ราคาปลากด

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากดเหลือง 110.00 บาท/กก.
(B) ปลากดคัง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากดเหลือง (B) ปลากดคัง
23/07/2561 110.00 -
22/07/2561 115.00 230.00
21/07/2561 115.00 230.00
20/07/2561 115.00 230.00
19/07/2561 115.00 230.00
18/07/2561 115.00 230.00
17/07/2561 115.00 230.00
16/07/2561 115.00 230.00
15/07/2561 115.00 230.00
14/07/2561 110.00 -
13/07/2561 110.00 -
12/07/2561 115.00 230.00
11/07/2561 115.00 230.00
10/07/2561 115.00 230.00
09/07/2561 115.00 230.00
08/07/2561 115.00 230.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากดรายวัน, ราคาปลากดเหลือง, ราคาปลากดคัง,
bg product