ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 150.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
26/03/2562 150.00
25/03/2562 150.00
24/03/2562 150.00
23/03/2562 150.00
22/03/2562 110.00
21/03/2562 110.00
20/03/2562 110.00
19/03/2562 110.00
18/03/2562 110.00
17/03/2562 100.00
16/03/2562 100.00
15/03/2562 100.00
14/03/2562 100.00
13/03/2562 100.00
12/03/2562 100.00
11/03/2562 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product