ราคาบวบ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บวบงู 17.00 บาท/กก.
(B) บวบหอม 12.50 บาท/กก.
(C) บวบเหลี่ยม 10.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บวบงู (B) บวบหอม (C) บวบเหลี่ยม
19/09/2561 17.00 12.50 10.00
18/09/2561 23.00 14.00 13.67
17/09/2561 23.00 14.67 13.00
16/09/2561 24.50 15.00 14.50
15/09/2561 23.00 16.33 13.33
14/09/2561 22.33 16.33 13.33
13/09/2561 23.00 16.67 13.33
12/09/2561 23.67 16.67 13.67
11/09/2561 23.00 17.00 13.33
10/09/2561 23.00 17.00 14.00
09/09/2561 25.50 19.50 16.50
08/09/2561 23.00 17.00 14.33
07/09/2561 23.00 18.33 14.00
06/09/2561 22.33 16.33 12.83
05/09/2561 23.00 17.67 13.33
04/09/2561 23.00 17.67 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบวบที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบวบรายวัน, ราคาบวบงู, ราคาบวบหอม, ราคาบวบเหลี่ยม,
bg product