ราคาผักชี

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 70.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 100.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
20/01/2561 70.00 100.00 60.00
19/01/2561 65.00 82.50 47.00
18/01/2561 80.00 82.50 46.50
17/01/2561 77.50 82.50 60.00
16/01/2561 65.00 67.50 55.00
15/01/2561 60.00 80.00 60.00
14/01/2561 60.00 80.00 60.00
13/01/2561 60.00 80.00 60.00
12/01/2561 47.50 62.50 43.00
11/01/2561 58.75 70.00 43.00
10/01/2561 53.75 70.00 45.00
09/01/2561 50.00 70.00 45.00
08/01/2561 50.00 70.00 45.00
07/01/2561 40.00 67.50 45.00
06/01/2561 38.75 75.00 48.50
05/01/2561 37.50 80.00 53.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาฝรั่ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักหวาน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักหวานป่า 180.00 บาท/กก.
ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาพริก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
พริกขี้หนูสวน 140.00 บาท/กก.
พริกยอดสน 50.00 บาท/กก.
พริกยำแดง 37.50 บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง 90.00 บาท/กก.
พริกจินดาแดง 39.00 บาท/กก.
พริกจินดาเขียว 27.50 บาท/กก.
พริกมัน 20.00 บาท/กก.
พริกเหลือง 55.00 บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า 30.00 บาท/กก.
พริกหยวก 32.00 บาท/กก.
พริกหวาน 95.00 บาท/กก.
พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักบุ้ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
ผักบุ้งนา 20.00 บาท/กำ
ผักบุ้งไทย - บาท/มัด
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product