ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 67.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
23/07/2561 67.50
22/07/2561 63.75
21/07/2561 63.75
20/07/2561 63.75
19/07/2561 63.75
18/07/2561 63.75
17/07/2561 63.75
16/07/2561 63.75
15/07/2561 63.75
14/07/2561 67.50
13/07/2561 67.50
12/07/2561 67.50
11/07/2561 63.75
10/07/2561 63.75
09/07/2561 63.75
08/07/2561 63.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product