ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 29.00 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
16/01/2562 29.00
15/01/2562 29.00
14/01/2562 29.00
13/01/2562 29.00
12/01/2562 29.00
11/01/2562 29.00
10/01/2562 26.50
09/01/2562 26.50
08/01/2562 26.50
07/01/2562 26.50
06/01/2562 26.50
05/01/2562 26.50
04/01/2562 26.50
03/01/2562 26.50
02/01/2562 26.50
01/01/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product