ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
16/01/2562 90.00
15/01/2562 90.00
14/01/2562 90.00
13/01/2562 90.00
12/01/2562 90.00
11/01/2562 90.00
10/01/2562 90.00
09/01/2562 90.00
08/01/2562 90.00
07/01/2562 90.00
06/01/2562 90.00
05/01/2562 90.00
04/01/2562 90.00
03/01/2562 90.00
02/01/2562 90.00
01/01/2562 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product