ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 13.67 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 27.50 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 60.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
29/03/2560 13.67 27.50 60.00
28/03/2560 14.25 27.50 60.00
27/03/2560 14.67 27.50 60.00
26/03/2560 14.33 27.50 60.00
25/03/2560 12.00 27.50 60.00
24/03/2560 10.67 27.50 60.00
23/03/2560 16.50 27.50 60.00
22/03/2560 10.67 27.50 60.00
21/03/2560 11.33 27.50 60.00
20/03/2560 12.50 20.00 -
19/03/2560 15.67 27.50 60.00
18/03/2560 12.33 27.50 50.00
17/03/2560 12.67 27.50 50.00
16/03/2560 12.67 27.50 50.00
15/03/2560 14.00 27.50 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product