ราคาปลาทู

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาทูสด 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาทูนึ่ง 55.00 บาท/แพ็ค
(C) ปลาทูเค็ม 115.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาทูสด (B) ปลาทูนึ่ง (C) ปลาทูเค็ม
19/09/2561 100.00 55.00 115.00
18/09/2561 100.00 55.00 122.50
17/09/2561 100.00 55.00 122.50
16/09/2561 100.00 55.00 122.50
15/09/2561 100.00 55.00 122.50
14/09/2561 100.00 55.00 122.50
13/09/2561 100.00 55.00 122.50
12/09/2561 100.00 55.00 122.50
11/09/2561 100.00 55.00 122.50
10/09/2561 100.00 55.00 122.50
09/09/2561 100.00 55.00 122.50
08/09/2561 100.00 55.00 122.50
07/09/2561 100.00 55.00 122.50
06/09/2561 100.00 55.00 122.50
05/09/2561 100.00 55.00 122.50
04/09/2561 100.00 55.00 122.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาทูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาทูรายวัน, ราคาปลาทูสด, ราคาปลาทูนึ่ง, ราคาปลาทูเค็ม,
bg product