ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 34.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 60.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
23/05/2561 34.00 60.00 -
22/05/2561 34.00 60.00 80.00
21/05/2561 34.00 60.00 80.00
20/05/2561 34.00 60.00 80.00
19/05/2561 34.00 60.00 80.00
18/05/2561 34.00 60.00 80.00
17/05/2561 34.00 60.00 80.00
16/05/2561 34.00 60.00 80.00
15/05/2561 34.00 60.00 80.00
14/05/2561 34.00 60.00 -
13/05/2561 34.00 60.00 80.00
12/05/2561 34.00 60.00 80.00
11/05/2561 34.00 60.00 -
10/05/2561 34.00 60.00 80.00
09/05/2561 34.00 60.00 80.00
08/05/2561 34.00 60.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product