ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 34.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 60.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
20/11/2561 34.00 60.00 80.00
19/11/2561 28.00 - 80.00
18/11/2561 28.00 - 80.00
17/11/2561 34.00 60.00 80.00
16/11/2561 34.00 60.00 80.00
15/11/2561 34.00 60.00 80.00
14/11/2561 28.00 - 80.00
13/11/2561 28.00 - 80.00
12/11/2561 28.00 - 80.00
11/11/2561 34.00 60.00 80.00
10/11/2561 28.00 - 80.00
09/11/2561 34.00 60.00 80.00
08/11/2561 34.00 60.00 80.00
07/11/2561 34.00 60.00 80.00
06/11/2561 34.00 60.00 80.00
05/11/2561 34.00 60.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product