ราคาผักบุ้ง
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ผักบุ้งจีน
18.67
บาท/กก.
ผักบุ้งนา
26.00
บาท/กำ
ผักบุ้งไทย
6.00
บาท/มัด
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ผักบุ้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม