ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 40.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
17/11/2561 62.50 40.00 35.00
16/11/2561 62.50 40.00 35.00
15/11/2561 62.50 40.00 35.00
14/11/2561 55.00 40.00 35.00
13/11/2561 55.00 40.00 35.00
12/11/2561 55.00 40.00 35.00
11/11/2561 62.50 40.00 35.00
10/11/2561 55.00 40.00 35.00
09/11/2561 62.50 40.00 35.00
08/11/2561 62.50 40.00 35.00
07/11/2561 62.50 40.00 35.00
06/11/2561 62.50 40.00 35.00
05/11/2561 62.50 40.00 35.00
04/11/2561 62.50 40.00 35.00
03/11/2561 62.50 40.00 35.00
02/11/2561 62.50 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product