ราคาปลาแรด

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาแรด 91.25 บาท/กก.
(A)
วันที่ (A) ปลาแรด
29/03/2560 91.25
28/03/2560 91.25
27/03/2560 91.25
26/03/2560 91.25
25/03/2560 91.25
24/03/2560 91.25
23/03/2560 91.25
22/03/2560 91.25
21/03/2560 91.25
20/03/2560 90.00
19/03/2560 91.25
18/03/2560 91.25
17/03/2560 91.25
16/03/2560 91.25
15/03/2560 91.25
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาแรดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาแรดรายวัน, ราคาปลาแรด,
bg product