ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 26.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
20/11/2561 26.00
17/11/2561 26.00
16/11/2561 26.00
15/11/2561 26.00
11/11/2561 26.00
09/11/2561 26.00
08/11/2561 26.00
07/11/2561 26.00
06/11/2561 26.00
05/11/2561 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product