ราคาปลาไหล

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 215.00 บาท/กก.
(B) ปลาไหลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ปลาไหลเบอร์ใหญ่ (B) ปลาไหลเบอร์เล็ก
22/09/2560 215.00 -
21/09/2560 237.50 320.00
20/09/2560 237.50 320.00
19/09/2560 237.50 320.00
18/09/2560 237.50 320.00
17/09/2560 237.50 320.00
16/09/2560 237.50 320.00
15/09/2560 237.50 320.00
14/09/2560 237.50 320.00
13/09/2560 237.50 320.00
12/09/2560 237.50 320.00
11/09/2560 237.50 320.00
10/09/2560 237.50 320.00
09/09/2560 237.50 320.00
08/09/2560 237.50 320.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปลาไหลที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปลาไหลรายวัน, ราคาปลาไหลเบอร์ใหญ่, ราคาปลาไหลเบอร์เล็ก,
bg product