ราคาบวบ

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 14.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 12.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 10.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
23/07/2561 14.00 12.00 10.00
22/07/2561 22.00 17.50 17.00
21/07/2561 20.00 15.00 14.67
20/07/2561 19.33 15.00 13.83
19/07/2561 20.00 15.00 13.17
18/07/2561 21.67 15.33 11.67
17/07/2561 21.67 15.00 10.67
16/07/2561 21.00 15.00 12.33
15/07/2561 24.50 19.50 17.50
14/07/2561 22.33 15.67 14.33
13/07/2561 16.00 11.00 9.00
12/07/2561 14.00 12.00 10.00
11/07/2561 22.33 14.00 14.67
10/07/2561 22.33 14.67 13.33
09/07/2561 22.33 14.00 13.33
08/07/2561 24.50 16.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product