ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
23/05/2561 60.00
22/05/2561 55.00
21/05/2561 55.00
20/05/2561 60.00
19/05/2561 55.00
18/05/2561 55.00
17/05/2561 60.00
16/05/2561 60.00
15/05/2561 55.00
14/05/2561 55.00
13/05/2561 60.00
12/05/2561 55.00
11/05/2561 55.00
10/05/2561 50.00
09/05/2561 55.00
08/05/2561 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product