ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 62.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 42.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
29/03/2560 - - 62.00 42.00
28/03/2560 - - 62.00 42.00
27/03/2560 - - 62.00 42.00
26/03/2560 - - 62.00 42.00
25/03/2560 - - 62.00 42.00
24/03/2560 - - 62.00 42.00
23/03/2560 - - 51.50 42.00
22/03/2560 - - 59.33 42.00
21/03/2560 - - 60.75 42.00
20/03/2560 - - 61.00 42.00
19/03/2560 - - 60.75 42.00
18/03/2560 - - 60.75 42.00
17/03/2560 - - 60.75 42.00
16/03/2560 - - 60.75 42.00
15/03/2560 - - 59.33 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product