ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 28.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
19/09/2561 28.50
18/09/2561 28.50
17/09/2561 28.50
16/09/2561 28.50
15/09/2561 28.50
14/09/2561 28.50
13/09/2561 28.50
12/09/2561 28.50
11/09/2561 28.50
10/09/2561 28.50
09/09/2561 28.50
08/09/2561 28.50
07/09/2561 28.50
06/09/2561 28.50
05/09/2561 28.50
04/09/2561 28.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product