ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 26.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 7.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
16/07/2562 20.00 26.00 7.00
15/07/2562 22.00 26.00 7.00
14/07/2562 20.00 50.00 -
13/07/2562 23.00 26.00 7.00
12/07/2562 21.00 26.00 6.00
11/07/2562 22.00 26.00 6.00
10/07/2562 25.00 26.00 6.00
09/07/2562 23.00 26.00 5.00
08/07/2562 23.00 26.00 6.00
07/07/2562 20.00 50.00 -
06/07/2562 20.00 50.00 -
05/07/2562 19.00 26.00 6.00
04/07/2562 19.00 26.00 6.00
03/07/2562 17.00 26.00 7.00
02/07/2562 17.00 26.00 8.00
01/07/2562 14.00 2.00 8.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product