ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 9.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 22.50 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 16.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
20/11/2561 9.00 22.50 16.33
19/11/2561 8.00 20.50 19.50
18/11/2561 10.00 25.00 25.00
17/11/2561 8.25 26.25 19.50
16/11/2561 8.00 22.83 17.33
15/11/2561 7.17 22.17 17.33
14/11/2561 7.50 18.50 20.50
13/11/2561 7.50 18.00 19.50
12/11/2561 8.00 19.00 19.50
11/11/2561 7.00 28.25 18.75
10/11/2561 19.00 21.50 20.50
09/11/2561 14.67 25.17 17.83
08/11/2561 14.50 25.83 21.50
07/11/2561 9.33 43.50 19.00
06/11/2561 19.33 44.17 22.67
05/11/2561 19.67 46.17 22.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product