ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
27/05/2561 65.00 - -
26/05/2561 57.50 40.00 35.00
25/05/2561 50.00 40.00 35.00
24/05/2561 57.50 40.00 35.00
23/05/2561 57.50 40.00 35.00
22/05/2561 57.50 40.00 35.00
21/05/2561 57.50 40.00 35.00
20/05/2561 57.50 40.00 35.00
19/05/2561 57.50 40.00 35.00
18/05/2561 57.50 40.00 35.00
17/05/2561 57.50 40.00 35.00
16/05/2561 57.50 40.00 35.00
15/05/2561 57.50 40.00 35.00
14/05/2561 57.50 40.00 35.00
13/05/2561 57.50 40.00 35.00
12/05/2561 57.50 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product