ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 16.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 30.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 50.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
19/11/2560 16.00 30.00 50.00
18/11/2560 19.00 23.33 50.00
17/11/2560 15.00 25.00 50.00
16/11/2560 15.00 25.00 50.00
15/11/2560 15.00 25.00 45.00
14/11/2560 13.50 25.00 50.00
13/11/2560 15.50 25.00 50.00
12/11/2560 14.00 25.00 50.00
11/11/2560 22.00 25.00 50.00
10/11/2560 21.00 25.00 60.00
09/11/2560 24.50 25.00 70.00
08/11/2560 26.00 25.00 75.00
07/11/2560 28.50 25.00 75.00
06/11/2560 26.00 25.00 75.00
05/11/2560 22.50 25.00 80.00
04/11/2560 20.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product