ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 172.50 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
24/05/2562 172.50 200.00
23/05/2562 175.00 -
22/05/2562 172.50 200.00
21/05/2562 172.50 200.00
20/05/2562 172.50 200.00
19/05/2562 172.50 200.00
18/05/2562 172.50 200.00
17/05/2562 172.50 200.00
16/05/2562 172.50 200.00
15/05/2562 172.50 200.00
14/05/2562 172.50 200.00
13/05/2562 172.50 200.00
12/05/2562 172.50 200.00
11/05/2562 172.50 200.00
10/05/2562 175.00 -
09/05/2562 172.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product