ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 92.50 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
18/07/2561 - - - - 125.00 92.50 - -
17/07/2561 - - - - 125.00 97.50 - -
16/07/2561 150.00 - 80.00 - 120.00 97.50 - -
15/07/2561 150.00 - 85.00 - 125.00 97.50 - -
14/07/2561 150.00 - 85.00 - 120.00 90.00 - -
13/07/2561 - - 85.00 - 120.00 95.00 - -
12/07/2561 150.00 - 85.00 - 125.00 98.75 - -
11/07/2561 150.00 80.00 85.00 - 122.50 97.50 - -
10/07/2561 150.00 80.00 85.00 - 125.00 106.25 - -
09/07/2561 150.00 - 90.00 70.00 115.00 92.50 - -
08/07/2561 - - 90.00 70.00 120.00 92.50 - -
07/07/2561 150.00 - 80.00 65.00 125.00 90.00 - -
06/07/2561 150.00 - 90.00 68.75 115.00 87.50 - -
05/07/2561 - - 100.00 85.00 130.00 92.50 - -
04/07/2561 150.00 - 90.00 61.25 120.00 93.75 - -
03/07/2561 150.00 - 90.00 60.00 122.50 88.75 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product