ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 16.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 35.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 80.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
16/01/2562 16.00 35.00 80.00
15/01/2562 16.00 24.50 46.00
14/01/2562 17.33 24.50 43.50
13/01/2562 16.00 25.50 75.00
12/01/2562 13.33 25.50 41.00
11/01/2562 13.00 22.50 38.50
10/01/2562 14.67 22.50 43.50
09/01/2562 15.83 25.50 48.50
08/01/2562 16.67 43.67 43.50
07/01/2562 26.33 42.83 48.50
06/01/2562 29.00 25.50 75.00
05/01/2562 31.33 43.67 39.00
04/01/2562 26.33 42.83 41.50
03/01/2562 25.67 43.67 44.00
02/01/2562 27.33 42.17 41.00
01/01/2562 15.50 21.25 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product