ราคาบวบ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 14.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 14.00 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 11.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
27/05/2561 14.00 14.00 11.00
26/05/2561 23.67 18.00 18.00
25/05/2561 27.50 20.00 21.00
24/05/2561 25.50 22.00 18.50
23/05/2561 23.67 18.00 15.67
22/05/2561 24.33 17.00 16.33
21/05/2561 23.67 15.33 16.33
20/05/2561 26.50 17.00 17.50
19/05/2561 23.67 15.33 18.00
18/05/2561 23.00 19.33 16.00
17/05/2561 25.50 23.00 13.50
16/05/2561 23.00 23.00 16.00
15/05/2561 23.33 19.33 18.17
14/05/2561 26.00 21.00 18.00
13/05/2561 28.00 23.00 17.00
12/05/2561 24.67 20.67 16.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product