ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 55.33 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 115.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 50.00 บาท/กก.
(E) ถั่วขาว 80.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 55.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 45.00 บาท/กก.
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 38.33 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 38.17 บาท/กก.
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 37.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
23/01/2560 55.33 115.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 38.17 21.00 37.50
22/01/2560 55.83 115.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 41.67 21.00 38.00
21/01/2560 55.83 117.50 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 37.50 42.83 21.00 35.00
20/01/2560 48.75 117.50 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 45.00 55.00 21.00 35.00
19/01/2560 49.17 87.50 30.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 35.00 43.67 21.00 35.00
18/01/2560 45.00 87.50 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 35.00 50.50 21.00 35.00
17/01/2560 46.25 85.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 37.50 49.00 21.00 35.00
16/01/2560 50.33 85.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 31.67 48.00 21.00 37.50
15/01/2560 50.33 85.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 35.00 46.67 21.00 37.50
14/01/2560 41.25 85.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 45.00 40.50 21.00 35.50
13/01/2560 53.33 80.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 28.33 34.67 21.00 35.00
12/01/2560 60.00 80.00 30.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 31.67 31.67 21.00 37.50
11/01/2560 56.33 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 31.67 25.00 21.00 37.50
10/01/2560 59.67 90.00 30.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 31.67 26.67 21.00 35.00
09/01/2560 60.83 85.00 30.00 50.00 - - - - - - 32.50 29.67 21.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product