ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 77.50 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
16/07/2562 77.50
15/07/2562 52.50
14/07/2562 55.00
13/07/2562 55.00
12/07/2562 55.00
11/07/2562 55.00
10/07/2562 57.50
09/07/2562 57.50
08/07/2562 60.00
07/07/2562 70.00
06/07/2562 70.00
05/07/2562 57.50
04/07/2562 55.00
03/07/2562 52.50
02/07/2562 52.50
01/07/2562 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product