ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
20/01/2561 75.00 65.00 55.00
19/01/2561 76.25 65.00 55.00
18/01/2561 76.25 65.00 55.00
17/01/2561 76.25 65.00 55.00
16/01/2561 76.25 65.00 55.00
15/01/2561 75.00 65.00 55.00
14/01/2561 75.00 65.00 55.00
13/01/2561 75.00 65.00 55.00
12/01/2561 76.25 65.00 55.00
11/01/2561 76.25 65.00 55.00
10/01/2561 76.25 65.00 55.00
09/01/2561 76.25 65.00 55.00
08/01/2561 76.25 65.00 55.00
07/01/2561 76.25 65.00 55.00
06/01/2561 76.25 65.00 55.00
05/01/2561 76.25 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ราคามะเขือ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะพร้าว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product