ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 220.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
16/01/2562 220.00 -
15/01/2562 235.00 320.00
14/01/2562 235.00 320.00
13/01/2562 235.00 320.00
12/01/2562 235.00 320.00
11/01/2562 235.00 320.00
10/01/2562 235.00 320.00
09/01/2562 235.00 320.00
08/01/2562 235.00 320.00
07/01/2562 235.00 320.00
06/01/2562 235.00 320.00
05/01/2562 235.00 320.00
04/01/2562 235.00 320.00
03/01/2562 235.00 320.00
02/01/2562 235.00 320.00
01/01/2562 235.00 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product