ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
21/07/2562 60.00
20/07/2562 60.00
19/07/2562 60.00
18/07/2562 60.00
16/07/2562 60.00
15/07/2562 60.00
14/07/2562 60.00
13/07/2562 60.00
12/07/2562 60.00
11/07/2562 60.00
10/07/2562 60.00
09/07/2562 60.00
08/07/2562 60.00
07/07/2562 60.00
06/07/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product