ราคาถั่ว
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ถั่วลันเตา
73.33
บาท/กก.
ถั่วลิสงดิบ
45.00
บาท/กก.
ถั่วลิสงต้ม
-
บาท/กก.
ถั่วขาว
52.00
บาท/กก.
ถั่วเขียวเม็ด
45.00
บาท/กก.
ถั่วดำ
90.00
บาท/กก.
ถั่วแดง
50.00
บาท/กก.
ถั่วเหลืองเม็ด
55.00
บาท/กก.
ถั่วแระ
-
บาท/กก.
ถั่วพู
38.33
บาท/กก.
ถั่วฝักยาว
24.33
บาท/กก.
ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน)
70.00
บาท/กก.
ถั่วงอก
20.00
บาท/กก.
ถั่วแขก
33.33
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ถั่ว
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม