ราคาน้ำตาล

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำตาล 26.50 บาท/กก.
วันที่ (A) น้ำตาล
25/05/2562 26.50
24/05/2562 26.50
23/05/2562 26.50
22/05/2562 26.50
21/05/2562 26.50
20/05/2562 26.50
19/05/2562 26.50
18/05/2562 26.50
17/05/2562 26.50
16/05/2562 26.50
15/05/2562 26.50
14/05/2562 26.50
13/05/2562 26.50
12/05/2562 26.50
11/05/2562 26.50
10/05/2562 26.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำตาลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำตาลรายวัน, ราคาน้ำตาล,
bg product