ราคาปลากด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
27/05/2561 100.00 -
26/05/2561 112.50 230.00
25/05/2561 125.00 230.00
24/05/2561 112.50 230.00
23/05/2561 112.50 230.00
22/05/2561 112.50 230.00
21/05/2561 112.50 230.00
20/05/2561 95.00 230.00
19/05/2561 95.00 230.00
18/05/2561 95.00 230.00
17/05/2561 95.00 230.00
16/05/2561 95.00 230.00
15/05/2561 95.00 230.00
14/05/2561 95.00 230.00
13/05/2561 95.00 230.00
12/05/2561 95.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product