ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 14.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 50.00 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 13.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
16/01/2562 14.00 50.00 13.00
15/01/2562 17.00 30.67 15.33
14/01/2562 15.67 24.67 16.00
13/01/2562 15.50 27.50 15.50
12/01/2562 11.00 23.00 13.00
11/01/2562 13.33 23.67 17.00
10/01/2562 13.00 23.00 18.33
09/01/2562 16.33 21.33 15.33
08/01/2562 15.00 21.33 16.67
07/01/2562 12.83 23.00 17.67
06/01/2562 15.00 27.50 21.50
05/01/2562 14.00 23.00 17.00
04/01/2562 14.33 54.67 17.67
03/01/2562 15.33 21.33 15.67
02/01/2562 17.33 24.67 22.67
01/01/2562 14.00 27.00 18.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product