ราคาผักชี
ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ผักชีไทย
105.00
บาท/กก.
รากผักชี
-
บาท/กก.
ผักชีฝรั่ง
20.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักชี
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม