ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 58.75 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
24/05/2562 58.75 48.00 35.00
23/05/2562 58.75 48.00 35.00
22/05/2562 58.75 48.00 35.00
21/05/2562 58.75 48.00 35.00
20/05/2562 58.75 48.00 35.00
19/05/2562 58.75 48.00 35.00
18/05/2562 62.50 - -
17/05/2562 58.75 48.00 35.00
16/05/2562 58.75 48.00 35.00
15/05/2562 58.75 48.00 35.00
14/05/2562 58.75 48.00 35.00
13/05/2562 58.75 48.00 35.00
12/05/2562 58.75 48.00 35.00
11/05/2562 58.75 48.00 35.00
10/05/2562 62.50 - -
09/05/2562 58.75 48.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product