ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 25.00 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 70.00 บาท/มัด
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
28/07/2560 20.00 25.00 70.00
27/07/2560 21.33 22.50 38.00
26/07/2560 21.33 22.50 38.00
25/07/2560 20.33 22.50 33.50
24/07/2560 19.00 22.50 33.00
23/07/2560 16.00 22.50 60.00
22/07/2560 13.00 22.50 33.00
21/07/2560 14.00 22.50 33.00
20/07/2560 15.00 22.50 33.00
19/07/2560 15.33 22.50 33.00
18/07/2560 16.67 22.50 33.00
17/07/2560 16.00 20.00 33.00
16/07/2560 20.00 20.00 -
15/07/2560 15.00 22.50 38.00
14/07/2560 16.33 22.50 33.50
13/07/2560 16.50 22.50 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product