ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 16.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 29.83 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 40.50 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
24/05/2562 16.00 29.83 40.50
23/05/2562 18.00 26.83 38.00
22/05/2562 19.33 26.83 38.00
21/05/2562 20.67 13.50 33.00
20/05/2562 19.33 14.33 33.00
19/05/2562 20.00 20.00 60.00
18/05/2562 18.00 20.00 60.00
17/05/2562 18.33 14.33 33.50
16/05/2562 15.00 14.33 38.00
15/05/2562 15.67 14.33 38.50
14/05/2562 20.67 15.00 41.00
13/05/2562 22.33 15.00 41.00
12/05/2562 26.50 18.75 85.00
11/05/2562 25.00 13.50 46.00
10/05/2562 22.33 15.50 36.00
09/05/2562 24.67 13.50 48.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product