ราคาบวบ
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
บวบงู
22.00
บาท/กก.
บวบหอม
21.00
บาท/กก.
บวบเหลี่ยม
14.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
บวบ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม