ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 34.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 60.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
18/07/2561 34.00 60.00 80.00
17/07/2561 34.00 60.00 80.00
16/07/2561 34.00 60.00 80.00
15/07/2561 34.00 60.00 80.00
14/07/2561 40.00 60.00 80.00
13/07/2561 40.00 60.00 80.00
12/07/2561 40.00 60.00 80.00
11/07/2561 34.00 60.00 80.00
10/07/2561 34.00 60.00 80.00
09/07/2561 34.00 60.00 80.00
08/07/2561 34.00 60.00 80.00
07/07/2561 34.00 60.00 80.00
06/07/2561 34.00 60.00 80.00
05/07/2561 34.00 60.00 80.00
04/07/2561 34.00 60.00 80.00
03/07/2561 34.00 60.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product