ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
20/01/2561 90.00
19/01/2561 91.25
18/01/2561 91.25
17/01/2561 91.25
16/01/2561 91.25
15/01/2561 90.00
14/01/2561 90.00
13/01/2561 90.00
12/01/2561 91.25
11/01/2561 91.25
10/01/2561 91.25
09/01/2561 91.25
08/01/2561 91.25
07/01/2561 91.25
06/01/2561 91.25
05/01/2561 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาคะน้า
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แขนงคะน้า - บาท/กก.
คะน้าต้น 27.00 บาท/กก.
คะน้ายอด 21.50 บาท/กก.
คะน้าฮ่องกง 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาขิง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาไข่ไก่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ไข่ไก่เบอร์ 0 3.33 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 3.43 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 2.92 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 2.68 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product