ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 16.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 25.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 27.50 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
22/09/2560 16.00 25.00 27.50
21/09/2560 17.00 22.50 50.00
20/09/2560 17.00 22.50 50.00
19/09/2560 17.00 22.50 50.00
18/09/2560 15.67 22.50 37.50
17/09/2560 15.00 22.50 50.00
16/09/2560 14.00 22.50 27.50
15/09/2560 13.33 22.50 27.50
14/09/2560 13.33 22.50 27.50
13/09/2560 14.33 22.50 27.50
12/09/2560 14.33 22.50 22.50
11/09/2560 14.00 22.50 27.50
10/09/2560 15.50 22.50 50.00
09/09/2560 14.67 22.50 28.00
08/09/2560 16.00 22.50 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product