ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 57.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 42.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
26/05/2560 - - 57.00 42.00
25/05/2560 - - 54.33 42.00
24/05/2560 - - 54.33 42.00
23/05/2560 100.00 - 54.33 40.00
22/05/2560 100.00 - 56.00 40.00
21/05/2560 100.00 - 54.33 40.00
20/05/2560 100.00 - 55.00 38.00
19/05/2560 - - 62.50 -
18/05/2560 100.00 - 50.00 38.00
17/05/2560 100.00 - 55.00 38.00
16/05/2560 100.00 - 55.00 38.00
15/05/2560 100.00 - 57.50 38.00
14/05/2560 100.00 - 57.50 38.00
13/05/2560 100.00 - 55.00 38.00
12/05/2560 100.00 - 55.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product