ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 18.33 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 22.50 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 60.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
26/05/2560 18.33 22.50 60.00
25/05/2560 17.50 22.50 60.00
24/05/2560 20.00 20.00 -
23/05/2560 17.00 22.50 50.00
22/05/2560 15.67 22.50 50.00
21/05/2560 14.50 22.50 50.00
20/05/2560 15.00 20.00 -
19/05/2560 14.00 20.00 -
18/05/2560 15.00 20.00 -
17/05/2560 15.00 22.50 50.00
16/05/2560 14.50 22.50 60.00
15/05/2560 13.00 25.00 50.00
14/05/2560 13.67 25.00 60.00
13/05/2560 16.50 25.00 50.00
12/05/2560 16.00 25.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product