ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 130.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 100.00 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
16/07/2562 250.00 - 85.00 - 130.00 100.00 - -
15/07/2562 250.00 - 80.00 - 130.00 100.00 - -
14/07/2562 250.00 - 85.00 - - 100.00 - -
13/07/2562 249.99 - 85.00 - 170.00 100.00 - -
12/07/2562 250.00 - 85.00 - 135.00 100.00 - -
11/07/2562 250.00 110.00 85.00 - 142.50 100.00 - -
10/07/2562 - - - - 130.00 - - -
09/07/2562 249.99 110.00 90.00 - 140.00 99.99 - -
08/07/2562 250.00 - 90.00 - 137.50 100.00 - -
07/07/2562 250.00 - 70.00 45.00 150.00 100.00 - -
06/07/2562 200.00 110.00 90.00 60.00 150.00 110.00 - -
05/07/2562 180.00 100.00 90.00 80.00 150.00 90.00 - -
04/07/2562 180.00 100.00 90.00 80.00 150.00 90.00 - -
03/07/2562 180.00 110.00 - - 160.00 110.00 - -
02/07/2562 200.00 150.00 90.00 70.00 157.50 100.00 - -
01/07/2562 200.00 150.00 100.00 70.00 157.50 100.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product