ราคาผักบุ้ง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักบุ้งจีน 11.50 บาท/กก.
(B) ผักบุ้งนา 43.75 บาท/กำ
(C) ผักบุ้งไทย 55.00 บาท/มัด
วันที่ (A) ผักบุ้งจีน (B) ผักบุ้งนา (C) ผักบุ้งไทย
18/07/2561 11.50 43.75 55.00
17/07/2561 11.00 43.75 60.00
16/07/2561 11.50 43.75 60.00
15/07/2561 14.50 48.75 70.00
14/07/2561 14.50 48.75 60.00
13/07/2561 9.00 27.50 55.00
12/07/2561 5.00 27.50 60.00
11/07/2561 10.50 47.50 70.00
10/07/2561 12.00 47.50 80.00
09/07/2561 13.00 50.00 80.00
08/07/2561 12.50 50.00 80.00
07/07/2561 12.50 50.00 80.00
06/07/2561 13.00 50.00 75.00
05/07/2561 13.00 50.00 70.00
04/07/2561 14.50 50.00 70.00
03/07/2561 13.50 50.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักบุ้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักบุ้งรายวัน, ราคาผักบุ้งจีน, ราคาผักบุ้งนา, ราคาผักบุ้งไทย,
bg product