ราคาปลากด

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 140.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 240.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
29/03/2560 140.00 240.00
28/03/2560 140.00 230.00
27/03/2560 140.00 230.00
26/03/2560 140.00 230.00
25/03/2560 140.00 230.00
24/03/2560 140.00 230.00
23/03/2560 137.50 230.00
22/03/2560 137.50 230.00
21/03/2560 137.50 230.00
20/03/2560 120.00 230.00
19/03/2560 137.50 230.00
18/03/2560 137.50 230.00
17/03/2560 137.50 230.00
16/03/2560 137.50 230.00
15/03/2560 137.50 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product