ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 21.33 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 36.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 35.50 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
19/09/2561 21.33 36.00 35.50
18/09/2561 17.33 36.00 36.00
17/09/2561 17.33 36.00 30.50
16/09/2561 16.00 52.50 65.00
15/09/2561 17.67 36.00 33.00
14/09/2561 16.67 36.00 33.50
13/09/2561 15.67 36.00 33.50
12/09/2561 16.00 36.00 38.00
11/09/2561 16.00 36.00 38.50
10/09/2561 16.67 36.00 38.00
09/09/2561 17.00 52.50 70.00
08/09/2561 17.67 36.00 38.50
07/09/2561 16.67 36.00 38.00
06/09/2561 16.33 42.67 38.50
05/09/2561 16.67 42.67 43.50
04/09/2561 20.00 42.67 46.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product