ราคาบวบ
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
บวบงู
20.00
บาท/กก.
บวบหอม
16.67
บาท/กก.
บวบเหลี่ยม
12.33
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
บวบ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม