ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
23/01/2560 - - 100.00 80.00
22/01/2560 - - 100.00 80.00
21/01/2560 - - 100.00 80.00
20/01/2560 - - 100.00 80.00
19/01/2560 - - 100.00 80.00
18/01/2560 - - 100.00 80.00
17/01/2560 - 65.00 98.00 80.00
16/01/2560 - 65.00 98.00 80.00
15/01/2560 - - 98.00 80.00
14/01/2560 - - 98.00 80.00
13/01/2560 - - 98.00 80.00
12/01/2560 - - 98.00 80.00
11/01/2560 - - 98.00 80.00
10/01/2560 - - 98.00 80.00
09/01/2560 - - 98.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product