ราคาปลาแดง

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ 380.00 บาท/กก.
(B) ปลาแดงเบอร์เล็ก 133.75 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแดงเบอร์ใหญ่ (B) ปลาแดงเบอร์เล็ก
25/05/2562 380.00 133.75
24/05/2562 380.00 133.75
23/05/2562 380.00 133.75
22/05/2562 380.00 133.75
21/05/2562 380.00 133.75
20/05/2562 380.00 133.75
19/05/2562 380.00 133.75
18/05/2562 - 97.50
17/05/2562 380.00 133.75
16/05/2562 380.00 133.75
15/05/2562 380.00 133.75
14/05/2562 380.00 133.75
13/05/2562 380.00 133.75
12/05/2562 380.00 133.75
11/05/2562 380.00 133.75
10/05/2562 - 97.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแดงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแดงรายวัน, ราคาปลาแดงเบอร์ใหญ่, ราคาปลาแดงเบอร์เล็ก,
bg product