ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 95.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 120.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 40.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 21.00 บาท/กก.
(M) ถั่วงอก 20.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 30.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
28/07/2560 95.00 120.00 - 52.00 - - - - - - 40.00 21.00 20.00 30.00
27/07/2560 77.50 115.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 60.00 26.00 21.00 35.00
26/07/2560 85.00 110.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 50.00 29.50 21.00 35.00
25/07/2560 85.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 45.00 32.50 21.00 30.00
24/07/2560 80.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 50.00 25.50 21.00 40.00
23/07/2560 85.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 22.00 50.00 32.50 21.00 45.00
22/07/2560 85.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 50.00 30.00 21.00 40.00
21/07/2560 87.50 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 55.00 29.50 21.00 45.00
20/07/2560 85.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 65.00 27.00 21.00 40.00
19/07/2560 85.00 140.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 55.00 26.00 21.00 40.00
18/07/2560 80.00 130.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 55.00 24.50 21.00 45.00
17/07/2560 82.50 135.00 35.00 52.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 70.00 23.50 22.00 40.00
16/07/2560 70.00 - 27.00 30.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 22.00 70.00 30.00 22.00 50.00
15/07/2560 85.00 115.00 27.00 41.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 55.00 32.50 21.00 45.00
14/07/2560 82.50 100.00 27.00 41.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 55.00 27.50 21.00 40.00
13/07/2560 80.00 100.00 27.00 41.00 80.00 55.00 55.00 45.00 38.00 20.00 50.00 30.00 21.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product