ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
28/07/2560 - - 65.00 -
27/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
26/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
25/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
24/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
23/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
22/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
21/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
20/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
19/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
18/07/2560 100.00 65.00 51.50 42.00
17/07/2560 100.00 65.00 51.50 42.00
16/07/2560 100.00 65.00 49.00 42.00
15/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
14/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
13/07/2560 100.00 65.00 54.33 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product