ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
20/01/2561 55.00 45.00 38.00
19/01/2561 60.00 45.00 38.00
18/01/2561 60.00 45.00 38.00
17/01/2561 60.00 45.00 38.00
16/01/2561 60.00 45.00 38.00
15/01/2561 55.00 45.00 38.00
14/01/2561 55.00 45.00 38.00
13/01/2561 55.00 45.00 38.00
12/01/2561 60.00 45.00 38.00
11/01/2561 60.00 45.00 38.00
10/01/2561 60.00 45.00 38.00
09/01/2561 60.00 45.00 38.00
08/01/2561 60.00 45.00 38.00
07/01/2561 60.00 45.00 38.00
06/01/2561 60.00 45.00 38.00
05/01/2561 60.00 45.00 38.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาดอกรัก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดอกรัก 150.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product