ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 30.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
24/05/2562 30.00
23/05/2562 30.00
22/05/2562 30.00
21/05/2562 30.00
20/05/2562 30.00
19/05/2562 30.00
18/05/2562 30.00
17/05/2562 30.00
16/05/2562 30.00
15/05/2562 30.00
14/05/2562 30.00
13/05/2562 30.00
12/05/2562 30.00
11/05/2562 30.00
10/05/2562 30.00
09/05/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product