ราคาน้ำมันพืช

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) น้ำมันพืช 30.00 บาท/ชิ้น
วันที่ (A) น้ำมันพืช
16/01/2562 30.00
15/01/2562 30.00
14/01/2562 30.00
13/01/2562 30.00
12/01/2562 30.00
11/01/2562 30.00
10/01/2562 30.00
09/01/2562 30.00
08/01/2562 30.00
07/01/2562 30.00
06/01/2562 30.00
05/01/2562 30.00
04/01/2562 30.00
03/01/2562 30.00
02/01/2562 30.00
01/01/2562 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาน้ำมันพืชที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาน้ำมันพืชรายวัน, ราคาน้ำมันพืช,
bg product