ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 26.33 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 43.75 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 26.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
24/05/2562 26.33 43.75 26.67
23/05/2562 26.00 35.17 29.00
22/05/2562 30.67 37.17 29.00
21/05/2562 27.67 38.00 28.33
20/05/2562 21.33 31.50 28.00
19/05/2562 21.00 35.25 29.00
18/05/2562 23.50 34.00 27.50
17/05/2562 19.67 28.83 24.33
16/05/2562 21.00 32.00 26.33
15/05/2562 23.67 36.00 27.00
14/05/2562 28.33 39.33 25.67
13/05/2562 27.00 38.67 25.67
12/05/2562 32.00 40.00 23.00
11/05/2562 28.67 38.67 32.67
10/05/2562 31.33 39.33 33.67
09/05/2562 26.67 32.67 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product