ราคาปลากด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 90.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
26/03/2562 90.00 -
25/03/2562 160.00 180.00
24/03/2562 160.00 180.00
23/03/2562 125.00 180.00
22/03/2562 125.00 180.00
21/03/2562 125.00 180.00
20/03/2562 125.00 180.00
19/03/2562 125.00 -
18/03/2562 160.00 180.00
17/03/2562 160.00 180.00
16/03/2562 90.00 -
15/03/2562 125.00 180.00
14/03/2562 125.00 180.00
13/03/2562 125.00 180.00
12/03/2562 125.00 180.00
11/03/2562 125.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product