ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 90.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 56.25 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 52.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
24/05/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
23/05/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
22/05/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
21/05/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
20/05/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
19/05/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
18/05/2562 - - 62.50 -
17/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
16/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
15/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
14/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
13/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
12/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
11/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
10/05/2562 - - 62.50 -
09/05/2562 90.00 85.00 56.25 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product