ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ 380.00 บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 170.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
21/07/2562 380.00 170.00
20/07/2562 380.00 170.00
19/07/2562 380.00 170.00
18/07/2562 380.00 170.00
16/07/2562 380.00 170.00
15/07/2562 380.00 170.00
14/07/2562 380.00 170.00
13/07/2562 380.00 170.00
12/07/2562 380.00 170.00
11/07/2562 380.00 170.00
10/07/2562 380.00 170.00
09/07/2562 380.00 170.00
08/07/2562 380.00 170.00
07/07/2562 380.00 170.00
06/07/2562 380.00 170.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product