ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 135.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
18/07/2561 135.00 110.00 95.00
17/07/2561 135.00 110.00 95.00
16/07/2561 135.00 110.00 95.00
15/07/2561 135.00 110.00 95.00
14/07/2561 150.00 120.00 -
13/07/2561 150.00 120.00 -
12/07/2561 135.00 110.00 95.00
11/07/2561 135.00 110.00 95.00
10/07/2561 135.00 110.00 95.00
09/07/2561 135.00 110.00 95.00
08/07/2561 135.00 110.00 95.00
07/07/2561 135.00 110.00 95.00
06/07/2561 135.00 110.00 95.00
05/07/2561 135.00 110.00 95.00
04/07/2561 135.00 110.00 95.00
03/07/2561 135.00 110.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product