ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
26/03/2562 65.00
25/03/2562 55.00
24/03/2562 55.00
23/03/2562 60.00
22/03/2562 60.00
21/03/2562 60.00
20/03/2562 60.00
19/03/2562 60.00
18/03/2562 55.00
17/03/2562 55.00
16/03/2562 65.00
15/03/2562 60.00
14/03/2562 60.00
13/03/2562 60.00
12/03/2562 60.00
11/03/2562 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product