ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 57.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
18/07/2561 57.50 40.00 35.00
17/07/2561 57.50 40.00 35.00
16/07/2561 57.50 40.00 35.00
15/07/2561 57.50 40.00 35.00
14/07/2561 65.00 - -
13/07/2561 65.00 - -
12/07/2561 65.00 - -
11/07/2561 57.50 40.00 35.00
10/07/2561 57.50 40.00 35.00
09/07/2561 57.50 40.00 35.00
08/07/2561 57.50 40.00 35.00
07/07/2561 57.50 40.00 35.00
06/07/2561 57.50 40.00 35.00
05/07/2561 57.50 40.00 35.00
04/07/2561 57.50 40.00 35.00
03/07/2561 57.50 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product