ราคาปลาสลิด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสลิด 180.00 บาท/กก.
(B) ปลาสลิดแดดเดียว 220.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสลิด (B) ปลาสลิดแดดเดียว
24/05/2562 180.00 220.00
23/05/2562 180.00 220.00
22/05/2562 180.00 220.00
21/05/2562 180.00 220.00
20/05/2562 180.00 220.00
19/05/2562 180.00 220.00
18/05/2562 160.00 220.00
17/05/2562 180.00 220.00
16/05/2562 180.00 220.00
15/05/2562 180.00 220.00
14/05/2562 180.00 220.00
13/05/2562 180.00 220.00
12/05/2562 180.00 220.00
11/05/2562 180.00 220.00
10/05/2562 160.00 -
09/05/2562 180.00 220.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสลิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสลิดรายวัน, ราคาปลาสลิด, ราคาปลาสลิดแดดเดียว,
bg product