ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
23/01/2560 91.25
22/01/2560 91.25
21/01/2560 91.25
20/01/2560 91.25
19/01/2560 91.25
18/01/2560 91.25
17/01/2560 91.25
16/01/2560 91.25
15/01/2560 91.25
14/01/2560 91.25
13/01/2560 91.25
12/01/2560 91.25
11/01/2560 91.25
10/01/2560 91.25
09/01/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product