ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
23/07/2561 120.00 - - -
22/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
21/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
20/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
19/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
18/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
17/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
16/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
15/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
14/07/2561 120.00 - - -
13/07/2561 120.00 - - -
12/07/2561 120.00 - - -
11/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
10/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
09/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
08/07/2561 107.50 80.00 90.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product