ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 60.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 50.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 23.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว - บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 40.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 14.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
21/07/2562 60.00 50.00 10.00 23.00 - 40.00 14.00
20/07/2562 60.00 50.00 17.00 25.00 - 45.00 11.50
19/07/2562 55.00 50.00 17.00 30.00 - 42.50 11.00
18/07/2562 60.00 50.00 14.00 30.00 - 60.00 18.00
17/07/2562 60.00 50.00 13.00 30.00 12.00 60.00 18.00
16/07/2562 55.00 49.96 15.50 30.00 12.00 32.50 14.00
15/07/2562 60.00 50.00 15.50 27.00 12.00 37.50 13.00
14/07/2562 60.00 50.00 12.00 25.00 12.00 35.00 18.00
13/07/2562 50.00 50.00 15.00 25.00 12.00 32.50 15.00
12/07/2562 50.00 50.00 15.00 25.00 12.00 30.00 12.00
11/07/2562 50.00 50.00 16.00 25.00 12.00 30.00 12.50
10/07/2562 55.00 35.00 16.00 25.00 12.00 32.50 12.50
09/07/2562 50.00 50.00 17.00 25.00 12.00 25.00 15.00
08/07/2562 50.00 50.00 18.00 30.00 12.00 25.00 15.00
07/07/2562 50.00 50.00 14.00 30.00 12.00 30.00 20.00
06/07/2562 50.00 50.00 14.00 30.00 12.00 30.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product