ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 120.00 บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 62.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
23/01/2560 - 120.00 62.00 45.00
22/01/2560 - 120.00 62.00 45.00
21/01/2560 - 120.00 62.00 45.00
20/01/2560 - 120.00 57.67 45.00
19/01/2560 - 120.00 62.00 45.00
18/01/2560 - 120.00 52.50 42.00
17/01/2560 - 120.00 56.67 42.00
16/01/2560 - 120.00 61.25 42.00
15/01/2560 - 120.00 61.25 42.00
14/01/2560 - 120.00 56.67 42.00
13/01/2560 - 120.00 61.25 42.00
12/01/2560 - 120.00 61.25 42.00
11/01/2560 - 120.00 60.00 42.00
10/01/2560 - 120.00 56.67 42.00
09/01/2560 - 120.00 61.25 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product