ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
19/09/2561 40.00 35.00
18/09/2561 40.00 35.00
17/09/2561 40.00 35.00
16/09/2561 40.00 35.00
15/09/2561 40.00 35.00
14/09/2561 40.00 35.00
13/09/2561 40.00 35.00
12/09/2561 40.00 35.00
11/09/2561 40.00 35.00
10/09/2561 45.00 45.00
09/09/2561 45.00 45.00
08/09/2561 45.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product