ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
26/05/2560 55.00 45.00
25/05/2560 55.00 45.00
24/05/2560 55.00 45.00
23/05/2560 53.00 45.00
22/05/2560 53.00 45.00
21/05/2560 53.00 45.00
20/05/2560 53.00 45.00
18/05/2560 53.00 45.00
17/05/2560 53.00 45.00
16/05/2560 55.00 45.00
15/05/2560 55.00 45.00
14/05/2560 55.00 45.00
13/05/2560 55.00 45.00
12/05/2560 55.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product