ราคาปลานิล
ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2567
ปลานิลเบอร์ใหญ่
70.00
บาท/กก.
ปลานิลเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ปลานิลเบอร์เล็ก
55.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลานิล
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม