ราคาปลากด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 137.50 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง 240.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
23/01/2560 137.50 240.00
22/01/2560 137.50 240.00
21/01/2560 137.50 240.00
20/01/2560 137.50 240.00
19/01/2560 137.50 230.00
18/01/2560 137.50 230.00
17/01/2560 137.50 230.00
16/01/2560 137.50 230.00
15/01/2560 137.50 230.00
14/01/2560 137.50 230.00
13/01/2560 135.00 230.00
12/01/2560 135.00 230.00
11/01/2560 135.00 230.00
10/01/2560 135.00 230.00
09/01/2560 135.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product