ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
16/01/2562 60.00
15/01/2562 80.00
14/01/2562 80.00
13/01/2562 60.00
12/01/2562 80.00
11/01/2562 80.00
10/01/2562 80.00
09/01/2562 80.00
08/01/2562 80.00
07/01/2562 80.00
06/01/2562 60.00
05/01/2562 80.00
04/01/2562 80.00
03/01/2562 80.00
02/01/2562 80.00
01/01/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product