ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 110.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 105.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 45.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 52.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 45.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 55.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 16.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 260.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 36.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 20.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 58.33 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
24/05/2562 110.00 105.00 45.00 55.00 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 16.00 260.00 36.67 20.00 58.33
23/05/2562 110.00 105.00 40.50 57.50 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 22.00 258.33 38.33 20.00 80.00
22/05/2562 95.00 105.00 40.50 57.50 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.00 275.00 40.83 20.00 70.00
21/05/2562 98.33 105.00 45.00 55.00 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 - 275.00 49.17 20.00 72.00
20/05/2562 101.67 102.50 40.50 57.50 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.00 280.00 60.00 20.00 67.00
19/05/2562 107.50 105.00 36.00 57.50 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 22.00 335.00 70.00 20.00 80.00
18/05/2562 127.50 105.00 36.00 57.50 52.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 310.00 67.50 20.00 75.00
17/05/2562 116.67 97.50 42.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 240.00 55.00 20.00 75.00
16/05/2562 120.00 95.00 42.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 240.00 49.67 20.00 63.33
15/05/2562 140.00 100.00 39.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 236.67 47.33 20.00 68.33
14/05/2562 140.00 100.00 13.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 243.33 56.33 20.00 80.00
13/05/2562 140.00 100.00 42.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 250.00 56.33 20.00 80.00
12/05/2562 88.00 100.00 - 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 240.00 52.50 20.00 82.50
11/05/2562 98.67 95.00 45.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 226.67 46.67 20.00 82.50
10/05/2562 140.00 95.00 45.00 55.00 - - - - - 20.00 206.67 45.00 - 85.00
09/05/2562 133.33 95.00 45.00 55.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.00 186.67 50.00 20.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product