ราคาถั่ว
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
ถั่วลันเตา
-
บาท/กก.
ถั่วลิสงดิบ
-
บาท/กก.
ถั่วลิสงต้ม
-
บาท/กก.
ถั่วขาว
-
บาท/กก.
ถั่วเขียวเม็ด
-
บาท/กก.
ถั่วดำ
-
บาท/กก.
ถั่วแดง
-
บาท/กก.
ถั่วเหลืองเม็ด
-
บาท/กก.
ถั่วแระ
-
บาท/กก.
ถั่วพู
83.00
บาท/กก.
ถั่วฝักยาว
25.00
บาท/กก.
ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน)
-
บาท/กก.
ถั่วงอก
-
บาท/กก.
ถั่วแขก
50.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ถั่ว
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม