ราคาปลากด

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 115.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 190.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
17/11/2561 115.00 190.00
16/11/2561 115.00 190.00
15/11/2561 115.00 190.00
14/11/2561 120.00 190.00
13/11/2561 120.00 190.00
12/11/2561 120.00 190.00
11/11/2561 115.00 190.00
10/11/2561 120.00 190.00
09/11/2561 115.00 190.00
08/11/2561 115.00 190.00
07/11/2561 115.00 190.00
06/11/2561 115.00 190.00
05/11/2561 115.00 190.00
04/11/2561 115.00 190.00
03/11/2561 115.00 190.00
02/11/2561 115.00 190.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product