ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 55.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 45.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 13.25 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 32.50 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 16.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
19/09/2561 55.00 45.00 13.25 - 8.00 32.50 16.00
18/09/2561 55.00 45.00 16.17 35.00 14.00 23.33 16.00
17/09/2561 55.00 45.00 16.33 35.00 14.00 23.33 15.00
16/09/2561 55.00 45.00 16.50 35.00 14.00 22.50 18.25
15/09/2561 55.00 45.00 16.83 35.00 14.00 23.33 15.50
14/09/2561 55.00 45.00 16.17 35.00 14.00 25.00 15.00
13/09/2561 55.00 45.00 16.83 35.00 14.00 26.67 15.17
12/09/2561 52.50 40.00 16.50 30.00 14.00 26.67 14.67
11/09/2561 52.50 40.00 17.83 30.00 13.50 23.33 14.00
10/09/2561 52.50 40.00 16.67 25.00 11.50 26.67 14.00
09/09/2561 52.50 40.00 16.50 35.00 11.50 30.00 17.00
08/09/2561 52.50 40.00 15.17 35.00 11.00 26.67 14.67
07/09/2561 52.50 37.50 14.83 35.00 11.00 26.67 14.00
06/09/2561 52.50 37.50 15.17 40.00 11.00 30.83 16.17
05/09/2561 57.50 37.50 16.17 40.00 11.00 26.67 17.00
04/09/2561 57.50 37.50 680.67 40.00 11.00 27.50 17.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product