ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 28.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
17/11/2561 28.50
16/11/2561 28.50
15/11/2561 28.50
11/11/2561 28.50
09/11/2561 28.50
08/11/2561 28.50
07/11/2561 28.50
06/11/2561 28.50
05/11/2561 28.50
04/11/2561 28.50
03/11/2561 28.50
02/11/2561 28.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product