ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 150.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
16/07/2562 100.00 150.00 120.00
15/07/2562 100.00 150.00 120.00
14/07/2562 100.00 150.00 120.00
13/07/2562 100.00 150.00 120.00
12/07/2562 100.00 150.00 120.00
11/07/2562 100.00 150.00 120.00
10/07/2562 100.00 150.00 120.00
09/07/2562 100.00 150.00 120.00
08/07/2562 100.00 150.00 120.00
07/07/2562 100.00 150.00 120.00
06/07/2562 100.00 150.00 120.00
05/07/2562 100.00 150.00 120.00
04/07/2562 100.00 150.00 120.00
03/07/2562 100.00 150.00 120.00
02/07/2562 100.00 150.00 120.00
01/07/2562 100.00 150.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product