ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
23/05/2561 65.00 45.00 38.00
22/05/2561 65.00 45.00 38.00
21/05/2561 65.00 45.00 38.00
20/05/2561 65.00 45.00 38.00
19/05/2561 65.00 45.00 38.00
18/05/2561 65.00 45.00 38.00
17/05/2561 65.00 45.00 38.00
16/05/2561 65.00 45.00 38.00
15/05/2561 65.00 45.00 38.00
14/05/2561 65.00 45.00 38.00
13/05/2561 65.00 45.00 38.00
12/05/2561 65.00 45.00 38.00
11/05/2561 65.00 45.00 38.00
10/05/2561 65.00 45.00 38.00
09/05/2561 65.00 45.00 38.00
08/05/2561 65.00 45.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product