ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ 340.00 บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 111.25 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
24/03/2561 340.00 111.25
23/03/2561 340.00 111.25
22/03/2561 340.00 111.25
21/03/2561 340.00 111.25
20/03/2561 340.00 111.25
19/03/2561 340.00 111.25
18/03/2561 340.00 111.25
17/03/2561 340.00 111.25
16/03/2561 340.00 111.25
15/03/2561 340.00 111.25
14/03/2561 340.00 111.25
13/03/2561 340.00 111.25
12/03/2561 340.00 111.25
11/03/2561 340.00 111.25
10/03/2561 340.00 111.25
09/03/2561 340.00 111.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product