ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 19.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 29.50 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 17.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
23/05/2561 19.00 29.50 17.00
22/05/2561 22.67 35.00 22.00
21/05/2561 22.33 31.67 22.00
20/05/2561 22.00 37.50 23.75
19/05/2561 27.67 30.33 26.00
18/05/2561 27.33 26.67 19.00
17/05/2561 26.00 30.00 20.00
16/05/2561 26.00 30.00 20.50
15/05/2561 23.33 28.00 20.33
14/05/2561 20.33 25.33 18.00
13/05/2561 20.50 25.00 18.00
12/05/2561 19.67 24.67 18.00
11/05/2561 21.67 24.67 17.33
10/05/2561 23.00 25.33 20.67
09/05/2561 20.67 21.33 17.33
08/05/2561 18.00 25.00 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product