ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 50.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 35.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 18.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 25.00 บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 10.33 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 50.40 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 17.67 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
26/05/2560 50.00 35.00 18.00 25.00 10.33 50.40 17.67
25/05/2560 50.00 35.00 20.25 30.00 11.00 50.00 17.33
24/05/2560 40.00 35.00 22.50 30.00 12.00 52.50 20.00
23/05/2560 50.00 35.00 20.63 28.00 10.50 53.75 20.33
22/05/2560 50.00 35.00 14.25 28.00 10.50 36.50 20.67
21/05/2560 50.00 35.00 19.33 30.00 10.50 33.33 21.00
20/05/2560 40.00 35.00 19.75 30.00 11.00 30.25 20.00
19/05/2560 40.00 35.00 21.00 30.00 11.00 30.00 20.00
18/05/2560 40.00 35.00 21.20 30.00 11.00 30.20 18.67
17/05/2560 50.00 35.00 20.75 30.00 10.50 35.00 21.00
16/05/2560 50.00 35.00 21.38 30.00 10.50 30.63 22.67
15/05/2560 60.00 35.00 18.20 30.00 10.67 30.00 21.67
14/05/2560 60.00 35.00 18.50 30.00 10.67 32.50 21.00
13/05/2560 60.00 35.00 20.25 30.00 10.50 35.63 22.33
12/05/2560 60.00 35.00 18.60 30.00 11.33 36.50 22.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product