ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 232.50 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
20/11/2561 232.50 200.00
19/11/2561 280.00 200.00
18/11/2561 280.00 200.00
17/11/2561 232.50 200.00
16/11/2561 232.50 200.00
15/11/2561 232.50 200.00
14/11/2561 280.00 200.00
13/11/2561 280.00 200.00
12/11/2561 280.00 200.00
11/11/2561 232.50 200.00
10/11/2561 280.00 200.00
09/11/2561 232.50 200.00
08/11/2561 232.50 200.00
07/11/2561 232.50 200.00
06/11/2561 232.50 200.00
05/11/2561 232.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product