ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
24/03/2561 65.00 45.00
23/03/2561 65.00 45.00
22/03/2561 65.00 45.00
21/03/2561 65.00 45.00
20/03/2561 65.00 45.00
19/03/2561 65.00 45.00
18/03/2561 65.00 45.00
17/03/2561 65.00 45.00
16/03/2561 65.00 45.00
15/03/2561 65.00 45.00
14/03/2561 65.00 45.00
13/03/2561 65.00 45.00
12/03/2561 65.00 45.00
11/03/2561 65.00 45.00
10/03/2561 65.00 45.00
09/03/2561 65.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product