ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 35.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 40.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 19.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 7.50 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
16/01/2562 35.00 40.00 10.00 - 8.00 19.00 7.50
15/01/2562 38.75 45.00 13.67 30.00 16.50 17.17 10.83
14/01/2562 40.00 45.00 12.50 25.00 16.50 16.17 11.17
13/01/2562 40.00 45.00 10.75 25.00 16.50 17.50 13.75
12/01/2562 40.00 45.00 13.83 25.00 16.50 15.00 11.17
11/01/2562 40.00 45.00 14.67 25.00 16.50 12.67 10.83
10/01/2562 40.00 45.00 15.33 25.00 16.50 15.00 11.00
09/01/2562 40.00 45.00 16.00 25.00 16.50 16.67 11.33
08/01/2562 45.00 45.00 16.17 25.00 16.50 15.00 11.33
07/01/2562 45.00 45.00 17.83 30.00 16.50 16.67 11.67
06/01/2562 45.00 45.00 15.25 25.00 16.50 15.00 15.00
05/01/2562 45.00 45.00 16.00 25.00 16.50 16.67 11.67
04/01/2562 45.00 45.00 16.33 25.00 14.00 16.67 13.17
03/01/2562 50.00 45.00 15.67 35.00 14.00 16.67 12.00
02/01/2562 45.00 47.50 18.50 35.00 14.00 20.00 12.67
01/01/2562 42.50 47.50 14.50 25.00 11.50 15.00 12.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product