ราคาผักกวางตุ้ง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกวางตุ้ง 10.00 บาท/กก.
(B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน 18.67 บาท/กก.
(C) ผักกวางตุ้งดอก 12.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักกวางตุ้ง (B) ผักกวางตุ้งไต้หวัน (C) ผักกวางตุ้งดอก
18/07/2561 10.00 18.67 12.67
17/07/2561 8.67 19.33 12.33
16/07/2561 8.33 17.67 12.33
15/07/2561 10.00 22.50 15.50
14/07/2561 8.67 16.00 12.00
13/07/2561 6.00 14.00 8.50
12/07/2561 7.00 25.00 9.00
11/07/2561 7.17 12.67 12.67
10/07/2561 8.67 17.67 13.67
09/07/2561 9.33 17.67 14.00
08/07/2561 11.00 22.50 16.50
07/07/2561 7.67 16.00 14.67
06/07/2561 9.67 15.33 16.33
05/07/2561 9.67 14.00 15.67
04/07/2561 10.50 20.00 18.00
03/07/2561 10.00 20.00 14.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกวางตุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกวางตุ้งรายวัน, ราคาผักกวางตุ้ง, ราคาผักกวางตุ้งไต้หวัน, ราคาผักกวางตุ้งดอก,
bg product