ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
20/11/2561 91.25
19/11/2561 90.00
18/11/2561 90.00
17/11/2561 91.25
16/11/2561 91.25
15/11/2561 91.25
14/11/2561 90.00
13/11/2561 90.00
12/11/2561 90.00
11/11/2561 91.25
10/11/2561 90.00
09/11/2561 91.25
08/11/2561 91.25
07/11/2561 91.25
06/11/2561 91.25
05/11/2561 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product