ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 92.50 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
28/07/2560 92.50
27/07/2560 91.25
26/07/2560 91.25
25/07/2560 91.25
24/07/2560 91.25
23/07/2560 91.25
22/07/2560 91.25
21/07/2560 91.25
20/07/2560 91.25
19/07/2560 91.25
18/07/2560 91.25
17/07/2560 91.25
16/07/2560 90.00
15/07/2560 91.25
14/07/2560 91.25
13/07/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product