ราคาปลาดุก
ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563
ปลาดุกนาเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่
70.00
บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
60.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาดุก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม