ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 43.75 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 45.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 20.33 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 16.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 90.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 23.67 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
25/05/2562 43.75 45.00 20.33 35.00 16.00 90.00 23.67
24/05/2562 43.75 45.00 20.17 35.00 16.00 95.00 25.17
23/05/2562 43.75 45.00 19.00 35.00 18.25 91.67 25.17
22/05/2562 43.75 45.00 18.17 35.00 20.75 93.33 25.50
21/05/2562 47.50 45.00 18.50 35.00 16.00 81.67 22.33
20/05/2562 47.50 46.25 17.17 35.00 14.00 75.00 20.67
19/05/2562 47.50 46.25 15.50 35.00 14.00 60.00 23.00
18/05/2562 47.50 46.25 17.00 40.00 18.00 65.00 23.00
17/05/2562 47.50 46.25 20.33 35.00 17.50 65.00 21.67
16/05/2562 52.50 51.25 20.17 35.00 20.50 60.00 23.33
15/05/2562 55.00 51.25 22.33 35.00 17.50 65.00 23.33
14/05/2562 55.00 51.25 22.83 35.00 17.50 65.00 24.67
13/05/2562 50.00 51.25 22.50 35.00 17.50 71.67 24.33
12/05/2562 45.00 45.00 17.00 35.00 17.50 87.50 24.00
11/05/2562 45.00 45.00 20.33 35.00 17.50 83.33 22.67
10/05/2562 32.50 45.00 24.00 40.00 45.00 85.00 16.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product