ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 67.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
27/05/2561 67.50
26/05/2561 63.75
25/05/2561 60.00
24/05/2561 63.75
23/05/2561 63.75
22/05/2561 63.75
21/05/2561 63.75
20/05/2561 63.75
19/05/2561 63.75
18/05/2561 63.75
17/05/2561 63.75
16/05/2561 63.75
15/05/2561 63.75
14/05/2561 63.75
13/05/2561 63.75
12/05/2561 63.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product