ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
20/11/2561 95.00 80.00 70.00
19/11/2561 90.00 80.00 70.00
18/11/2561 90.00 80.00 70.00
17/11/2561 95.00 80.00 70.00
16/11/2561 95.00 80.00 70.00
15/11/2561 95.00 80.00 70.00
14/11/2561 90.00 80.00 70.00
13/11/2561 90.00 80.00 70.00
12/11/2561 90.00 80.00 70.00
11/11/2561 95.00 80.00 70.00
10/11/2561 90.00 80.00 70.00
09/11/2561 95.00 80.00 70.00
08/11/2561 95.00 80.00 70.00
07/11/2561 95.00 80.00 70.00
06/11/2561 95.00 80.00 70.00
05/11/2561 95.00 80.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product