ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 26.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
26/06/2562 26.50
25/06/2562 26.50
24/06/2562 26.50
23/06/2562 26.50
22/06/2562 26.50
21/06/2562 26.50
20/06/2562 26.50
19/06/2562 26.50
18/06/2562 26.50
17/06/2562 26.50
16/06/2562 26.50
15/06/2562 26.50
14/06/2562 26.50
13/06/2562 26.50
12/06/2562 26.50
11/06/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product