (B) ต้นหอมญี่ปุ่น
16/01/2562 40.00 45.00
15/01/2562 37.50 52.50
14/01/2562 37.50 52.50
13/01/2562 47.50 50.00
12/01/2562 45.00 50.00
11/01/2562 42.50 50.00
10/01/2562 45.00 50.00
09/01/2562 42.50 50.00
08/01/2562 47.50 50.00
07/01/2562 50.00 50.00
06/01/2562 45.00 50.00
05/01/2562 45.00 50.00
04/01/2562 62.50 50.00
03/01/2562 47.50 50.00
02/01/2562 85.00 50.00
01/01/2562 46.25 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาต้นหอมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาต้นหอมรายวัน, ราคาต้นหอม, ราคาต้นหอมญี่ปุ่น,
bg product