ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
15/07/2562 90.00
14/07/2562 90.00
13/07/2562 90.00
12/07/2562 90.00
11/07/2562 90.00
10/07/2562 90.00
09/07/2562 90.00
08/07/2562 90.00
07/07/2562 90.00
05/07/2562 90.00
04/07/2562 90.00
03/07/2562 90.00
02/07/2562 90.00
01/07/2562 90.00
30/06/2562 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product