ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 45.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
20/11/2561 45.00
19/11/2561 45.00
18/11/2561 40.00
17/11/2561 40.00
16/11/2561 50.00
15/11/2561 52.50
14/11/2561 52.50
13/11/2561 52.50
12/11/2561 50.00
11/11/2561 50.00
10/11/2561 50.00
09/11/2561 50.00
08/11/2561 50.00
07/11/2561 50.00
06/11/2561 50.00
05/11/2561 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product