ราคาปลาตะเพียน

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
(B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ (B) ปลาตะเพียนเบอร์กลาง (C) ปลาตะเพียนเบอร์เล็ก
25/03/2562 50.00 45.00 35.00
24/03/2562 50.00 45.00 35.00
23/03/2562 50.00 45.00 35.00
22/03/2562 50.00 45.00 35.00
21/03/2562 50.00 45.00 35.00
20/03/2562 50.00 45.00 35.00
19/03/2562 55.00 45.00 35.00
18/03/2562 55.00 45.00 35.00
17/03/2562 55.00 45.00 35.00
15/03/2562 55.00 45.00 35.00
14/03/2562 55.00 45.00 35.00
13/03/2562 55.00 45.00 35.00
12/03/2562 55.00 45.00 35.00
11/03/2562 55.00 45.00 35.00
10/03/2562 55.00 45.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาตะเพียนที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาตะเพียนรายวัน, ราคาปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่, ราคาปลาตะเพียนเบอร์กลาง, ราคาปลาตะเพียนเบอร์เล็ก,
bg product