ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 242.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
20/11/2561 242.50 300.00
19/11/2561 270.00 300.00
18/11/2561 270.00 300.00
17/11/2561 242.50 300.00
16/11/2561 242.50 300.00
15/11/2561 242.50 320.00
14/11/2561 270.00 320.00
13/11/2561 270.00 320.00
12/11/2561 270.00 320.00
11/11/2561 242.50 320.00
10/11/2561 270.00 320.00
09/11/2561 242.50 320.00
08/11/2561 242.50 320.00
07/11/2561 242.50 320.00
06/11/2561 242.50 320.00
05/11/2561 242.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product