ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 72.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
19/11/2560 72.50 - -
18/11/2560 63.75 48.00 38.00
17/11/2560 63.75 48.00 38.00
16/11/2560 63.75 48.00 38.00
15/11/2560 58.75 48.00 38.00
14/11/2560 58.75 48.00 38.00
13/11/2560 58.75 48.00 38.00
12/11/2560 58.75 48.00 38.00
11/11/2560 58.75 48.00 38.00
10/11/2560 58.75 48.00 38.00
09/11/2560 58.75 48.00 38.00
08/11/2560 58.75 48.00 38.00
07/11/2560 58.75 48.00 38.00
06/11/2560 58.75 48.00 38.00
05/11/2560 58.75 48.00 38.00
04/11/2560 55.00 48.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product