ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
26/05/2560 91.25
25/05/2560 91.25
24/05/2560 90.00
23/05/2560 91.25
22/05/2560 91.25
21/05/2560 91.25
20/05/2560 90.00
18/05/2560 90.00
17/05/2560 91.25
16/05/2560 91.25
15/05/2560 91.25
14/05/2560 91.25
13/05/2560 91.25
12/05/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product