ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 50.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ - บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.75 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 20.00 บาท/กก.
(E) ผักกาดเขียว 8.67 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 13.75 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
29/03/2560 50.00 - 10.75 20.00 8.67 13.75 11.00
28/03/2560 45.00 35.00 10.00 20.00 8.00 15.00 11.50
27/03/2560 45.00 35.00 10.75 20.00 8.67 13.50 11.00
26/03/2560 45.00 35.00 10.75 20.00 8.67 13.13 11.00
25/03/2560 45.00 35.00 10.25 15.00 8.67 15.25 11.00
24/03/2560 45.00 35.00 10.00 15.00 8.67 15.00 9.50
23/03/2560 45.00 35.00 7.00 15.00 10.00 13.75 8.00
22/03/2560 45.00 35.00 6.67 15.00 8.67 11.67 8.00
21/03/2560 45.00 35.00 9.25 15.00 8.67 12.50 8.00
20/03/2560 40.00 35.00 10.25 15.00 8.67 14.00 8.00
19/03/2560 45.00 35.00 9.50 15.00 8.67 22.50 8.00
18/03/2560 45.00 35.00 10.00 15.00 8.67 12.75 9.00
17/03/2560 45.00 35.00 9.75 15.00 8.67 11.75 9.50
16/03/2560 45.00 35.00 8.63 15.00 8.67 11.75 9.50
15/03/2560 45.00 35.00 5.83 14.00 8.67 9.67 9.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product