ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
27/05/2561 - - 70.00 -
26/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
25/05/2561 100.00 90.00 38.00 35.00
24/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
23/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
22/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
21/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
20/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
19/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
18/05/2561 100.00 90.00 54.00 35.00
17/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
16/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
15/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
14/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
13/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
12/05/2561 100.00 90.00 54.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product