ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 48.50 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
19/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
18/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
17/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
16/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
15/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
14/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
13/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
12/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
11/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
10/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
09/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
08/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
07/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
06/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
05/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
04/09/2561 100.00 90.00 48.50 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product