ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด - บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 30.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 115.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
23/07/2561 - 30.00 115.00
22/07/2561 100.00 55.00 107.50
21/07/2561 100.00 55.00 107.50
20/07/2561 100.00 55.00 107.50
19/07/2561 100.00 55.00 107.50
18/07/2561 100.00 55.00 112.50
17/07/2561 100.00 55.00 112.50
16/07/2561 100.00 55.00 112.50
15/07/2561 100.00 55.00 112.50
14/07/2561 100.00 55.00 115.00
13/07/2561 100.00 55.00 115.00
12/07/2561 100.00 55.00 115.00
11/07/2561 100.00 55.00 112.50
10/07/2561 100.00 55.00 112.50
09/07/2561 100.00 55.00 112.50
08/07/2561 100.00 55.00 112.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product