ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง - บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
22/09/2560 - - 65.00 -
21/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
20/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
19/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
18/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
17/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
16/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
15/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
14/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
13/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
12/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
11/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
10/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
09/09/2560 100.00 - 56.00 42.00
08/09/2560 100.00 - 54.33 42.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product