ราคาปลาช่อน

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 146.25 บาท/กก.
(B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ (B) ปลาช่อนนาเบอร์กลาง (C) ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่
26/05/2560 146.25 120.00 85.00
25/05/2560 148.33 120.00 85.00
24/05/2560 141.67 110.00 85.00
23/05/2560 148.33 122.50 85.00
22/05/2560 141.67 122.50 85.00
21/05/2560 148.33 122.50 85.00
20/05/2560 141.67 115.00 85.00
19/05/2560 150.00 - -
18/05/2560 142.50 115.00 85.00
17/05/2560 148.33 122.50 85.00
16/05/2560 148.33 122.50 85.00
15/05/2560 146.25 122.50 85.00
14/05/2560 146.25 122.50 85.00
13/05/2560 148.33 122.50 85.00
12/05/2560 148.33 122.50 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาช่อนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาช่อนรายวัน, ราคาปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่, ราคาปลาช่อนนาเบอร์กลาง, ราคาปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่,
bg product