ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 64.38 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
26/05/2560 64.38 48.00 55.00
25/05/2560 60.83 48.00 35.00
24/05/2560 65.00 48.00 55.00
23/05/2560 60.83 48.00 40.00
22/05/2560 64.17 48.00 57.50
21/05/2560 60.83 48.00 40.00
20/05/2560 65.00 48.00 57.50
19/05/2560 70.00 - 75.00
18/05/2560 60.00 48.00 40.00
17/05/2560 60.83 48.00 40.00
16/05/2560 60.83 48.00 40.00
15/05/2560 64.38 48.00 57.50
14/05/2560 64.38 48.00 57.50
13/05/2560 60.83 48.00 40.00
12/05/2560 60.83 48.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product