ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 52.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 35.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 14.25 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 25.00 บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 53.50 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
23/01/2560 52.50 35.00 14.25 25.00 8.00 53.50 11.00
22/01/2560 52.50 35.00 13.75 20.00 8.00 48.75 11.00
21/01/2560 52.50 35.00 13.25 20.00 8.00 41.00 12.00
20/01/2560 52.50 35.00 14.67 20.00 9.00 50.00 11.75
19/01/2560 52.50 35.00 12.63 18.00 8.00 36.00 10.50
18/01/2560 52.50 35.00 8.00 18.00 9.00 40.00 10.00
17/01/2560 52.50 35.00 13.33 20.00 9.00 37.50 10.00
16/01/2560 55.00 35.00 13.50 15.00 8.33 31.00 9.50
15/01/2560 50.00 35.00 12.75 15.00 8.00 27.25 9.50
14/01/2560 50.00 35.00 15.67 20.00 9.00 25.00 10.00
13/01/2560 50.00 35.00 13.50 20.00 7.67 20.50 9.00
12/01/2560 50.00 35.00 13.50 20.00 8.00 16.13 8.00
11/01/2560 55.00 35.00 7.67 20.00 7.67 16.33 8.00
10/01/2560 55.00 35.00 14.00 20.00 7.67 17.25 8.00
09/01/2560 55.00 35.00 14.38 20.00 8.00 20.88 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product