ราคาปลาสวาย

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาสวาย 35.00 บาท/กก.
(B) ปลาสวายหั่น 55.00 บาท/กก.
(C) ปลาสวายแดดเดียว 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาสวาย (B) ปลาสวายหั่น (C) ปลาสวายแดดเดียว
24/05/2562 35.00 55.00 70.00
23/05/2562 35.00 55.00 70.00
22/05/2562 35.00 55.00 70.00
21/05/2562 35.00 55.00 70.00
20/05/2562 35.00 55.00 70.00
19/05/2562 35.00 55.00 70.00
18/05/2562 40.00 55.00 70.00
17/05/2562 35.00 55.00 70.00
16/05/2562 35.00 55.00 70.00
15/05/2562 35.00 55.00 70.00
14/05/2562 35.00 55.00 70.00
13/05/2562 35.00 55.00 70.00
12/05/2562 35.00 55.00 70.00
11/05/2562 35.00 55.00 70.00
10/05/2562 40.00 55.00 -
09/05/2562 35.00 55.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาสวายที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาสวายรายวัน, ราคาปลาสวาย, ราคาปลาสวายหั่น, ราคาปลาสวายแดดเดียว,
bg product