ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 145.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 135.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
16/01/2562 145.00 135.00 -
15/01/2562 132.50 122.50 110.00
14/01/2562 132.50 122.50 110.00
13/01/2562 132.50 122.50 110.00
12/01/2562 132.50 122.50 110.00
11/01/2562 132.50 122.50 110.00
10/01/2562 132.50 122.50 110.00
09/01/2562 132.50 122.50 110.00
08/01/2562 132.50 122.50 110.00
07/01/2562 132.50 122.50 110.00
06/01/2562 132.50 122.50 110.00
05/01/2562 132.50 122.50 110.00
04/01/2562 132.50 122.50 110.00
03/01/2562 132.50 122.50 110.00
02/01/2562 132.50 122.50 118.00
01/01/2562 132.50 117.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product