ราคาปู

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ปูม้าเป็น - บาท/กก.
(B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
(C) ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
(D) ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
(F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
(G) ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
(H) ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) ปูนา - บาท/กก.
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
วันที่ (A) ปูม้าเป็น (B) ปูม้าเบอร์ใหญ่ (C) ปูม้าเบอร์กลาง (D) ปูม้าเบอร์เล็ก (E) ปูทะเลเป็น (F) ปูทะเลเบอร์ใหญ่ (G) ปูทะเลเบอร์กลาง (H) ปูทะเลเบอร์เล็ก (I) ปูนา
20/01/2561 - 700.00 350.00 250.00 - 850.00 - - -
19/01/2561 - 700.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
18/01/2561 - 700.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
17/01/2561 - 700.00 372.50 250.00 - 800.00 - - 90.00
16/01/2561 - 700.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
15/01/2561 - 700.00 350.00 250.00 - 850.00 - - -
13/01/2561 - 650.00 350.00 280.00 - 850.00 - - -
12/01/2561 - 450.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
11/01/2561 - 400.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
10/01/2561 - 450.00 387.50 280.00 - 850.00 - - 90.00
09/01/2561 - 450.00 387.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
08/01/2561 - 450.00 387.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
07/01/2561 - 450.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
06/01/2561 - - 395.00 - - - - - 90.00
05/01/2561 - 450.00 372.50 250.00 - 850.00 - - 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาปูที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาดอกรัก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดอกรัก 150.00 บาท/ลิตร
20/01/2561
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาชมพู่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ชมพู่ทับทิมจันทร์เบอร์ใหญ่ 50.00 บาท/กก.
ชมพู่ทูลเกล้าเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เพ็ชรเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ชมพู่เขียวอําพันเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาปูรายวัน, ราคาปูม้าเป็น, ราคาปูม้าเบอร์ใหญ่, ราคาปูม้าเบอร์กลาง, ราคาปูม้าเบอร์เล็ก, ราคาปูทะเลเป็น, ราคาปูทะเลเบอร์ใหญ่, ราคาปูทะเลเบอร์กลาง, ราคาปูทะเลเบอร์เล็ก, ราคาปูนา,
bg product