ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 106.67 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 75.00 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
19/09/2561 - - 80.00 - 106.67 75.00 - -
18/09/2561 - - - - 110.00 75.00 - -
17/09/2561 - - - - 105.00 87.50 - -
16/09/2561 180.00 100.00 80.00 65.00 109.99 78.75 - -
15/09/2561 180.00 100.00 80.00 65.00 115.00 70.00 - -
14/09/2561 - - - - 115.00 - - -
13/09/2561 - - - - 100.00 - - -
12/09/2561 - - - - 96.25 - - -
11/09/2561 180.00 100.00 70.00 - 98.33 70.00 80.00 50.00
10/09/2561 180.00 100.00 70.00 65.00 95.83 70.00 - -
09/09/2561 - - - - 77.50 - - -
08/09/2561 180.00 100.00 70.00 59.98 105.00 70.00 - -
07/09/2561 150.00 100.00 70.00 60.00 101.67 66.25 - -
06/09/2561 150.00 - 60.00 - 97.50 66.25 - -
05/09/2561 150.00 - 60.00 - 95.83 66.25 - -
04/09/2561 - - - - 100.00 85.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product