ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
15/12/2560 65.00 45.00
14/12/2560 65.00 45.00
13/12/2560 65.00 45.00
12/12/2560 65.00 45.00
11/12/2560 65.00 45.00
10/12/2560 65.00 45.00
09/12/2560 65.00 45.00
08/12/2560 65.00 45.00
07/12/2560 65.00 45.00
06/12/2560 65.00 45.00
05/12/2560 65.00 45.00
04/12/2560 65.00 45.00
03/12/2560 65.00 45.00
02/12/2560 65.00 45.00
01/12/2560 65.00 45.00
30/11/2560 65.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product