ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
16/01/2562 40.00 35.00
15/01/2562 40.00 35.00
14/01/2562 40.00 35.00
13/01/2562 40.00 35.00
12/01/2562 40.00 35.00
11/01/2562 40.00 35.00
10/01/2562 40.00 35.00
09/01/2562 40.00 35.00
08/01/2562 40.00 35.00
07/01/2562 40.00 35.00
06/01/2562 40.00 35.00
05/01/2562 40.00 35.00
04/01/2562 40.00 35.00
03/01/2562 40.00 35.00
02/01/2562 40.00 35.00
01/01/2562 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product