ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 172.50 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง 200.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
18/07/2561 172.50 200.00
17/07/2561 172.50 200.00
16/07/2561 172.50 200.00
15/07/2561 172.50 200.00
14/07/2561 172.50 200.00
13/07/2561 172.50 200.00
12/07/2561 172.50 200.00
11/07/2561 172.50 200.00
10/07/2561 172.50 200.00
09/07/2561 172.50 200.00
08/07/2561 172.50 200.00
07/07/2561 172.50 200.00
06/07/2561 172.50 200.00
05/07/2561 172.50 200.00
04/07/2561 172.50 200.00
03/07/2561 172.50 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product