ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
17/11/2561 40.00 35.00
16/11/2561 40.00 35.00
15/11/2561 40.00 35.00
11/11/2561 40.00 35.00
09/11/2561 40.00 35.00
08/11/2561 40.00 35.00
07/11/2561 40.00 35.00
06/11/2561 40.00 35.00
05/11/2561 40.00 35.00
04/11/2561 40.00 35.00
03/11/2561 40.00 35.00
02/11/2561 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product