ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 34.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 60.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
19/09/2561 34.00 60.00 80.00
18/09/2561 34.00 60.00 80.00
17/09/2561 34.00 60.00 80.00
16/09/2561 34.00 60.00 80.00
15/09/2561 34.00 60.00 80.00
14/09/2561 34.00 60.00 80.00
13/09/2561 34.00 60.00 80.00
12/09/2561 34.00 60.00 80.00
11/09/2561 34.00 60.00 80.00
10/09/2561 34.00 60.00 80.00
09/09/2561 34.00 60.00 80.00
08/09/2561 34.00 60.00 80.00
07/09/2561 34.00 60.00 80.00
06/09/2561 34.00 60.00 80.00
05/09/2561 34.00 60.00 80.00
04/09/2561 34.00 60.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product