ราคาปลาดุก

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 60.75 บาท/กก.
(D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 42.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาดุกนาเบอร์กลาง (B) ปลาดุกนาเบอร์เล็ก (C) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก
20/02/2560 100.00 - 60.75 42.00
19/02/2560 100.00 - 59.33 42.00
18/02/2560 100.00 - 60.75 42.00
17/02/2560 100.00 - 58.25 42.00
16/02/2560 100.00 - 58.25 42.00
15/02/2560 100.00 - 56.00 42.00
14/02/2560 100.00 - 56.00 42.00
13/02/2560 100.00 - 58.25 45.00
12/02/2560 100.00 - 62.00 45.00
11/02/2560 100.00 - 62.00 45.00
10/02/2560 100.00 - 62.00 45.00
09/02/2560 100.00 - 57.67 45.00
08/02/2560 100.00 - 61.00 45.00
07/02/2560 100.00 - 62.00 45.00
06/02/2560 100.00 - 57.67 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาดุกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาดุกรายวัน, ราคาปลาดุกนาเบอร์กลาง, ราคาปลาดุกนาเบอร์เล็ก, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product