ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 50.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 40.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.00 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 11.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 42.50 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 24.00 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
27/05/2561 50.00 40.00 10.00 - 11.00 42.50 24.00
26/05/2561 47.50 35.00 15.33 30.00 11.50 36.67 22.67
25/05/2561 45.00 30.00 18.00 30.00 12.00 37.50 22.50
24/05/2561 47.50 35.00 13.50 30.00 12.00 38.75 24.00
23/05/2561 47.50 35.00 14.67 25.00 11.00 36.67 21.33
22/05/2561 47.50 35.00 13.83 25.00 11.00 36.67 20.67
21/05/2561 50.00 35.00 14.33 25.00 11.00 38.33 22.00
20/05/2561 50.00 35.00 13.50 25.00 11.00 45.00 22.50
19/05/2561 50.00 35.00 14.00 30.00 10.50 38.33 21.33
18/05/2561 50.00 35.00 13.83 30.00 10.50 35.00 20.83
17/05/2561 50.00 40.00 13.50 23.00 10.50 36.25 22.00
16/05/2561 50.00 35.00 13.50 25.00 10.50 32.50 18.00
15/05/2561 50.00 35.00 13.67 25.00 10.50 33.33 18.00
14/05/2561 50.00 40.00 14.33 30.00 10.50 33.33 17.33
13/05/2561 50.00 40.00 12.00 30.00 12.00 25.00 16.25
12/05/2561 50.00 35.00 13.00 20.00 12.00 33.33 16.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product