ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 170.00 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง 250.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
16/07/2562 170.00 250.00
15/07/2562 170.00 250.00
14/07/2562 170.00 250.00
13/07/2562 170.00 250.00
12/07/2562 170.00 250.00
11/07/2562 170.00 -
10/07/2562 170.00 250.00
09/07/2562 170.00 250.00
08/07/2562 170.00 250.00
07/07/2562 170.00 250.00
06/07/2562 170.00 250.00
05/07/2562 170.00 200.00
04/07/2562 170.00 200.00
03/07/2562 170.00 200.00
02/07/2562 170.00 200.00
01/07/2562 170.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product