ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 26.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
19/09/2561 26.00
18/09/2561 26.00
17/09/2561 26.00
16/09/2561 26.00
15/09/2561 26.00
14/09/2561 26.00
13/09/2561 26.00
12/09/2561 26.00
11/09/2561 26.00
10/09/2561 26.00
09/09/2561 26.00
08/09/2561 26.00
07/09/2561 26.00
06/09/2561 26.00
05/09/2561 26.00
04/09/2561 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product