ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 57.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 37.50 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 12.83 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 19.50 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 18.33 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 10.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
18/07/2561 57.50 37.50 12.83 25.00 19.50 18.33 10.00
17/07/2561 57.50 37.50 12.83 25.00 19.50 18.33 10.50
16/07/2561 57.50 37.50 12.50 25.00 10.50 23.33 10.67
15/07/2561 57.50 37.50 11.75 25.00 10.50 25.00 13.00
14/07/2561 57.50 37.50 13.83 25.00 10.50 25.00 12.00
13/07/2561 57.50 37.50 14.00 - 10.00 25.00 10.00
12/07/2561 57.50 37.50 10.50 - 10.00 20.00 9.50
11/07/2561 57.50 37.50 15.17 25.00 11.00 26.67 11.50
10/07/2561 57.50 37.50 16.00 25.00 11.00 31.67 11.33
09/07/2561 57.50 37.50 17.00 25.00 11.00 33.33 12.00
08/07/2561 57.50 37.50 12.00 25.00 11.00 30.00 13.00
07/07/2561 57.50 37.50 16.67 25.00 11.00 31.67 10.00
06/07/2561 57.50 37.50 17.00 25.00 11.00 33.33 10.00
05/07/2561 57.50 37.50 18.33 30.00 11.00 33.33 12.50
04/07/2561 55.00 37.50 18.17 30.00 11.00 36.67 12.33
03/07/2561 72.50 37.50 18.17 30.00 11.00 40.00 11.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product