ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 172.50 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
19/09/2561 172.50 200.00
18/09/2561 172.50 200.00
17/09/2561 172.50 200.00
16/09/2561 172.50 200.00
15/09/2561 172.50 200.00
14/09/2561 172.50 200.00
13/09/2561 172.50 200.00
12/09/2561 172.50 200.00
11/09/2561 172.50 200.00
10/09/2561 172.50 200.00
09/09/2561 172.50 200.00
08/09/2561 172.50 200.00
07/09/2561 172.50 200.00
06/09/2561 172.50 200.00
05/09/2561 172.50 200.00
04/09/2561 172.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product