ราคาปลาสวาย
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ปลาสวาย
47.50
บาท/กก.
ปลาสวายหั่น
-
บาท/กก.
ปลาสวายแดดเดียว
80.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ปลาสวาย
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม