ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 67.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
19/09/2561 67.50
18/09/2561 63.75
17/09/2561 63.75
16/09/2561 66.25
15/09/2561 63.75
14/09/2561 63.75
13/09/2561 63.75
12/09/2561 63.75
11/09/2561 63.75
10/09/2561 63.75
09/09/2561 63.75
08/09/2561 63.75
07/09/2561 63.75
06/09/2561 63.75
05/09/2561 63.75
04/09/2561 63.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product