ราคาปลากด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 85.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
16/01/2562 85.00 -
15/01/2562 102.50 200.00
14/01/2562 102.50 200.00
13/01/2562 102.50 200.00
12/01/2562 102.50 200.00
11/01/2562 102.50 200.00
10/01/2562 102.50 200.00
09/01/2562 102.50 200.00
08/01/2562 102.50 200.00
07/01/2562 102.50 200.00
06/01/2562 102.50 200.00
05/01/2562 102.50 200.00
04/01/2562 102.50 200.00
03/01/2562 102.50 200.00
02/01/2562 102.50 200.00
01/01/2562 102.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product