ราคาปู

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 235.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา 90.00 บาท/กก.
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
19/11/2560 - - 235.00 - - - - - 90.00
18/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 600.00 - 90.00
17/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 600.00 - 90.00
16/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
15/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
14/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
13/11/2560 - 400.00 292.50 280.00 - 850.00 600.00 - 90.00
12/11/2560 - 450.00 292.50 280.00 - 850.00 500.00 - 90.00
11/11/2560 - 450.00 292.50 280.00 - 850.00 500.00 - 90.00
10/11/2560 - 450.00 292.50 280.00 - 850.00 500.00 400.00 90.00
09/11/2560 - 450.00 292.50 280.00 - 850.00 500.00 400.00 90.00
08/11/2560 - 650.00 292.50 280.00 - 850.00 - 400.00 90.00
07/11/2560 - 650.00 292.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
06/11/2560 - 650.00 292.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
05/11/2560 - 700.00 292.50 280.00 - 750.00 - - 90.00
04/11/2560 - 700.00 350.00 280.00 - 750.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product