ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 140.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 118.75 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
24/05/2562 140.00 118.75 100.00
23/05/2562 140.00 118.75 100.00
22/05/2562 140.00 118.75 100.00
21/05/2562 140.00 118.75 100.00
20/05/2562 140.00 118.75 100.00
19/05/2562 140.00 118.75 100.00
18/05/2562 155.00 137.50 -
17/05/2562 140.00 118.75 100.00
16/05/2562 140.00 118.75 100.00
15/05/2562 140.00 118.75 100.00
14/05/2562 140.00 118.75 100.00
13/05/2562 140.00 118.75 100.00
12/05/2562 140.00 118.75 100.00
11/05/2562 140.00 118.75 100.00
10/05/2562 155.00 137.50 -
09/05/2562 140.00 118.75 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product