ราคาปลาทับทิม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ (B) ปลาทับทิมเบอร์กลาง (C) ปลาทับทิมเบอร์เล็ก
16/01/2562 95.00 - -
15/01/2562 92.50 80.00 70.00
14/01/2562 92.50 80.00 70.00
13/01/2562 92.50 80.00 70.00
12/01/2562 92.50 80.00 70.00
11/01/2562 92.50 80.00 70.00
10/01/2562 92.50 80.00 70.00
09/01/2562 92.50 80.00 70.00
08/01/2562 92.50 80.00 70.00
07/01/2562 92.50 80.00 70.00
06/01/2562 92.50 80.00 70.00
05/01/2562 92.50 80.00 70.00
04/01/2562 92.50 80.00 70.00
03/01/2562 92.50 80.00 70.00
02/01/2562 92.50 80.00 70.00
01/01/2562 92.50 80.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทับทิมที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทับทิมรายวัน, ราคาปลาทับทิมเบอร์ใหญ่, ราคาปลาทับทิมเบอร์กลาง, ราคาปลาทับทิมเบอร์เล็ก,
bg product