ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 30.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 115.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
27/05/2561 - 30.00 115.00
26/05/2561 100.00 55.00 112.50
25/05/2561 100.00 80.00 110.00
24/05/2561 100.00 55.00 112.50
23/05/2561 100.00 55.00 112.50
22/05/2561 100.00 55.00 112.50
21/05/2561 - 55.00 112.50
20/05/2561 100.00 55.00 112.50
19/05/2561 100.00 55.00 112.50
18/05/2561 100.00 55.00 112.50
17/05/2561 200.00 55.00 112.50
16/05/2561 100.00 55.00 112.50
15/05/2561 100.00 55.00 112.50
14/05/2561 - 55.00 112.50
13/05/2561 - 55.00 112.50
12/05/2561 - 55.00 112.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product