ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ 380.00 บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 111.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
20/11/2561 380.00 111.25
19/11/2561 380.00 130.00
18/11/2561 380.00 130.00
17/11/2561 380.00 111.25
16/11/2561 380.00 111.25
15/11/2561 380.00 111.25
14/11/2561 380.00 130.00
13/11/2561 380.00 130.00
12/11/2561 300.00 180.00
11/11/2561 300.00 136.25
10/11/2561 300.00 180.00
09/11/2561 300.00 136.25
08/11/2561 300.00 136.25
07/11/2561 300.00 136.25
06/11/2561 300.00 136.25
05/11/2561 300.00 136.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product