ราคาผักกาด
ประจำวันที่ 03 เมษายน 2563
ผักกาดแก้ว
40.00
บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์
50.00
บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล)
16.50
บาท/กก.
ผักกาดเขียว
8.00
บาท/กก.
ผักกาดหอม
17.50
บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า)
9.50
บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล)
33.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักกาด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม