ราคาปู

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 750.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 392.50 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 280.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง 250.00 บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก 240.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 80.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
18/07/2561 - 750.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
17/07/2561 - 750.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
16/07/2561 - 750.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
15/07/2561 - - 305.00 - - 850.00 250.00 240.00 80.00
14/07/2561 - 750.00 392.50 280.00 - 850.00 - - 80.00
13/07/2561 - 750.00 392.50 280.00 - 850.00 - - 80.00
12/07/2561 - 550.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
11/07/2561 - 550.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
10/07/2561 - 550.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
09/07/2561 - 550.00 392.50 280.00 - 850.00 - - 80.00
08/07/2561 - 550.00 392.50 280.00 - 850.00 - - 80.00
07/07/2561 - 700.00 342.50 270.00 - 850.00 - - 80.00
06/07/2561 - - 305.00 - - 850.00 - - 80.00
05/07/2561 - 700.00 342.50 280.00 - 850.00 250.00 240.00 80.00
04/07/2561 - 700.00 392.50 280.00 - 850.00 250.00 - 80.00
03/07/2561 - 700.00 392.50 280.00 - 850.00 - - 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product