ราคาปู

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น 650.00 บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 335.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
(E) ปูทะเลเป็น 800.00 บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 750.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(I) ปูนา 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
26/05/2560 650.00 700.00 335.00 250.00 800.00 750.00 - - 90.00
25/05/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 750.00 - - 90.00
24/05/2560 650.00 650.00 350.00 250.00 800.00 750.00 - - -
23/05/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 750.00 - - 90.00
22/05/2560 - 650.00 335.00 250.00 - 750.00 - - 90.00
21/05/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 750.00 - - 90.00
20/05/2560 650.00 650.00 350.00 250.00 800.00 750.00 - - -
19/05/2560 650.00 650.00 350.00 250.00 800.00 750.00 - - -
18/05/2560 650.00 650.00 350.00 250.00 800.00 750.00 - - -
17/05/2560 650.00 750.00 335.00 250.00 800.00 750.00 600.00 - 90.00
16/05/2560 650.00 750.00 335.00 250.00 800.00 750.00 600.00 - 90.00
15/05/2560 650.00 750.00 335.00 250.00 800.00 750.00 600.00 - 90.00
14/05/2560 650.00 750.00 335.00 250.00 800.00 750.00 600.00 - 90.00
13/05/2560 650.00 - 320.00 - 800.00 750.00 600.00 - 90.00
12/05/2560 580.00 - 320.00 - 750.00 750.00 600.00 - 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product