ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 110.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
16/01/2562 - 55.00 110.00
15/01/2562 100.00 67.50 115.00
14/01/2562 100.00 67.50 115.00
13/01/2562 100.00 67.50 115.00
12/01/2562 100.00 67.50 115.00
11/01/2562 100.00 67.50 115.00
10/01/2562 100.00 67.50 115.00
09/01/2562 100.00 67.50 115.00
08/01/2562 100.00 67.50 115.00
07/01/2562 100.00 67.50 115.00
06/01/2562 100.00 67.50 115.00
05/01/2562 100.00 67.50 115.00
04/01/2562 100.00 67.50 115.00
03/01/2562 100.00 67.50 115.00
02/01/2562 100.00 67.50 115.00
01/01/2562 100.00 67.50 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product