ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 85.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
24/03/2561 85.00
23/03/2561 90.00
22/03/2561 90.00
21/03/2561 90.00
20/03/2561 90.00
19/03/2561 90.00
18/03/2561 90.00
17/03/2561 90.00
16/03/2561 80.00
15/03/2561 100.00
14/03/2561 77.50
13/03/2561 90.00
12/03/2561 90.00
11/03/2561 90.00
10/03/2561 90.00
09/03/2561 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product