ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 180.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 100.00 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
17/11/2561 - - - - 180.00 100.00 - -
16/11/2561 - - - - 180.00 100.00 - -
14/11/2561 - - - - 150.00 100.00 - -
12/11/2561 320.00 - - - 140.00 100.00 - -
11/11/2561 - - - - 130.00 - - -
10/11/2561 - - - - 130.00 - - -
09/11/2561 - - - - 120.00 - - -
08/11/2561 - - - - 130.00 - - -
07/11/2561 - - - - 150.00 85.00 - -
06/11/2561 - - - - 130.00 85.00 - -
05/11/2561 - - - - 130.00 100.00 - -
04/11/2561 - - - - 150.00 100.00 - -
03/11/2561 - - - - 150.00 100.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product