ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 155.00 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 137.50 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
26/03/2562 155.00 137.50 -
25/03/2562 125.00 100.00 100.00
24/03/2562 125.00 100.00 100.00
23/03/2562 140.00 118.75 100.00
22/03/2562 140.00 118.75 100.00
21/03/2562 140.00 118.75 100.00
20/03/2562 140.00 118.75 100.00
19/03/2562 140.00 118.75 100.00
18/03/2562 125.00 100.00 100.00
17/03/2562 125.00 100.00 100.00
16/03/2562 155.00 137.50 -
15/03/2562 140.00 118.75 100.00
14/03/2562 140.00 118.75 100.00
13/03/2562 140.00 118.75 100.00
12/03/2562 140.00 118.75 100.00
11/03/2562 140.00 118.75 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product