ราคาปลานิล

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ 62.50 บาท/กก.
(B) ปลานิลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) ปลานิลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลานิลเบอร์ใหญ่ (B) ปลานิลเบอร์กลาง (C) ปลานิลเบอร์เล็ก
26/03/2562 62.50 - -
25/03/2562 55.00 48.00 35.00
24/03/2562 55.00 48.00 35.00
23/03/2562 58.75 48.00 35.00
22/03/2562 58.75 48.00 35.00
21/03/2562 58.75 48.00 35.00
20/03/2562 58.75 48.00 35.00
19/03/2562 58.75 48.00 35.00
18/03/2562 55.00 48.00 35.00
17/03/2562 55.00 48.00 35.00
16/03/2562 62.50 - -
15/03/2562 58.75 48.00 35.00
14/03/2562 58.75 48.00 35.00
13/03/2562 58.75 48.00 35.00
12/03/2562 58.75 48.00 35.00
11/03/2562 58.75 48.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลานิลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลานิลรายวัน, ราคาปลานิลเบอร์ใหญ่, ราคาปลานิลเบอร์กลาง, ราคาปลานิลเบอร์เล็ก,
bg product