ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 80.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 105.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 45.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 18.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 55.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก - บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 27.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
26/03/2562 80.00 105.00 45.00 55.00 - - - - - 18.00 55.00 27.50 - 27.00
25/03/2562 100.00 110.00 40.00 60.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.00 65.00 27.50 20.00 42.00
24/03/2562 78.75 120.00 35.00 60.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 22.00 65.00 29.00 20.00 45.00
23/03/2562 98.33 122.50 40.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.33 63.33 28.00 20.00 38.67
22/03/2562 98.33 120.00 40.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.33 63.33 30.33 20.00 43.33
21/03/2562 99.17 120.00 40.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 19.33 56.67 28.00 20.00 39.33
20/03/2562 96.67 120.00 40.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 61.67 31.17 20.00 43.33
19/03/2562 96.67 105.00 40.00 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 65.00 33.50 20.00 46.67
18/03/2562 120.00 140.00 40.00 60.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 22.00 85.00 31.50 20.00 50.00
17/03/2562 - - 35.00 60.00 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 22.00 - - 20.00 -
16/03/2562 83.33 102.50 38.50 57.50 - - - - - 20.67 50.00 36.67 20.00 43.33
15/03/2562 83.33 102.50 38.50 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.67 53.33 36.67 20.00 43.33
14/03/2562 83.33 102.50 38.50 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 20.67 50.00 35.00 20.00 46.67
13/03/2562 83.33 102.50 38.50 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 56.67 34.33 20.00 46.67
12/03/2562 81.67 102.50 38.50 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 53.33 29.00 20.00 51.67
11/03/2562 81.67 105.00 38.50 57.50 55.00 45.00 90.00 55.00 55.00 21.00 60.00 28.00 20.00 43.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product