ราคาปลาหมอ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
(B) ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
(C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาหมอเบอร์ใหญ่ (B) ปลาหมอเบอร์เล็ก (C) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ (D) ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก
26/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
25/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
24/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
23/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
22/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
21/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
20/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
19/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
18/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
17/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
16/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
15/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
14/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
13/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
12/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
11/05/2561 95.00 80.00 100.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาหมอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาหมอรายวัน, ราคาปลาหมอเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเบอร์เล็ก, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก,
bg product