ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 63.33 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 75.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 50.00 บาท/กก.
(E) ถั่วขาว 80.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 55.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 45.00 บาท/กก.
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 38.33 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 22.67 บาท/กก.
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
20/02/2560 63.33 75.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 22.67 21.00 40.00
19/02/2560 60.83 75.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 25.67 20.00 40.00
18/02/2560 58.75 75.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 37.50 27.00 21.00 40.00
17/02/2560 63.33 75.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 37.50 25.00 21.00 40.00
16/02/2560 62.50 75.00 33.00 51.50 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 20.00 40.00 27.50 21.00 40.00
15/02/2560 63.67 80.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 26.67 21.00 35.00
14/02/2560 66.67 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 19.67 21.00 35.00
13/02/2560 63.33 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 38.33 21.00 21.00 35.00
12/02/2560 63.33 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 36.67 20.33 21.00 50.00
11/02/2560 66.67 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 23.00 21.00 45.00
10/02/2560 66.67 90.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 24.00 21.00 40.00
09/02/2560 65.00 100.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 23.00 21.00 45.00
08/02/2560 66.67 100.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 24.67 21.00 45.00
07/02/2560 53.33 115.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 20.67 21.00 40.00
06/02/2560 65.00 115.00 - 50.00 80.00 55.00 55.00 45.00 30.00 - 40.00 22.00 21.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product