ราคาปลากด

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 190.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
19/11/2560 190.00 -
18/11/2560 160.00 230.00
17/11/2560 160.00 230.00
16/11/2560 160.00 230.00
15/11/2560 165.00 230.00
14/11/2560 165.00 230.00
13/11/2560 165.00 230.00
12/11/2560 165.00 230.00
11/11/2560 165.00 230.00
10/11/2560 165.00 230.00
09/11/2560 165.00 230.00
08/11/2560 165.00 230.00
07/11/2560 165.00 230.00
06/11/2560 165.00 230.00
05/11/2560 165.00 230.00
04/11/2560 130.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product