ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
27/05/2561 - 92.50
26/05/2561 340.00 136.25
25/05/2561 340.00 180.00
24/05/2561 340.00 136.25
23/05/2561 340.00 136.25
22/05/2561 340.00 136.25
21/05/2561 340.00 136.25
20/05/2561 340.00 136.25
19/05/2561 340.00 136.25
18/05/2561 340.00 136.25
17/05/2561 340.00 136.25
16/05/2561 340.00 136.25
15/05/2561 340.00 136.25
14/05/2561 340.00 136.25
13/05/2561 340.00 136.25
12/05/2561 340.00 136.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product