ราคาบานไม่รู้โรย

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) บานไม่รู้โรย 150.00 บาท/กก.
วันที่ (A) บานไม่รู้โรย
20/07/2562 150.00
19/07/2562 150.00
18/07/2562 150.00
17/07/2562 150.00
13/07/2562 150.00
12/07/2562 120.00
11/07/2562 120.00
10/07/2562 150.00
09/07/2562 150.00
08/07/2562 100.00
06/07/2562 100.00
05/07/2562 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาบานไม่รู้โรยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาบานไม่รู้โรยรายวัน, ราคาบานไม่รู้โรย,
bg product