ราคาบวบ

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 22.50 บาท/กก.
(B) บวบหอม 12.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 14.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
26/03/2562 22.50 12.00 14.00
25/03/2562 29.50 15.00 16.00
24/03/2562 27.00 18.00 17.00
23/03/2562 26.33 14.67 15.00
22/03/2562 26.33 16.00 16.67
21/03/2562 26.33 15.33 16.00
20/03/2562 25.67 16.67 16.00
19/03/2562 26.33 16.67 16.00
18/03/2562 27.00 17.50 18.50
16/03/2562 26.67 16.00 16.67
15/03/2562 24.67 19.00 18.00
14/03/2562 24.00 18.33 17.33
13/03/2562 24.67 18.33 17.33
12/03/2562 22.67 18.67 15.33
11/03/2562 21.33 18.00 14.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product