ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
25/03/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
24/03/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
23/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
22/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
21/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
20/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
19/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
18/03/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
17/03/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
16/03/2562 115.00 - - -
15/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
14/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
13/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
12/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
11/03/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
10/03/2562 90.00 85.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product