ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
25/05/2562 60.00
24/05/2562 60.00
23/05/2562 60.00
22/05/2562 60.00
21/05/2562 65.00
20/05/2562 60.00
19/05/2562 60.00
18/05/2562 65.00
17/05/2562 60.00
16/05/2562 60.00
15/05/2562 60.00
14/05/2562 60.00
13/05/2562 60.00
12/05/2562 60.00
11/05/2562 60.00
10/05/2562 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product