ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 90.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 70.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 130.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 50.00 บาท/กก.
(E) ถั่วขาว 80.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 55.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 45.00 บาท/กก.
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 22.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 85.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 20.00 บาท/กก.
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 53.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
26/05/2560 90.00 70.00 130.00 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 85.00 20.00 21.00 53.33
25/05/2560 86.67 70.00 33.50 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 83.33 23.00 21.00 33.33
24/05/2560 80.00 - 27.00 48.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 24.00 100.00 30.00 22.00 50.00
23/05/2560 86.67 70.00 33.50 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 108.33 28.67 21.00 36.67
22/05/2560 90.00 70.00 33.50 54.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 85.00 23.25 21.00 36.67
21/05/2560 85.00 70.00 27.00 54.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 24.00 75.00 32.00 21.00 38.75
20/05/2560 90.00 - 33.50 56.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 85.00 35.67 22.00 40.00
19/05/2560 90.00 - 40.00 - - - - - - 20.00 80.00 33.33 22.00 37.00
18/05/2560 90.00 - 33.50 - 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 85.00 30.00 22.00 36.67
17/05/2560 86.67 70.00 33.50 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 90.00 31.67 21.00 30.00
16/05/2560 83.33 70.00 33.50 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 83.33 31.00 21.00 31.33
15/05/2560 86.25 77.50 33.50 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 79.00 27.60 21.00 36.67
14/05/2560 90.00 77.50 27.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 24.00 76.67 24.00 21.00 40.00
13/05/2560 86.67 77.50 33.50 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 83.33 33.00 21.00 43.33
12/05/2560 90.00 77.50 33.50 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 22.00 77.50 24.25 21.00 43.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product