ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 160.00 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
24/03/2561 160.00 -
23/03/2561 170.00 200.00
22/03/2561 170.00 200.00
21/03/2561 170.00 200.00
20/03/2561 170.00 200.00
19/03/2561 170.00 200.00
18/03/2561 170.00 200.00
17/03/2561 170.00 200.00
16/03/2561 170.00 200.00
15/03/2561 160.00 -
14/03/2561 170.00 200.00
13/03/2561 170.00 200.00
12/03/2561 170.00 200.00
11/03/2561 160.00 -
10/03/2561 170.00 200.00
09/03/2561 170.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product