ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 102.50 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 115.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
24/05/2562 100.00 102.50 115.00
23/05/2562 - 102.50 115.00
22/05/2562 100.00 102.50 115.00
21/05/2562 100.00 102.50 115.00
20/05/2562 100.00 102.50 115.00
19/05/2562 100.00 102.50 115.00
18/05/2562 100.00 102.50 115.00
17/05/2562 100.00 102.50 115.00
16/05/2562 100.00 102.50 115.00
15/05/2562 100.00 102.50 115.00
14/05/2562 100.00 102.50 115.00
13/05/2562 100.00 102.50 115.00
12/05/2562 100.00 102.50 115.00
11/05/2562 100.00 102.50 115.00
10/05/2562 - 55.00 110.00
09/05/2562 100.00 102.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product