ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
23/07/2561 92.50
22/07/2561 91.25
21/07/2561 91.25
20/07/2561 91.25
19/07/2561 91.25
18/07/2561 91.25
17/07/2561 91.25
16/07/2561 91.25
15/07/2561 91.25
14/07/2561 92.50
13/07/2561 92.50
12/07/2561 92.50
11/07/2561 91.25
10/07/2561 91.25
09/07/2561 91.25
08/07/2561 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product