ราคาปู

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 750.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 288.75 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 950.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง 900.00 บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก 700.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 65.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
24/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
23/05/2562 - - 187.50 - - - - - 65.00
22/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
21/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
20/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
19/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
18/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
17/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
16/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
15/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 700.00 65.00
14/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
13/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
12/05/2562 - 750.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
11/05/2562 - 800.00 288.75 300.00 - 950.00 900.00 - 65.00
10/05/2562 - - 187.50 - - - - - 65.00
09/05/2562 - 550.00 288.75 300.00 - 900.00 850.00 700.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product