ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
24/03/2561 - - - - 110.00 - - -
23/03/2561 - - - - 110.00 - - -
22/03/2561 - - - - 100.00 - - -
21/03/2561 90.00 - - - 110.00 100.00 95.00 -
20/03/2561 - - 100.00 - 130.00 100.00 100.00 -
19/03/2561 - - 100.00 - 130.00 100.00 100.00 -
18/03/2561 - - - - 120.00 80.00 100.00 -
17/03/2561 - - - - 115.00 80.00 100.00 -
16/03/2561 - - - - 115.00 80.00 100.00 -
15/03/2561 - - - - 115.00 80.00 85.00 -
14/03/2561 - - - - 115.00 70.00 - -
13/03/2561 - - - - 102.50 75.00 - -
12/03/2561 - - - - 100.00 65.00 - -
11/03/2561 - - - - 100.00 75.00 - -
10/03/2561 - - - - 100.00 75.00 - -
09/03/2561 - - - - 95.00 75.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product