ราคาปู

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น 580.00 บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 450.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 335.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 300.00 บาท/กก.
(E) ปูทะเลเป็น 750.00 บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 750.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(I) ปูนา 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
20/02/2560 580.00 450.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
19/02/2560 - 400.00 335.00 300.00 - 750.00 - - 90.00
18/02/2560 580.00 400.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
17/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
16/02/2560 580.00 400.00 335.00 300.00 750.00 - 750.00 - 90.00
15/02/2560 - 650.00 335.00 300.00 - 750.00 - - 90.00
14/02/2560 - 650.00 335.00 300.00 - 750.00 650.00 - 90.00
13/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 650.00 - 90.00
12/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 450.00 - 90.00
11/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
10/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
09/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 - - 90.00
08/02/2560 - 650.00 335.00 300.00 - 750.00 450.00 - 90.00
07/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 450.00 - 90.00
06/02/2560 580.00 650.00 335.00 300.00 750.00 750.00 450.00 - 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product