ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 52.50 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
15/01/2562 52.50
14/01/2562 52.50
13/01/2562 45.00
12/01/2562 52.50
11/01/2562 52.50
10/01/2562 52.50
09/01/2562 52.50
08/01/2562 55.00
07/01/2562 55.00
06/01/2562 50.00
05/01/2562 55.00
04/01/2562 55.00
03/01/2562 55.00
02/01/2562 50.00
01/01/2562 40.00
31/12/2561 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product