ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 30.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
26/06/2562 30.00
25/06/2562 30.00
24/06/2562 30.00
23/06/2562 30.00
22/06/2562 30.00
21/06/2562 30.00
20/06/2562 30.00
19/06/2562 30.00
18/06/2562 30.00
17/06/2562 30.00
16/06/2562 30.00
15/06/2562 30.00
14/06/2562 30.00
13/06/2562 30.00
12/06/2562 30.00
11/06/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product