ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
23/01/2560 250.00 320.00
22/01/2560 250.00 320.00
21/01/2560 250.00 320.00
20/01/2560 250.00 320.00
19/01/2560 230.00 320.00
18/01/2560 230.00 320.00
17/01/2560 230.00 320.00
16/01/2560 230.00 320.00
15/01/2560 230.00 320.00
14/01/2560 230.00 320.00
13/01/2560 230.00 320.00
12/01/2560 230.00 320.00
11/01/2560 230.00 320.00
10/01/2560 230.00 320.00
09/01/2560 230.00 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product