ราคาปลากด

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 160.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
22/09/2560 160.00 -
21/09/2560 145.00 235.00
20/09/2560 145.00 235.00
19/09/2560 145.00 235.00
18/09/2560 145.00 235.00
17/09/2560 145.00 235.00
16/09/2560 145.00 235.00
15/09/2560 147.50 235.00
14/09/2560 147.50 235.00
13/09/2560 147.50 235.00
12/09/2560 147.50 235.00
11/09/2560 147.50 235.00
10/09/2560 147.50 235.00
09/09/2560 147.50 235.00
08/09/2560 147.50 235.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product