ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
23/01/2560 55.00 48.00
22/01/2560 55.00 48.00
21/01/2560 55.00 48.00
20/01/2560 55.00 48.00
19/01/2560 55.00 48.00
18/01/2560 55.00 48.00
17/01/2560 55.00 48.00
16/01/2560 55.00 48.00
15/01/2560 55.00 48.00
14/01/2560 55.00 48.00
13/01/2560 55.00 48.00
12/01/2560 55.00 48.00
11/01/2560 55.00 48.00
10/01/2560 55.00 48.00
09/01/2560 55.00 48.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product