ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 106.25 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
22/09/2560 106.25 - -
21/09/2560 99.17 75.00 65.00
20/09/2560 99.17 75.00 65.00
19/09/2560 99.17 75.00 65.00
18/09/2560 99.17 75.00 65.00
17/09/2560 99.17 75.00 65.00
16/09/2560 99.17 75.00 65.00
15/09/2560 99.17 75.00 65.00
14/09/2560 99.17 75.00 65.00
13/09/2560 99.17 75.00 65.00
12/09/2560 99.17 75.00 65.00
11/09/2560 99.17 75.00 65.00
10/09/2560 99.17 75.00 65.00
09/09/2560 99.17 75.00 65.00
08/09/2560 95.83 75.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product