ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 215.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
28/07/2560 215.00 -
27/07/2560 237.50 320.00
26/07/2560 237.50 320.00
25/07/2560 237.50 320.00
24/07/2560 237.50 320.00
23/07/2560 237.50 320.00
22/07/2560 237.50 320.00
21/07/2560 242.50 320.00
20/07/2560 242.50 320.00
19/07/2560 242.50 320.00
18/07/2560 242.50 320.00
17/07/2560 242.50 320.00
16/07/2560 270.00 320.00
15/07/2560 242.50 320.00
14/07/2560 242.50 320.00
13/07/2560 242.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product