ราคาปลาสร้อย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสร้อย 61.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสร้อย
20/11/2561 61.25
19/11/2561 55.00
18/11/2561 55.00
17/11/2561 61.25
16/11/2561 61.25
15/11/2561 61.25
14/11/2561 55.00
13/11/2561 55.00
12/11/2561 55.00
11/11/2561 61.25
10/11/2561 55.00
09/11/2561 61.25
08/11/2561 61.25
07/11/2561 61.25
06/11/2561 61.25
05/11/2561 61.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสร้อยที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสร้อยรายวัน, ราคาปลาสร้อย,
bg product