ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 145.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
25/05/2562 145.00
24/05/2562 145.00
23/05/2562 145.00
22/05/2562 120.00
21/05/2562 110.00
20/05/2562 110.00
19/05/2562 100.00
18/05/2562 100.00
17/05/2562 120.00
16/05/2562 120.00
15/05/2562 110.00
14/05/2562 110.00
13/05/2562 120.00
12/05/2562 80.00
11/05/2562 90.00
10/05/2562 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product