ราคาปลาร้า

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาร้าปลากระดี่ 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาร้าปลาสร้อย 35.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาร้าปลากระดี่ (B) ปลาร้าปลาสร้อย
26/06/2562 40.00 35.00
25/06/2562 40.00 35.00
24/06/2562 40.00 35.00
23/06/2562 40.00 35.00
22/06/2562 40.00 35.00
21/06/2562 40.00 35.00
20/06/2562 40.00 35.00
19/06/2562 40.00 35.00
18/06/2562 40.00 35.00
17/06/2562 40.00 35.00
16/06/2562 40.00 35.00
15/06/2562 40.00 30.00
14/06/2562 40.00 35.00
13/06/2562 40.00 35.00
12/06/2562 40.00 35.00
11/06/2562 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาร้าที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาร้ารายวัน, ราคาปลาร้าปลากระดี่, ราคาปลาร้าปลาสร้อย,
bg product