ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
16/07/2562 - - 100.00
15/07/2562 - - 100.00
14/07/2562 125.00 100.00 100.00
13/07/2562 125.00 100.00 100.00
12/07/2562 125.00 100.00 100.00
11/07/2562 - - 100.00
10/07/2562 - - 100.00
09/07/2562 - - 100.00
08/07/2562 - - 100.00
07/07/2562 125.00 100.00 100.00
06/07/2562 - - 120.00
05/07/2562 - - 120.00
04/07/2562 125.00 100.00 120.00
03/07/2562 - - 120.00
02/07/2562 - - 120.00
01/07/2562 125.00 100.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product