ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 13.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 22.00 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 15.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
26/03/2562 13.00 22.00 15.50
25/03/2562 16.00 17.00 18.00
24/03/2562 15.00 25.00 16.00
23/03/2562 14.00 21.33 15.33
22/03/2562 13.33 20.50 16.00
21/03/2562 13.67 21.33 17.33
20/03/2562 12.67 21.33 17.33
19/03/2562 12.67 20.50 16.67
18/03/2562 12.50 17.00 19.00
16/03/2562 12.67 21.33 19.17
15/03/2562 14.00 21.33 17.33
14/03/2562 13.33 21.33 17.33
13/03/2562 14.67 21.33 17.33
12/03/2562 16.00 21.33 17.33
11/03/2562 16.00 17.00 16.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product