ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
20/01/2561 45.00 30.00 10.50 24.00 12.00 20.00 11.50
19/01/2561 50.00 35.00 9.33 20.00 9.50 20.00 10.50
18/01/2561 50.00 35.00 9.33 15.00 9.50 20.00 11.33
17/01/2561 55.00 35.00 10.17 25.00 9.50 21.67 12.17
16/01/2561 52.50 35.00 8.83 15.00 9.50 20.00 12.17
15/01/2561 50.00 35.00 9.50 15.00 12.00 20.00 13.50
14/01/2561 50.00 35.00 10.00 20.00 12.00 20.00 15.00
13/01/2561 50.00 35.00 10.00 20.00 12.00 15.00 12.50
12/01/2561 52.50 35.00 8.83 20.00 9.50 13.33 14.67
11/01/2561 52.50 35.00 7.50 20.00 9.50 15.00 15.00
10/01/2561 52.50 35.00 9.33 15.00 9.50 15.00 13.50
09/01/2561 52.50 35.00 10.67 30.00 9.50 18.33 13.33
08/01/2561 52.50 35.00 10.33 25.00 9.50 15.83 13.67
07/01/2561 52.50 35.00 10.00 25.00 9.50 16.25 14.50
06/01/2561 52.50 35.00 11.33 25.00 9.50 18.33 13.67
05/01/2561 52.50 35.00 12.67 30.00 9.50 18.33 13.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาหมอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product