ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 87.75 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 70.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
24/05/2562 87.75 70.00 65.00
23/05/2562 87.75 70.00 65.00
22/05/2562 87.75 70.00 65.00
21/05/2562 87.75 70.00 65.00
20/05/2562 87.75 70.00 65.00
19/05/2562 87.75 70.00 65.00
18/05/2562 97.50 - -
17/05/2562 87.75 70.00 65.00
16/05/2562 87.75 70.00 65.00
15/05/2562 87.75 70.00 65.00
14/05/2562 87.75 70.00 65.00
13/05/2562 87.75 70.00 65.00
12/05/2562 87.75 70.00 65.00
11/05/2562 87.75 70.00 65.00
10/05/2562 97.50 - -
09/05/2562 87.75 70.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product