ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
24/05/2562 92.50
23/05/2562 92.50
22/05/2562 92.50
21/05/2562 92.50
20/05/2562 92.50
19/05/2562 92.50
18/05/2562 95.00
17/05/2562 92.50
16/05/2562 92.50
15/05/2562 92.50
14/05/2562 92.50
13/05/2562 92.50
12/05/2562 92.50
11/05/2562 92.50
10/05/2562 95.00
09/05/2562 92.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product