ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 40.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 52.50 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
16/01/2562 40.00 52.50 -
15/01/2562 35.00 52.50 70.00
14/01/2562 35.00 52.50 70.00
13/01/2562 35.00 52.50 70.00
12/01/2562 35.00 52.50 70.00
11/01/2562 35.00 52.50 70.00
10/01/2562 35.00 52.50 70.00
09/01/2562 35.00 52.50 70.00
08/01/2562 35.00 52.50 70.00
07/01/2562 35.00 52.50 70.00
06/01/2562 35.00 52.50 70.00
05/01/2562 35.00 52.50 70.00
04/01/2562 35.00 52.50 70.00
03/01/2562 35.00 52.50 70.00
02/01/2562 35.00 52.50 70.00
01/01/2562 35.00 52.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product