ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 100.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 70.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ - บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 52.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว - บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด - บาท/กก.
(G) ถั่วดำ - บาท/กก.
(H) ถั่วแดง - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด - บาท/กก.
(J) ถั่วแระ - บาท/กก.
(K) ถั่วพู 60.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 20.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 60.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
27/05/2561 100.00 70.00 - 52.00 - - - - - - 60.00 40.00 20.00 60.00
26/05/2561 83.33 70.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 58.33 45.00 21.00 49.33
25/05/2561 75.00 - 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 55.00 35.00 22.00 50.00
24/05/2561 100.00 70.00 - 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 80.00 50.00 21.00 60.00
23/05/2561 83.33 70.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 93.33 37.00 21.00 46.67
22/05/2561 83.33 70.00 42.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 110.00 38.33 21.00 48.33
21/05/2561 83.33 70.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 113.33 40.00 21.00 46.67
20/05/2561 90.00 60.00 - 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 122.50 39.50 21.00 55.00
19/05/2561 83.33 60.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 83.33 33.00 21.00 45.33
18/05/2561 83.33 60.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 86.67 28.67 21.00 52.67
17/05/2561 90.00 60.00 35.00 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 105.00 30.00 21.00 65.00
16/05/2561 90.00 60.00 - 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 95.00 25.00 21.00 65.00
15/05/2561 83.33 60.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 83.33 20.33 21.00 45.00
14/05/2561 80.00 60.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 90.00 21.67 20.00 41.67
13/05/2561 85.00 60.00 - 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 - 110.00 36.00 21.00 47.50
12/05/2561 80.00 60.00 38.50 52.00 70.00 50.00 90.00 50.00 30.00 24.00 106.67 32.00 21.00 41.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product