ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
23/03/2562 40.00 35.00
22/03/2562 40.00 35.00
21/03/2562 40.00 35.00
20/03/2562 40.00 35.00
19/03/2562 40.00 35.00
16/03/2562 40.00 35.00
15/03/2562 40.00 35.00
14/03/2562 40.00 35.00
13/03/2562 40.00 35.00
12/03/2562 40.00 35.00
11/03/2562 40.00 35.00
09/03/2562 40.00 35.00
08/03/2562 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product