ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
29/03/2560 - - 100.00 80.00
28/03/2560 - - 100.00 80.00
27/03/2560 - - 100.00 80.00
26/03/2560 - - 100.00 80.00
25/03/2560 - - 100.00 80.00
24/03/2560 - - 100.00 80.00
23/03/2560 - - 100.00 80.00
22/03/2560 - - 100.00 80.00
21/03/2560 - - 100.00 80.00
20/03/2560 - - 100.00 80.00
19/03/2560 - - 100.00 80.00
18/03/2560 - - 100.00 80.00
17/03/2560 - - 100.00 80.00
16/03/2560 - - 100.00 80.00
15/03/2560 - - 100.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product