ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 67.50 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
16/01/2562 67.50 - -
15/01/2562 61.25 45.00 35.00
14/01/2562 61.25 45.00 35.00
13/01/2562 61.25 45.00 35.00
12/01/2562 61.25 45.00 35.00
11/01/2562 61.25 48.00 35.00
10/01/2562 61.25 48.00 35.00
09/01/2562 61.25 48.00 35.00
08/01/2562 61.25 48.00 35.00
07/01/2562 61.25 48.00 35.00
06/01/2562 61.25 48.00 35.00
05/01/2562 61.25 48.00 35.00
04/01/2562 61.25 48.00 35.00
03/01/2562 61.25 48.00 35.00
02/01/2562 61.25 48.00 35.00
01/01/2562 61.25 48.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product