ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 32.50 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 60.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
24/03/2561 32.50 60.00 -
23/03/2561 32.50 60.00 80.00
22/03/2561 32.50 60.00 80.00
21/03/2561 32.50 60.00 80.00
20/03/2561 32.50 60.00 80.00
19/03/2561 32.50 60.00 80.00
18/03/2561 32.50 60.00 80.00
17/03/2561 32.50 60.00 80.00
16/03/2561 32.50 60.00 80.00
15/03/2561 32.50 60.00 80.00
14/03/2561 32.50 60.00 80.00
13/03/2561 32.50 60.00 80.00
12/03/2561 32.50 60.00 80.00
11/03/2561 32.50 60.00 -
10/03/2561 32.50 60.00 80.00
09/03/2561 32.50 60.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product