ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
19/11/2560 - - 70.00 -
18/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
17/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
16/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
15/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
14/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
13/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
12/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
11/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
10/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
09/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
08/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
07/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
06/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
05/11/2560 100.00 90.00 54.00 40.00
04/11/2560 100.00 90.00 38.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product