ราคาถั่ว

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ถั่วลันเตา 85.00 บาท/กก.
(B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) 90.00 บาท/กก.
(C) ถั่วลิสงดิบ 35.00 บาท/กก.
(D) ถั่วลิสงต้ม 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ถั่วขาว 55.00 บาท/กก.
(F) ถั่วเขียวเม็ด 50.00 บาท/กก.
(G) ถั่วดำ 90.00 บาท/กก.
(H) ถั่วแดง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ถั่วเหลืองเม็ด 55.00 บาท/กก.
(J) ถั่วแระ 17.00 บาท/กก.
(K) ถั่วพู 45.00 บาท/กก.
(L) ถั่วฝักยาว 20.75 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) ถั่วงอก 21.00 บาท/กก.
(N) ถั่วแขก 40.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ถั่วลันเตา (B) ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) (C) ถั่วลิสงดิบ (D) ถั่วลิสงต้ม (E) ถั่วขาว (F) ถั่วเขียวเม็ด (G) ถั่วดำ (H) ถั่วแดง (I) ถั่วเหลืองเม็ด (J) ถั่วแระ (K) ถั่วพู (L) ถั่วฝักยาว (M) ถั่วงอก (N) ถั่วแขก
17/11/2561 85.00 90.00 35.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.00 45.00 20.75 21.00 40.00
16/11/2561 96.67 100.00 45.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 15.50 30.00 17.00 21.00 30.67
15/11/2561 95.00 100.00 41.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 18.00 33.33 18.33 21.00 32.00
14/11/2561 100.00 110.00 41.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 21.00 30.00 16.00 22.00 34.00
13/11/2561 100.00 110.00 41.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 20.00 37.50 22.50 22.00 34.00
12/11/2561 100.00 110.00 41.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 20.00 35.00 22.50 22.00 35.00
11/11/2561 92.50 120.00 35.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.00 50.00 22.75 21.00 37.50
10/11/2561 105.00 120.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 20.00 45.00 20.00 22.00 32.00
09/11/2561 95.00 115.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 46.67 26.50 21.00 33.33
08/11/2561 99.33 105.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 18.00 46.67 25.33 21.00 34.67
07/11/2561 96.67 115.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 61.67 33.00 21.00 36.67
06/11/2561 115.00 105.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 58.33 35.00 21.00 32.33
05/11/2561 116.67 110.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.33 63.33 36.67 21.00 28.33
04/11/2561 125.00 90.00 35.00 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 17.00 72.50 37.50 21.00 37.50
03/11/2561 123.33 105.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 18.00 61.67 35.00 21.00 31.67
02/11/2561 120.00 105.00 41.50 60.00 55.00 50.00 90.00 55.00 55.00 18.00 61.67 33.33 21.00 33.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาถั่วที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาถั่วรายวัน, ราคาถั่วลันเตา, ราคาซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน), ราคาถั่วลิสงดิบ, ราคาถั่วลิสงต้ม, ราคาถั่วขาว, ราคาถั่วเขียวเม็ด, ราคาถั่วดำ, ราคาถั่วแดง, ราคาถั่วเหลืองเม็ด, ราคาถั่วแระ, ราคาถั่วพู, ราคาถั่วฝักยาว, ราคาถั่วงอก, ราคาถั่วแขก,
bg product