ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
23/05/2561 80.00
22/05/2561 80.00
21/05/2561 80.00
20/05/2561 80.00
19/05/2561 80.00
18/05/2561 80.00
17/05/2561 80.00
16/05/2561 80.00
15/05/2561 80.00
14/05/2561 80.00
13/05/2561 80.00
12/05/2561 80.00
11/05/2561 80.00
10/05/2561 80.00
09/05/2561 80.00
08/05/2561 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product