ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 143.75 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
29/03/2560 143.75 120.00 100.00
28/03/2560 143.75 120.00 100.00
27/03/2560 143.75 120.00 100.00
26/03/2560 143.75 120.00 100.00
25/03/2560 145.00 120.00 100.00
24/03/2560 145.00 120.00 100.00
23/03/2560 140.00 120.00 100.00
22/03/2560 138.33 120.00 100.00
21/03/2560 143.75 120.00 100.00
20/03/2560 138.33 110.00 100.00
19/03/2560 143.75 120.00 100.00
18/03/2560 143.75 120.00 100.00
17/03/2560 143.75 120.00 100.00
16/03/2560 143.75 120.00 100.00
15/03/2560 138.33 120.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product