ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 247.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
18/07/2561 247.50 320.00
17/07/2561 232.50 320.00
16/07/2561 232.50 320.00
15/07/2561 232.50 320.00
14/07/2561 215.00 -
13/07/2561 215.00 -
12/07/2561 215.00 -
11/07/2561 232.50 320.00
10/07/2561 232.50 320.00
09/07/2561 232.50 320.00
08/07/2561 232.50 320.00
07/07/2561 232.50 320.00
06/07/2561 232.50 320.00
05/07/2561 232.50 320.00
04/07/2561 232.50 320.00
03/07/2561 232.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product