ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 137.50 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
19/09/2561 137.50 110.00 95.00
18/09/2561 137.50 110.00 95.00
17/09/2561 137.50 110.00 95.00
16/09/2561 137.50 110.00 95.00
15/09/2561 137.50 110.00 95.00
14/09/2561 137.50 110.00 95.00
13/09/2561 137.50 110.00 95.00
12/09/2561 137.50 110.00 95.00
11/09/2561 137.50 110.00 95.00
10/09/2561 137.50 110.00 95.00
09/09/2561 137.50 110.00 95.00
08/09/2561 137.50 110.00 95.00
07/09/2561 137.50 110.00 95.00
06/09/2561 137.50 110.00 95.00
05/09/2561 137.50 110.00 95.00
04/09/2561 137.50 110.00 95.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product