ราคาบวบ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 20.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 16.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 18.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
16/01/2562 20.00 16.00 18.00
15/01/2562 23.33 17.33 18.00
14/01/2562 23.33 18.00 17.83
13/01/2562 25.00 18.00 15.00
12/01/2562 23.33 17.33 16.00
11/01/2562 23.33 17.33 16.67
10/01/2562 24.00 19.33 18.67
09/01/2562 23.33 18.00 15.33
08/01/2562 24.67 20.00 15.67
07/01/2562 24.00 18.33 14.33
06/01/2562 27.00 22.00 15.00
05/01/2562 24.00 18.67 14.50
04/01/2562 24.00 16.67 12.67
03/01/2562 24.00 16.67 12.00
02/01/2562 25.00 15.67 11.67
01/01/2562 27.50 17.00 10.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product