ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 242.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
26/05/2560 242.50 320.00
25/05/2560 242.50 320.00
24/05/2560 270.00 320.00
23/05/2560 242.50 320.00
22/05/2560 242.50 320.00
21/05/2560 242.50 320.00
20/05/2560 270.00 320.00
18/05/2560 270.00 320.00
17/05/2560 242.50 320.00
16/05/2560 242.50 320.00
15/05/2560 242.50 320.00
14/05/2560 242.50 320.00
13/05/2560 242.50 320.00
12/05/2560 242.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product