ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 86.67 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 90.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 37.50 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 50.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 50.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 22.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 38.33 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 24.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 31.67 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
18/07/2561 86.67 90.00 37.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 38.33 24.00 21.00 31.67
17/07/2561 90.00 90.00 37.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 40.00 21.67 21.00 32.67
16/07/2561 86.67 87.50 37.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 51.67 20.67 21.00 28.33
15/07/2561 90.00 80.00 35.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 70.00 30.00 21.00 40.00
14/07/2561 90.00 90.00 38.50 52.00 - - - - - 22.00 50.00 25.00 21.00 36.67
13/07/2561 90.00 85.00 38.50 52.00 - - - - - 22.00 42.50 15.00 21.00 25.00
12/07/2561 80.00 90.00 - 52.00 - - - - - - 70.00 20.00 21.00 30.00
11/07/2561 86.67 90.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 56.67 20.00 21.00 35.00
10/07/2561 86.67 80.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 51.67 22.33 21.00 36.67
09/07/2561 90.00 80.00 42.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 51.67 22.33 21.00 34.67
08/07/2561 87.50 80.00 35.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 70.00 27.00 21.00 40.00
07/07/2561 90.00 80.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 53.33 28.00 21.00 40.00
06/07/2561 93.33 80.00 42.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 43.33 33.00 21.00 38.67
05/07/2561 93.33 80.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 45.00 31.00 21.00 39.67
04/07/2561 93.33 75.00 42.00 52.00 70.00 50.00 9,048.00 50.00 30.00 - 43.33 29.33 21.00 40.00
03/07/2561 90.00 87.50 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 22.00 43.33 29.33 21.00 36.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product