ราคาบรอกโคลี

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บรอกโคลีจีน 57.50 บาท/กก.
วันที่ (A) บรอกโคลีจีน
18/07/2561 57.50
17/07/2561 57.50
16/07/2561 57.50
15/07/2561 65.00
14/07/2561 77.50
13/07/2561 77.50
12/07/2561 65.00
11/07/2561 77.50
10/07/2561 77.50
09/07/2561 77.50
08/07/2561 65.00
07/07/2561 67.50
06/07/2561 67.50
05/07/2561 67.50
04/07/2561 67.50
03/07/2561 67.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาบรอกโคลีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบรอกโคลีรายวัน, ราคาบรอกโคลีจีน,
bg product