ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
21/07/2562 55.00 45.00 35.00
20/07/2562 55.00 45.00 35.00
19/07/2562 55.00 45.00 35.00
18/07/2562 55.00 45.00 35.00
16/07/2562 55.00 45.00 35.00
15/07/2562 55.00 45.00 35.00
14/07/2562 55.00 45.00 35.00
13/07/2562 55.00 45.00 35.00
12/07/2562 55.00 45.00 35.00
11/07/2562 55.00 45.00 35.00
10/07/2562 55.00 45.00 35.00
09/07/2562 55.00 45.00 35.00
08/07/2562 55.00 45.00 35.00
07/07/2562 55.00 45.00 35.00
06/07/2562 55.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product