ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 160.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 130.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
22/09/2560 160.00 130.00 -
21/09/2560 150.00 120.00 95.00
20/09/2560 150.00 120.00 95.00
19/09/2560 150.00 120.00 95.00
18/09/2560 150.00 120.00 95.00
17/09/2560 148.33 120.00 95.00
16/09/2560 148.33 120.00 95.00
15/09/2560 148.33 120.00 95.00
14/09/2560 148.33 120.00 95.00
13/09/2560 148.33 120.00 95.00
12/09/2560 148.33 120.00 95.00
11/09/2560 148.33 120.00 95.00
10/09/2560 148.33 120.00 95.00
09/09/2560 148.33 120.00 95.00
08/09/2560 148.33 120.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product