ราคาปู

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 500.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 332.50 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 290.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 900.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง 850.00 บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก 240.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 100.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
17/11/2561 - 500.00 332.50 290.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
16/11/2561 - 500.00 332.50 290.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
15/11/2561 - 500.00 332.50 290.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
14/11/2561 - 500.00 350.00 290.00 - 900.00 850.00 240.00 -
13/11/2561 - 500.00 350.00 290.00 - 900.00 850.00 240.00 -
12/11/2561 - 450.00 350.00 270.00 - 900.00 850.00 240.00 -
11/11/2561 - 450.00 332.50 280.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
10/11/2561 - 480.00 350.00 280.00 - 900.00 850.00 - -
09/11/2561 - 480.00 332.50 280.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
08/11/2561 - 480.00 332.50 280.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
07/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
06/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
05/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
04/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
03/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
02/11/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product