ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
20/01/2561 100.00 90.00 38.00 40.00
19/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
18/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
17/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
16/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
15/01/2561 100.00 90.00 38.00 40.00
14/01/2561 100.00 90.00 38.00 40.00
13/01/2561 100.00 90.00 38.00 40.00
12/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
11/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
10/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
09/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
08/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
07/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
06/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
05/01/2561 100.00 90.00 54.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาแตง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตงไท
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แตงไทอ่อน 10.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตงโม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมอ่อน - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product