ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 92.50 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
22/09/2560 92.50
21/09/2560 91.25
20/09/2560 91.25
19/09/2560 91.25
18/09/2560 91.25
17/09/2560 91.25
16/09/2560 91.25
15/09/2560 91.25
14/09/2560 91.25
13/09/2560 91.25
12/09/2560 91.25
11/09/2560 91.25
10/09/2560 91.25
09/09/2560 91.25
08/09/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product