ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 63.13 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 48.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
20/02/2560 63.13 48.00 60.00
19/02/2560 64.17 48.00 60.00
18/02/2560 63.13 48.00 60.00
17/02/2560 63.13 48.00 60.00
16/02/2560 63.13 48.00 60.00
15/02/2560 64.17 48.00 60.00
14/02/2560 62.50 48.00 57.50
13/02/2560 62.63 48.00 59.00
12/02/2560 63.13 48.00 60.00
11/02/2560 63.13 48.00 60.00
10/02/2560 63.13 48.00 60.00
09/02/2560 57.50 48.00 40.00
08/02/2560 64.17 48.00 60.00
07/02/2560 63.13 48.00 60.00
06/02/2560 57.50 48.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product