ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 57.50 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
16/01/2562 - - 57.50 -
15/01/2562 90.00 80.00 54.75 53.00
14/01/2562 90.00 80.00 54.75 53.00
13/01/2562 90.00 80.00 54.75 53.00
12/01/2562 90.00 80.00 53.75 55.00
11/01/2562 90.00 90.00 53.75 53.00
10/01/2562 90.00 90.00 53.75 53.00
09/01/2562 90.00 90.00 56.25 55.00
08/01/2562 90.00 90.00 56.25 55.00
07/01/2562 90.00 90.00 56.25 55.00
06/01/2562 90.00 90.00 56.25 55.00
05/01/2562 90.00 90.00 56.25 53.00
04/01/2562 90.00 90.00 56.25 53.00
03/01/2562 90.00 90.00 56.25 53.00
02/01/2562 90.00 90.00 58.75 55.00
01/01/2562 90.00 90.00 53.75 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product