ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 66.25 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
22/09/2560 66.25 - -
21/09/2560 62.50 48.00 38.00
20/09/2560 61.83 48.00 38.00
19/09/2560 61.83 48.00 38.00
18/09/2560 61.83 48.00 38.00
17/09/2560 61.83 48.00 38.00
16/09/2560 61.83 48.00 38.00
15/09/2560 61.83 48.00 38.00
14/09/2560 61.83 48.00 38.00
13/09/2560 61.83 48.00 38.00
12/09/2560 61.83 48.00 38.00
11/09/2560 61.83 48.00 38.00
10/09/2560 61.83 48.00 38.00
09/09/2560 61.83 48.00 38.00
08/09/2560 61.83 48.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product