ราคาทุเรียน
ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567
ก้านยาวเบอร์ใหญ่
200.00
บาท/กก.
ก้านยาวเบอร์เล็ก
150.00
บาท/กก.
ชะนีเบอร์ใหญ่
130.00
บาท/กก.
ชะนีเบอร์เล็ก
100.00
บาท/กก.
หมอนทองเบอร์ใหญ่
150.00
บาท/กก.
หมอนทองเบอร์เล็ก
110.00
บาท/กก.
กระดุมเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
กระดุมเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ทุเรียน
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม