ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 63.13 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 57.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
29/03/2560 63.13 48.00 57.50
28/03/2560 63.13 48.00 57.50
27/03/2560 63.13 48.00 57.50
26/03/2560 63.13 48.00 57.50
25/03/2560 63.13 48.00 57.50
24/03/2560 63.13 48.00 57.50
23/03/2560 56.25 48.00 40.00
22/03/2560 62.50 48.00 57.50
21/03/2560 61.88 48.00 57.50
20/03/2560 63.33 48.00 57.50
19/03/2560 61.88 48.00 57.50
18/03/2560 61.88 48.00 57.50
17/03/2560 61.88 48.00 57.50
16/03/2560 61.88 48.00 57.50
15/03/2560 62.50 48.00 57.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product