ราคาปู

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 357.50 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 900.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง 850.00 บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 80.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
19/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
18/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
17/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
16/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
15/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
14/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 240.00 80.00
13/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
12/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
11/09/2561 - 700.00 357.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
10/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
09/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
08/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
07/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
06/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - - 850.00 - 80.00
05/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
04/09/2561 - 700.00 352.50 250.00 - 900.00 850.00 - 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product