ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 77.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
19/11/2560 77.50 - -
18/11/2560 81.25 75.00 65.00
17/11/2560 81.25 75.00 65.00
16/11/2560 81.25 75.00 65.00
15/11/2560 90.00 75.00 65.00
14/11/2560 90.00 75.00 65.00
13/11/2560 90.00 75.00 65.00
12/11/2560 90.00 75.00 65.00
11/11/2560 90.00 75.00 65.00
10/11/2560 90.00 75.00 65.00
09/11/2560 90.00 75.00 65.00
08/11/2560 90.00 75.00 65.00
07/11/2560 90.00 75.00 65.00
06/11/2560 90.00 75.00 65.00
05/11/2560 90.00 75.00 65.00
04/11/2560 85.00 75.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product