ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 92.50 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
18/07/2561 92.50 80.00 70.00
17/07/2561 92.50 80.00 70.00
16/07/2561 92.50 80.00 70.00
15/07/2561 92.50 80.00 70.00
14/07/2561 95.00 - -
13/07/2561 95.00 - -
12/07/2561 95.00 - -
11/07/2561 92.50 80.00 70.00
10/07/2561 92.50 80.00 70.00
09/07/2561 92.50 80.00 70.00
08/07/2561 92.50 80.00 70.00
07/07/2561 92.50 80.00 70.00
06/07/2561 92.50 80.00 70.00
05/07/2561 92.50 80.00 70.00
04/07/2561 92.50 80.00 70.00
03/07/2561 92.50 80.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product