ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 49.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
18/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
17/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
16/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
15/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
14/07/2561 - - 60.00 -
13/07/2561 - - 60.00 -
12/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
11/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
10/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
09/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
08/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
07/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
06/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
05/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
04/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
03/07/2561 100.00 90.00 49.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product