ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 52.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง
27/07/2560 52.00 45.00
26/07/2560 52.00 45.00
25/07/2560 52.00 45.00
24/07/2560 52.00 45.00
23/07/2560 52.00 45.00
22/07/2560 52.00 45.00
21/07/2560 52.00 45.00
20/07/2560 52.00 45.00
19/07/2560 52.00 45.00
18/07/2560 52.00 45.00
17/07/2560 52.00 45.00
16/07/2560 52.00 45.00
15/07/2560 52.00 45.00
14/07/2560 52.00 45.00
13/07/2560 52.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง,
bg product