ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
23/07/2561 - 92.50
22/07/2561 350.00 136.25
21/07/2561 350.00 136.25
20/07/2561 350.00 136.25
19/07/2561 350.00 136.25
18/07/2561 350.00 136.25
17/07/2561 350.00 136.25
16/07/2561 350.00 136.25
15/07/2561 350.00 136.25
14/07/2561 - 92.50
13/07/2561 - 92.50
12/07/2561 - 92.50
11/07/2561 350.00 136.25
10/07/2561 350.00 136.25
09/07/2561 350.00 136.25
08/07/2561 350.00 136.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product