ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
19/09/2561 65.00
18/09/2561 65.00
17/09/2561 70.00
16/09/2561 60.00
15/09/2561 60.00
14/09/2561 60.00
13/09/2561 60.00
12/09/2561 60.00
11/09/2561 60.00
10/09/2561 60.00
09/09/2561 60.00
08/09/2561 55.00
07/09/2561 55.00
06/09/2561 55.00
05/09/2561 55.00
04/09/2561 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product