ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 65.63 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
23/01/2560 65.63 48.00 60.00
22/01/2560 62.50 48.00 60.00
21/01/2560 62.50 48.00 60.00
20/01/2560 56.67 48.00 40.00
19/01/2560 62.50 48.00 60.00
18/01/2560 50.00 48.00 40.00
17/01/2560 60.83 48.00 40.00
16/01/2560 65.63 48.00 60.00
15/01/2560 65.63 48.00 60.00
14/01/2560 60.83 48.00 40.00
13/01/2560 63.13 48.00 60.00
12/01/2560 66.88 48.00 67.50
11/01/2560 65.83 48.00 67.50
10/01/2560 57.50 48.00 40.00
09/01/2560 66.88 48.00 67.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product