ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
19/09/2561 100.00
18/09/2561 100.00
17/09/2561 100.00
16/09/2561 80.00
15/09/2561 100.00
14/09/2561 110.00
13/09/2561 110.00
12/09/2561 110.00
11/09/2561 110.00
10/09/2561 100.00
09/09/2561 100.00
08/09/2561 90.00
07/09/2561 90.00
06/09/2561 90.00
05/09/2561 100.00
04/09/2561 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product