ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 252.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
23/03/2562 252.50 320.00
22/03/2562 252.50 320.00
21/03/2562 252.50 320.00
20/03/2562 252.50 320.00
19/03/2562 252.50 320.00
18/03/2562 280.00 320.00
17/03/2562 280.00 320.00
16/03/2562 225.00 -
15/03/2562 252.50 320.00
14/03/2562 252.50 320.00
13/03/2562 252.50 320.00
12/03/2562 252.50 320.00
11/03/2562 252.50 320.00
10/03/2562 280.00 320.00
09/03/2562 252.50 320.00
08/03/2562 252.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product