ราคาผักชี

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 125.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 157.50 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
17/11/2561 125.00 157.50 25.00
16/11/2561 80.00 140.00 23.33
15/11/2561 71.67 127.50 23.33
14/11/2561 65.00 140.00 25.00
13/11/2561 65.00 150.00 25.00
12/11/2561 70.00 150.00 25.00
11/11/2561 97.50 157.50 25.00
10/11/2561 100.00 180.00 25.00
09/11/2561 101.67 165.00 23.33
08/11/2561 118.33 92.50 23.33
07/11/2561 116.67 95.00 26.67
06/11/2561 158.33 120.00 26.67
05/11/2561 176.67 170.00 26.67
04/11/2561 195.00 165.00 30.00
03/11/2561 183.33 160.00 26.67
02/11/2561 176.67 195.00 26.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product