ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 17.67 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 50.83 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 27.50 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
20/11/2561 17.67 50.83 27.50
19/11/2561 21.00 60.00 5.00
18/11/2561 20.00 40.00 -
17/11/2561 16.00 36.25 50.00
16/11/2561 15.33 54.17 30.00
15/11/2561 17.33 28.17 24.50
14/11/2561 16.00 70.00 5.00
13/11/2561 16.00 50.00 5.00
12/11/2561 17.00 26.00 4.00
11/11/2561 17.50 40.00 60.00
10/11/2561 21.00 36.00 5.00
09/11/2561 27.67 44.00 36.00
08/11/2561 30.33 44.00 38.00
07/11/2561 27.67 44.00 41.00
06/11/2561 37.33 44.00 46.00
05/11/2561 39.33 37.33 53.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product