ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 10.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 25.00 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 12.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
24/03/2561 10.00 25.00 12.00
23/03/2561 13.00 23.00 18.67
22/03/2561 15.50 20.50 16.00
21/03/2561 16.00 18.33 16.17
20/03/2561 14.00 19.00 16.67
19/03/2561 14.00 19.00 17.33
18/03/2561 14.00 20.50 16.25
17/03/2561 12.00 19.00 16.67
16/03/2561 11.00 18.33 14.67
15/03/2561 10.67 19.00 15.33
14/03/2561 7.67 20.50 16.67
13/03/2561 10.00 20.50 19.75
12/03/2561 10.50 20.50 18.00
11/03/2561 11.00 20.50 12.00
10/03/2561 25.00 19.50 11.00
09/03/2561 9.00 17.50 14.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product