ราคาปู

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น 580.00 บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 320.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(E) ปูทะเลเป็น 750.00 บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(I) ปูนา 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
29/03/2560 580.00 - 320.00 - 750.00 - - - 90.00
28/03/2560 580.00 700.00 335.00 270.00 750.00 750.00 - - 90.00
27/03/2560 580.00 650.00 335.00 270.00 750.00 750.00 - - 90.00
26/03/2560 580.00 650.00 335.00 270.00 750.00 750.00 - - 90.00
25/03/2560 580.00 650.00 335.00 270.00 750.00 750.00 - - 90.00
24/03/2560 580.00 650.00 335.00 270.00 750.00 750.00 - - 90.00
23/03/2560 - 650.00 335.00 280.00 - 750.00 - - 90.00
22/03/2560 - 650.00 335.00 280.00 - 750.00 - - 90.00
21/03/2560 580.00 650.00 335.00 230.00 750.00 750.00 - - 90.00
20/03/2560 580.00 650.00 350.00 230.00 750.00 750.00 - - -
19/03/2560 580.00 650.00 335.00 200.00 750.00 750.00 - - 90.00
18/03/2560 580.00 650.00 335.00 200.00 750.00 750.00 - - 90.00
17/03/2560 580.00 650.00 335.00 200.00 750.00 750.00 - - 90.00
16/03/2560 580.00 650.00 335.00 200.00 750.00 750.00 - - 90.00
15/03/2560 - 650.00 335.00 200.00 - 750.00 - - 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product