ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
18/07/2561 70.00
17/07/2561 70.00
16/07/2561 70.00
15/07/2561 60.00
14/07/2561 60.00
13/07/2561 60.00
12/07/2561 60.00
11/07/2561 70.00
10/07/2561 80.00
09/07/2561 70.00
08/07/2561 70.00
07/07/2561 70.00
06/07/2561 70.00
05/07/2561 70.00
04/07/2561 70.00
03/07/2561 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product