ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 253.33 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 80.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 50.00 บาท/กก.
(E) ถั่วขาว 80.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 55.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 45.00 บาท/กก.
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 45.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 31.33 บาท/กก.
(M) ถั่วงอก 20.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
29/03/2560 253.33 80.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 45.00 31.33 20.00 40.00
28/03/2560 253.00 80.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 51.67 31.00 21.00 36.25
27/03/2560 253.33 80.00 33.00 51.50 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 48.33 30.67 21.00 40.00
26/03/2560 253.33 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 48.33 29.67 21.00 35.00
25/03/2560 253.33 90.00 33.00 51.50 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 50.00 24.00 21.00 40.00
24/03/2560 70.83 95.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 45.00 24.67 21.00 40.00
23/03/2560 55.00 95.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 55.00 27.50 21.00 40.00
22/03/2560 80.00 105.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 48.33 21.67 21.00 40.00
21/03/2560 63.33 105.00 33.00 51.50 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 48.33 23.33 21.00 40.00
20/03/2560 73.33 - - - 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 36.67 28.33 22.00 40.00
19/03/2560 62.17 95.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 39.17 25.00 21.00 40.00
18/03/2560 61.67 105.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 41.67 22.67 21.00 40.00
17/03/2560 65.00 110.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 22.33 21.00 40.00
16/03/2560 55.00 100.00 35.00 52.50 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 38.33 20.67 21.00 40.00
15/03/2560 55.00 100.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 35.00 20.00 21.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product