ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
19/09/2561 - 92.50
18/09/2561 300.00 136.25
17/09/2561 300.00 136.25
16/09/2561 300.00 136.25
15/09/2561 300.00 136.25
14/09/2561 300.00 136.25
13/09/2561 300.00 136.25
12/09/2561 300.00 136.25
11/09/2561 300.00 136.25
10/09/2561 300.00 136.25
09/09/2561 300.00 136.25
08/09/2561 300.00 136.25
07/09/2561 300.00 136.25
06/09/2561 300.00 136.25
05/09/2561 300.00 136.25
04/09/2561 300.00 136.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product