ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 98.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
26/05/2560 100.00 80.00 98.00 70.00
25/05/2560 100.00 80.00 98.00 70.00
24/05/2560 100.00 80.00 98.00 70.00
23/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
22/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
21/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
20/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
18/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
17/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
16/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
15/05/2560 100.00 80.00 98.00 80.00
14/05/2560 100.00 80.00 95.00 75.00
13/05/2560 100.00 80.00 95.00 75.00
12/05/2560 100.00 80.00 95.00 75.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product