ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 63.75 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาสร้อย
24/03/2561 63.75
23/03/2561 63.75
22/03/2561 63.75
21/03/2561 63.75
20/03/2561 63.75
19/03/2561 63.75
18/03/2561 63.75
17/03/2561 63.75
16/03/2561 63.75
15/03/2561 63.75
14/03/2561 63.75
13/03/2561 63.75
12/03/2561 63.75
11/03/2561 63.75
10/03/2561 63.75
09/03/2561 63.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product