ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 117.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
20/11/2561 100.00 55.00 117.50
19/11/2561 100.00 80.00 120.00
18/11/2561 100.00 80.00 120.00
17/11/2561 100.00 55.00 117.50
16/11/2561 100.00 55.00 117.50
15/11/2561 100.00 55.00 117.50
14/11/2561 100.00 80.00 120.00
13/11/2561 100.00 80.00 120.00
12/11/2561 100.00 80.00 120.00
11/11/2561 100.00 55.00 117.50
10/11/2561 100.00 80.00 120.00
09/11/2561 100.00 55.00 117.50
08/11/2561 100.00 55.00 117.50
07/11/2561 100.00 55.00 117.50
06/11/2561 100.00 55.00 117.50
05/11/2561 100.00 55.00 117.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product