ราคาปู

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 750.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 390.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 990.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง 900.00 บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก 600.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
16/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
15/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
14/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
13/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
12/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
11/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
10/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
09/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
08/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
07/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
06/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
05/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
04/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
03/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
02/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
01/07/2562 - 750.00 390.00 300.00 - 990.00 900.00 600.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product