ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 47.50 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ - บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 8.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 10.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
28/07/2560 47.50 - 10.00 - 8.00 20.00 10.00
27/07/2560 47.50 35.00 15.00 20.00 12.00 30.83 11.00
26/07/2560 47.50 35.00 15.00 20.00 11.50 26.67 11.00
25/07/2560 42.50 35.00 12.67 20.00 14.00 26.67 11.00
24/07/2560 42.50 35.00 14.33 20.00 14.00 31.67 11.00
23/07/2560 42.50 35.00 14.67 20.00 14.00 31.67 11.00
22/07/2560 42.50 35.00 14.67 20.00 14.00 30.00 11.00
21/07/2560 42.50 35.00 15.00 20.00 14.00 30.83 11.50
20/07/2560 42.50 35.00 15.00 20.00 14.00 35.00 12.00
19/07/2560 45.00 35.00 16.33 20.00 14.00 48.33 12.00
18/07/2560 45.00 35.00 9.00 20.00 14.00 55.00 12.00
17/07/2560 45.00 35.00 8.50 20.00 14.00 47.50 12.00
16/07/2560 40.00 35.00 19.00 20.00 20.00 42.50 12.00
15/07/2560 43.75 35.00 15.67 20.00 14.50 41.67 12.25
14/07/2560 42.50 35.00 16.00 20.00 12.50 46.67 16.50
13/07/2560 42.50 35.00 16.33 20.00 12.50 46.67 16.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product