ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 45.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
24/03/2561 45.00
23/03/2561 42.50
22/03/2561 45.00
21/03/2561 42.50
20/03/2561 42.50
19/03/2561 42.50
18/03/2561 45.00
17/03/2561 62.50
16/03/2561 42.50
15/03/2561 42.50
14/03/2561 42.50
13/03/2561 45.00
12/03/2561 45.00
11/03/2561 42.50
10/03/2561 40.00
09/03/2561 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product