ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 105.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) - บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 39.50 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 70.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 55.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 30.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 20.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 42.50 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 22.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 50.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
20/01/2561 105.00 - 39.50 52.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 42.50 65.00 22.00 50.00
19/01/2561 83.00 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 45.00 66.67 21.25 53.33
18/01/2561 83.33 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 41.67 64.67 21.25 53.33
17/01/2561 76.67 120.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 50.00 65.00 21.00 53.33
16/01/2561 86.67 120.00 40.00 50.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 53.33 62.17 21.00 50.67
15/01/2561 110.00 - 40.00 - 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 60.00 57.50 22.00 45.00
14/01/2561 80.00 - 35.00 52.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 80.00 80.00 - 60.00
13/01/2561 110.00 - 37.50 52.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 55.00 65.00 22.00 40.00
12/01/2561 99.17 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 46.67 63.33 21.25 46.67
11/01/2561 78.75 125.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 50.00 75.00 21.25 55.00
10/01/2561 108.33 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 41.67 69.17 21.25 40.00
09/01/2561 81.67 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 50.00 51.67 21.25 33.33
08/01/2561 86.67 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 - 56.67 47.67 21.25 40.00
07/01/2561 80.00 125.00 35.00 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 - 65.00 60.00 21.25 45.00
06/01/2561 90.00 135.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 43.33 60.00 20.50 40.00
05/01/2561 96.67 125.00 37.50 51.00 70.00 55.00 90.00 60.00 30.00 20.00 41.67 56.67 21.25 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาหัวหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
หอมแดงไม่ตัดหมวด 26.50 บาท/กก.
หอมแดงตัดหมวดเบอร์กลาง - บาท/กก.
หอมแขก 37.00 บาท/กก.
หอมหัวใหญ่ 27.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาส้ม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 26.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 10.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7 40.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 35.00 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 32.50 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาสุกรมีชีวิต
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 100 กก. ขึ้นไป 45.38 บาท/กก.
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 100 กก. ลงมา - บาท/กก.
19/01/2561
ราคาสับปะรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.00 บาท/ลูก
สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product