ราคาปลากด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 130.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
26/05/2560 130.00 230.00
25/05/2560 130.00 230.00
24/05/2560 100.00 235.00
23/05/2560 130.00 230.00
22/05/2560 130.00 230.00
21/05/2560 130.00 230.00
20/05/2560 100.00 230.00
18/05/2560 100.00 230.00
17/05/2560 130.00 230.00
16/05/2560 130.00 230.00
15/05/2560 130.00 230.00
14/05/2560 130.00 230.00
13/05/2560 130.00 230.00
12/05/2560 130.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product