ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 232.50 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
19/09/2561 232.50 320.00
18/09/2561 232.50 320.00
17/09/2561 232.50 320.00
16/09/2561 232.50 320.00
15/09/2561 232.50 320.00
14/09/2561 232.50 320.00
13/09/2561 232.50 320.00
12/09/2561 232.50 320.00
11/09/2561 232.50 320.00
10/09/2561 232.50 320.00
09/09/2561 232.50 320.00
08/09/2561 232.50 320.00
07/09/2561 232.50 320.00
06/09/2561 232.50 320.00
05/09/2561 232.50 320.00
04/09/2561 232.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product