ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 47.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 35.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.25 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 20.00 บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 7.67 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 23.50 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 9.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
20/02/2560 47.50 35.00 10.25 20.00 7.67 23.50 9.00
19/02/2560 47.50 35.00 6.67 20.00 7.67 18.17 9.50
18/02/2560 47.50 35.00 13.17 20.00 9.00 25.00 10.00
17/02/2560 47.50 35.00 9.88 17.00 7.67 22.75 10.00
16/02/2560 47.50 35.00 9.60 15.00 7.00 21.40 10.50
15/02/2560 47.50 35.00 7.83 15.00 7.67 18.67 10.50
14/02/2560 47.50 35.00 7.67 15.00 8.00 22.50 10.00
13/02/2560 47.50 35.00 12.75 17.00 8.00 22.50 11.00
12/02/2560 52.50 35.00 12.50 16.00 8.00 23.38 11.00
11/02/2560 52.50 35.00 13.00 18.00 8.33 20.25 11.00
10/02/2560 52.50 35.00 13.25 18.00 8.33 20.25 11.00
09/02/2560 52.50 35.00 15.33 18.00 9.00 28.33 11.00
08/02/2560 52.50 35.00 8.67 20.00 8.33 23.67 11.00
07/02/2560 52.50 35.00 15.00 20.00 8.33 28.75 10.00
06/02/2560 52.50 35.00 15.67 20.00 9.00 33.33 11.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product