ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 105.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 132.50 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 50.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 50.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 55.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 13.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 37.50 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 21.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 23.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
19/09/2561 105.00 132.50 50.00 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 13.00 37.50 21.00 21.00 23.00
18/09/2561 96.67 132.50 42.50 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 16.00 36.67 28.33 21.00 28.67
17/09/2561 95.00 132.50 42.50 55.00 - - - - - 15.33 38.33 23.33 21.00 29.33
16/09/2561 85.00 115.00 35.00 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 16.00 37.50 26.00 21.00 35.00
15/09/2561 90.00 125.00 40.00 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 15.33 50.00 21.67 21.00 32.00
14/09/2561 91.67 115.00 40.00 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 15.33 44.17 21.67 21.00 29.33
13/09/2561 91.67 115.00 40.00 55.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 15.33 41.67 24.67 21.00 30.17
12/09/2561 93.33 120.00 40.00 53.50 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 15.33 43.33 24.33 21.00 29.33
11/09/2561 93.33 120.00 40.00 53.50 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 15.33 46.67 26.67 21.00 29.33
10/09/2561 92.50 115.00 40.00 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 50.00 22.00 42.67 26.00 21.00 32.00
09/09/2561 90.00 95.00 35.00 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 22.00 55.00 32.00 21.00 37.50
08/09/2561 96.67 100.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 22.00 45.00 24.67 21.00 32.67
07/09/2561 96.67 93.75 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 19.00 46.67 20.33 21.00 33.33
06/09/2561 96.67 95.00 41.50 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 19.00 50.00 20.00 21.00 35.00
05/09/2561 96.67 95.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 19.00 51.67 22.00 21.00 35.33
04/09/2561 96.67 100.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 55.00 55.00 22.00 55.00 23.67 21.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product