ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 280.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
29/03/2560 280.00 320.00
28/03/2560 280.00 320.00
27/03/2560 280.00 320.00
26/03/2560 280.00 320.00
25/03/2560 280.00 320.00
24/03/2560 280.00 320.00
23/03/2560 280.00 320.00
22/03/2560 240.00 320.00
21/03/2560 240.00 320.00
20/03/2560 240.00 320.00
19/03/2560 240.00 320.00
18/03/2560 240.00 320.00
17/03/2560 240.00 320.00
16/03/2560 240.00 320.00
15/03/2560 240.00 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product