ราคาปลากะพง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลากะพงขาว 160.00 บาท/กก.
(B) ปลากะพงแดง - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลากะพงขาว (B) ปลากะพงแดง
27/05/2561 160.00 -
26/05/2561 170.00 200.00
25/05/2561 180.00 200.00
24/05/2561 170.00 200.00
23/05/2561 170.00 200.00
22/05/2561 170.00 200.00
21/05/2561 160.00 -
20/05/2561 170.00 200.00
19/05/2561 170.00 200.00
18/05/2561 170.00 200.00
17/05/2561 170.00 200.00
16/05/2561 170.00 200.00
15/05/2561 170.00 200.00
14/05/2561 170.00 200.00
13/05/2561 160.00 -
12/05/2561 170.00 200.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลากะพงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลากะพงรายวัน, ราคาปลากะพงขาว, ราคาปลากะพงแดง,
bg product