ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 150.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
17/11/2561 150.00
16/11/2561 150.00
15/11/2561 150.00
14/11/2561 150.00
13/11/2561 150.00
12/11/2561 150.00
11/11/2561 150.00
10/11/2561 150.00
09/11/2561 135.00
08/11/2561 120.00
07/11/2561 125.00
06/11/2561 125.00
05/11/2561 110.00
04/11/2561 120.00
03/11/2561 100.00
02/11/2561 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product