ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 93.13 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 75.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
26/05/2560 93.13 65.00 75.00
25/05/2560 92.50 65.00 55.00
24/05/2560 90.00 65.00 75.00
23/05/2560 92.50 65.00 55.00
22/05/2560 90.83 65.00 75.00
21/05/2560 92.50 65.00 55.00
20/05/2560 90.00 65.00 75.00
19/05/2560 97.50 - 95.00
18/05/2560 87.50 65.00 55.00
17/05/2560 92.50 65.00 55.00
16/05/2560 92.50 65.00 55.00
15/05/2560 93.13 65.00 75.00
14/05/2560 93.13 65.00 75.00
13/05/2560 92.50 65.00 55.00
12/05/2560 92.50 65.00 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product