ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 55.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
24/05/2562 55.00
23/05/2562 55.00
22/05/2562 65.00
21/05/2562 65.00
20/05/2562 65.00
19/05/2562 70.00
18/05/2562 70.00
17/05/2562 62.50
16/05/2562 70.00
15/05/2562 65.00
14/05/2562 65.00
13/05/2562 65.00
12/05/2562 60.00
11/05/2562 70.00
10/05/2562 70.00
09/05/2562 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product