ราคาทุเรียน

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ 150.00 บาท/กก.
(B) ก้านยาวเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ชะนีเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(D) ชะนีเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ 127.50 บาท/กก.
(F) หมอนทองเบอร์เล็ก 96.25 บาท/กก.
(G) กระดุมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) กระดุมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ก้านยาวเบอร์ใหญ่ (B) ก้านยาวเบอร์เล็ก (C) ชะนีเบอร์ใหญ่ (D) ชะนีเบอร์เล็ก (E) หมอนทองเบอร์ใหญ่ (F) หมอนทองเบอร์เล็ก (G) กระดุมเบอร์ใหญ่ (H) กระดุมเบอร์เล็ก
23/05/2561 150.00 - 80.00 - 127.50 96.25 - -
22/05/2561 170.00 120.00 80.00 60.00 137.50 103.75 - -
21/05/2561 150.00 - 92.50 76.25 132.50 97.50 70.00 -
20/05/2561 190.00 150.00 95.00 76.25 137.50 102.50 80.00 -
19/05/2561 190.00 150.00 95.00 70.00 137.50 105.00 - -
18/05/2561 170.00 122.50 92.50 72.50 140.00 102.50 160.00 110.00
17/05/2561 177.50 135.00 100.00 81.25 137.50 102.50 150.00 100.00
16/05/2561 177.50 135.00 100.00 76.25 137.50 102.50 150.00 100.00
15/05/2561 180.00 120.00 90.00 63.75 138.25 103.75 - -
14/05/2561 168.75 95.00 86.25 65.00 131.25 102.50 120.00 110.00
13/05/2561 165.00 95.00 93.75 65.00 127.50 101.25 160.00 110.00
12/05/2561 165.00 95.00 83.75 62.50 125.00 93.75 80.00 -
11/05/2561 165.00 - 86.25 75.00 125.00 92.50 80.00 -
10/05/2561 170.00 120.00 83.75 65.00 118.75 87.50 90.00 -
09/05/2561 170.00 127.50 - 75.00 113.75 88.75 110.00 -
08/05/2561 175.00 122.50 80.00 70.00 113.75 91.25 70.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาทุเรียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาทุเรียนรายวัน, ราคาก้านยาวเบอร์ใหญ่, ราคาก้านยาวเบอร์เล็ก, ราคาชะนีเบอร์ใหญ่, ราคาชะนีเบอร์เล็ก, ราคาหมอนทองเบอร์ใหญ่, ราคาหมอนทองเบอร์เล็ก, ราคากระดุมเบอร์ใหญ่, ราคากระดุมเบอร์เล็ก,
bg product