ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 22.33 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 28.75 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 100.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
23/01/2560 22.33 28.75 100.00
22/01/2560 19.67 28.75 90.00
21/01/2560 18.33 28.75 100.00
20/01/2560 22.00 28.75 100.00
19/01/2560 18.00 28.75 100.00
18/01/2560 16.00 28.75 100.00
17/01/2560 17.00 28.75 100.00
16/01/2560 11.00 28.75 90.00
15/01/2560 10.00 28.75 90.00
14/01/2560 11.00 28.75 60.00
13/01/2560 11.50 28.75 60.00
12/01/2560 12.00 28.75 70.00
11/01/2560 12.00 28.75 80.00
10/01/2560 9.67 28.75 60.00
09/01/2560 9.67 28.75 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product