ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 50.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 90.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 58.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 10.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 30.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 20.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 40.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
16/01/2562 50.00 90.00 - 58.00 - - - - - 10.00 30.00 40.00 20.00 40.00
15/01/2562 66.67 85.00 38.50 59.00 55.00 42.00 90.00 55.00 55.00 16.00 31.67 30.67 21.00 38.67
14/01/2562 66.67 85.00 42.00 58.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 10.00 28.33 30.33 21.00 35.33
13/01/2562 53.75 90.00 35.00 59.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 16.00 47.50 37.00 21.00 40.00
12/01/2562 58.33 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 40.00 30.33 21.00 35.00
11/01/2562 58.33 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.67 36.67 26.00 21.00 35.33
10/01/2562 58.33 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 38.33 26.67 21.00 33.33
09/01/2562 59.17 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 46.67 26.33 21.00 37.33
08/01/2562 61.67 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 48.33 29.33 21.00 36.67
07/01/2562 59.17 90.00 38.50 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 49.17 35.00 21.00 41.33
06/01/2562 55.00 70.00 35.00 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 55.00 36.00 21.00 50.00
05/01/2562 63.33 80.00 40.00 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 48.33 30.00 21.00 40.00
04/01/2562 61.67 80.00 40.00 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 45.00 31.67 21.00 36.67
03/01/2562 62.50 80.00 40.00 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 48.33 28.33 21.00 36.67
02/01/2562 40.17 70.00 45.00 58.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 10.00 45.00 33.00 21.00 63.33
01/01/2562 63.75 70.00 35.00 59.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 16.00 55.00 29.00 21.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product