ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาแรด
27/05/2561 92.50
26/05/2561 93.75
25/05/2561 95.00
24/05/2561 93.75
23/05/2561 93.75
22/05/2561 93.75
21/05/2561 93.75
20/05/2561 93.75
19/05/2561 93.75
18/05/2561 93.75
17/05/2561 93.75
16/05/2561 93.75
15/05/2561 93.75
14/05/2561 93.75
13/05/2561 93.75
12/05/2561 93.75
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product