ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 110.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
16/01/2562 110.00 - - -
15/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
14/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
13/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
12/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
11/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
10/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
09/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
08/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
07/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
06/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
05/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
04/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
03/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
02/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
01/01/2562 102.50 80.00 95.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product