ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 167.50 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
24/03/2561 167.50 -
23/03/2561 167.50 240.00
22/03/2561 167.50 240.00
21/03/2561 167.50 240.00
20/03/2561 167.50 240.00
19/03/2561 167.50 240.00
18/03/2561 167.50 240.00
17/03/2561 167.50 240.00
16/03/2561 167.50 240.00
15/03/2561 167.50 240.00
14/03/2561 167.50 240.00
13/03/2561 167.50 240.00
12/03/2561 167.50 240.00
11/03/2561 167.50 -
10/03/2561 167.50 110.00
09/03/2561 167.50 240.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product