ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
19/09/2561 65.00 45.00 35.00
18/09/2561 65.00 45.00 35.00
17/09/2561 65.00 45.00 35.00
16/09/2561 65.00 45.00 35.00
15/09/2561 65.00 45.00 35.00
14/09/2561 65.00 45.00 35.00
13/09/2561 65.00 45.00 35.00
12/09/2561 65.00 45.00 35.00
11/09/2561 65.00 45.00 35.00
10/09/2561 65.00 45.00 35.00
09/09/2561 65.00 45.00 35.00
08/09/2561 65.00 45.00 35.00
07/09/2561 65.00 45.00 35.00
06/09/2561 65.00 45.00 35.00
05/09/2561 65.00 45.00 35.00
04/09/2561 65.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product