ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
26/03/2562 - - 62.50 -
25/03/2562 90.00 85.00 50.00 52.00
24/03/2562 90.00 85.00 50.00 52.00
23/03/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
22/03/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
21/03/2562 90.00 85.00 56.25 52.00
20/03/2562 90.00 85.00 56.25 53.00
19/03/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
18/03/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
17/03/2562 90.00 85.00 52.00 52.00
16/03/2562 - - 62.50 -
15/03/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
14/03/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
13/03/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
12/03/2562 90.00 85.00 57.25 52.00
11/03/2562 90.00 85.00 57.75 52.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product