ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 95.63 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 75.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 77.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
23/01/2560 95.63 75.00 77.50
22/01/2560 95.00 73.00 77.50
21/01/2560 95.00 73.00 77.50
20/01/2560 95.00 73.00 60.00
19/01/2560 95.00 73.00 77.50
18/01/2560 87.50 73.00 60.00
17/01/2560 95.00 73.00 60.00
16/01/2560 95.00 73.00 77.50
15/01/2560 95.00 73.00 77.50
14/01/2560 95.00 73.00 60.00
13/01/2560 94.38 73.00 77.50
12/01/2560 90.63 73.00 70.00
11/01/2560 84.17 73.00 70.00
10/01/2560 94.17 73.00 60.00
09/01/2560 90.63 73.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product