ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
20/01/2561 250.00 320.00
19/01/2561 250.00 320.00
18/01/2561 250.00 320.00
17/01/2561 250.00 320.00
16/01/2561 250.00 320.00
15/01/2561 250.00 320.00
14/01/2561 250.00 320.00
13/01/2561 250.00 320.00
12/01/2561 250.00 320.00
11/01/2561 250.00 320.00
10/01/2561 250.00 320.00
09/01/2561 250.00 320.00
08/01/2561 250.00 320.00
07/01/2561 250.00 320.00
06/01/2561 250.00 320.00
05/01/2561 250.00 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดอกรัก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดอกรัก 150.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product