ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ 200.00 บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 161.67 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
24/05/2562 200.00 - 100.00 - 161.67 - - -
23/05/2562 200.00 - 100.00 - 157.50 - - -
22/05/2562 230.00 - 120.00 - 164.17 130.00 - -
21/05/2562 - 160.00 120.00 90.00 157.50 120.00 120.00 -
20/05/2562 200.00 180.00 125.00 95.00 167.50 130.00 - -
19/05/2562 200.00 - 100.00 - 147.50 - 90.00 -
18/05/2562 200.00 - 107.50 60.00 147.50 92.50 90.00 -
17/05/2562 200.00 - 107.50 60.00 155.00 92.50 80.00 -
16/05/2562 200.00 - 107.50 60.00 148.33 92.50 - -
15/05/2562 - 130.00 117.50 60.00 148.33 92.50 - -
14/05/2562 200.00 - 115.00 75.00 141.67 106.25 - -
13/05/2562 185.00 135.00 102.50 77.50 137.50 103.75 - -
12/05/2562 165.00 120.00 102.50 82.50 130.00 97.50 - -
11/05/2562 150.00 100.00 92.50 75.00 125.00 92.50 - -
10/05/2562 155.00 120.00 97.50 80.00 123.33 91.25 - -
09/05/2562 150.00 100.00 102.50 80.00 123.33 91.25 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product