ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
20/01/2561 125.00 110.00 85.00
19/01/2561 137.50 95.00 85.00
18/01/2561 137.50 95.00 85.00
17/01/2561 137.50 95.00 85.00
16/01/2561 137.50 95.00 85.00
15/01/2561 125.00 110.00 85.00
14/01/2561 125.00 110.00 85.00
13/01/2561 125.00 110.00 85.00
12/01/2561 137.50 95.00 85.00
11/01/2561 137.50 95.00 85.00
10/01/2561 137.50 95.00 85.00
09/01/2561 137.50 95.00 85.00
08/01/2561 137.50 95.00 85.00
07/01/2561 137.50 95.00 85.00
06/01/2561 137.50 95.00 85.00
05/01/2561 137.50 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาดอกรัก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดอกรัก 150.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ราคาชมพู่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product