ราคาปู

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น 650.00 บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 320.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(E) ปูทะเลเป็น 800.00 บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(I) ปูนา 90.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
22/09/2560 650.00 - 320.00 - 800.00 - - - 90.00
21/09/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 850.00 - - 90.00
20/09/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 850.00 - - 90.00
19/09/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 850.00 - - 90.00
18/09/2560 650.00 650.00 335.00 250.00 800.00 850.00 - - 90.00
17/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 400.00 90.00
16/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 400.00 90.00
15/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 400.00 90.00
14/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 300.00 90.00
13/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 300.00 90.00
12/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - - 90.00
11/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - - 90.00
10/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - - 90.00
09/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 500.00 90.00
08/09/2560 650.00 650.00 335.00 280.00 800.00 850.00 - 500.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product