ราคาผักกวางตุ้ง
ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2563
ผักกวางตุ้ง
8.00
บาท/กก.
ผักกวางตุ้งดอก
14.00
บาท/กก.
ผักกวางตุ้งไต้หวัน
20.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักกวางตุ้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม