ราคาปลาทับทิม
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่
105.00
บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
95.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาทับทิม
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม