ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 95.63 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 70.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
29/03/2560 95.63 70.00 80.00
28/03/2560 95.63 70.00 80.00
27/03/2560 95.63 70.00 80.00
26/03/2560 95.63 70.00 80.00
25/03/2560 83.13 70.00 80.00
24/03/2560 95.63 70.00 80.00
23/03/2560 86.25 70.00 65.00
22/03/2560 89.17 70.00 80.00
21/03/2560 94.38 70.00 80.00
20/03/2560 93.33 70.00 80.00
19/03/2560 94.38 70.00 80.00
18/03/2560 94.38 70.00 80.00
17/03/2560 94.38 70.00 80.00
16/03/2560 94.38 70.00 80.00
15/03/2560 89.17 70.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product