ราคาผักชี

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักชีไทย 160.00 บาท/กก.
(B) รากผักชี 180.00 บาท/กก.
(C) ผักชีฝรั่ง 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักชีไทย (B) รากผักชี (C) ผักชีฝรั่ง
27/05/2561 160.00 180.00 20.00
26/05/2561 150.00 160.00 23.33
25/05/2561 150.00 160.00 25.00
24/05/2561 175.00 165.00 30.00
23/05/2561 168.33 167.50 25.00
22/05/2561 168.33 167.50 25.00
21/05/2561 171.67 160.00 25.00
20/05/2561 180.00 145.00 30.00
19/05/2561 166.67 155.00 28.33
18/05/2561 148.33 137.50 28.33
17/05/2561 152.50 140.00 30.00
16/05/2561 142.50 140.00 30.00
15/05/2561 140.00 140.00 28.33
14/05/2561 146.67 140.00 31.67
13/05/2561 160.00 140.00 30.00
12/05/2561 160.00 140.00 28.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักชีที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักชีรายวัน, ราคาผักชีไทย, ราคารากผักชี, ราคาผักชีฝรั่ง,
bg product