ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 155.00 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
16/01/2562 155.00 -
15/01/2562 177.50 220.00
14/01/2562 177.50 220.00
13/01/2562 177.50 220.00
12/01/2562 177.50 220.00
11/01/2562 177.50 220.00
10/01/2562 177.50 220.00
09/01/2562 177.50 220.00
08/01/2562 177.50 220.00
07/01/2562 177.50 220.00
06/01/2562 177.50 220.00
05/01/2562 177.50 220.00
04/01/2562 177.50 220.00
03/01/2562 177.50 220.00
02/01/2562 177.50 220.00
01/01/2562 177.50 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product