ราคาผักกาด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักกาดแก้ว 50.00 บาท/กก.
(B) ผักกาดหางหงษ์ 45.00 บาท/กก.
(C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 11.17 บาท/กก.
(D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผักกาดเขียว 11.00 บาท/กก.
(F) ผักกาดหอม 30.00 บาท/กก.
(G) ผักกาดหัว (ไชเท้า) 14.83 บาท/กก.
     
วันที่ (A) ผักกาดแก้ว (B) ผักกาดหางหงษ์ (C) ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) (D) ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) (E) ผักกาดเขียว (F) ผักกาดหอม (G) ผักกาดหัว (ไชเท้า)
20/11/2561 50.00 45.00 11.17 25.00 11.00 30.00 14.83
19/11/2561 50.00 50.00 13.50 25.00 14.00 32.50 13.50
18/11/2561 50.00 50.00 10.00 25.00 14.00 30.00 15.00
17/11/2561 50.00 45.00 8.25 25.00 11.50 25.00 14.00
16/11/2561 58.00 45.00 12.33 24.00 11.00 30.00 12.83
15/11/2561 58.00 45.00 13.17 24.00 11.00 36.67 13.50
14/11/2561 66.00 50.00 15.00 25.00 12.00 32.50 13.50
13/11/2561 66.00 50.00 16.00 25.00 12.00 30.00 13.00
12/11/2561 66.00 50.00 16.50 25.00 12.00 40.00 13.00
11/11/2561 65.00 47.50 12.00 25.00 11.00 52.50 14.00
10/11/2561 60.00 50.00 17.00 25.00 12.00 75.00 13.00
09/11/2561 65.00 47.50 15.00 25.00 11.00 86.67 14.00
08/11/2561 65.00 47.50 9.67 25.00 11.00 93.33 15.00
07/11/2561 65.00 47.50 14.00 25.00 11.00 86.67 18.00
06/11/2561 65.00 47.50 12.83 20.00 11.00 96.67 15.67
05/11/2561 65.00 47.50 13.00 20.00 11.00 93.33 15.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักกาดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักกาดรายวัน, ราคาผักกาดแก้ว, ราคาผักกาดหางหงษ์, ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล), ราคาผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล), ราคาผักกาดเขียว, ราคาผักกาดหอม, ราคาผักกาดหัว (ไชเท้า),
bg product