ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
24/05/2562 40.00 35.00
23/05/2562 40.00 35.00
22/05/2562 40.00 35.00
21/05/2562 40.00 35.00
20/05/2562 40.00 35.00
19/05/2562 40.00 35.00
18/05/2562 40.00 35.00
17/05/2562 40.00 35.00
16/05/2562 40.00 35.00
15/05/2562 40.00 35.00
14/05/2562 40.00 35.00
13/05/2562 40.00 35.00
12/05/2562 40.00 35.00
11/05/2562 40.00 35.00
10/05/2562 40.00 35.00
09/05/2562 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product