ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 102.50 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
25/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
24/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
23/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
22/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
21/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
20/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
19/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
18/05/2562 115.00 - - -
17/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
16/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
15/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
14/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
13/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
12/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
11/05/2562 102.50 85.00 95.00 85.00
10/05/2562 115.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product