ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 18.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 32.50 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 65.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
27/05/2561 18.00 32.50 65.00
26/05/2561 37.50 32.50 65.00
25/05/2561 60.00 - -
24/05/2561 21.50 35.00 75.00
23/05/2561 22.50 35.00 75.00
22/05/2561 22.50 35.00 80.00
21/05/2561 22.50 35.00 80.00
20/05/2561 19.00 56.25 85.00
19/05/2561 30.00 32.50 65.00
18/05/2561 28.50 32.50 65.00
17/05/2561 13.00 56.25 60.00
16/05/2561 33.50 26.25 60.00
15/05/2561 23.50 56.25 60.00
14/05/2561 16.50 56.25 60.00
13/05/2561 18.00 57.50 65.00
12/05/2561 23.00 57.50 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product