ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 146.25 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
23/01/2560 146.25 120.00 100.00
22/01/2560 146.25 120.00 100.00
21/01/2560 146.25 120.00 100.00
20/01/2560 148.33 120.00 100.00
19/01/2560 146.25 120.00 100.00
18/01/2560 142.50 120.00 100.00
17/01/2560 148.33 120.00 100.00
16/01/2560 146.25 120.00 100.00
15/01/2560 146.25 120.00 100.00
14/01/2560 148.33 120.00 100.00
13/01/2560 146.25 120.00 100.00
12/01/2560 146.25 120.00 100.00
11/01/2560 141.67 120.00 100.00
10/01/2560 148.33 120.00 100.00
09/01/2560 146.25 120.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product