ราคาปลากด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 180.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
24/05/2562 120.00 180.00
23/05/2562 120.00 180.00
22/05/2562 120.00 180.00
21/05/2562 120.00 180.00
20/05/2562 120.00 180.00
19/05/2562 120.00 180.00
18/05/2562 90.00 -
17/05/2562 120.00 180.00
16/05/2562 120.00 180.00
15/05/2562 120.00 180.00
14/05/2562 120.00 180.00
13/05/2562 120.00 180.00
12/05/2562 120.00 180.00
11/05/2562 120.00 180.00
10/05/2562 90.00 -
09/05/2562 120.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product