ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค - บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 95.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 95.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 95.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
26/03/2562 - 95.00 95.00 95.00
25/03/2562 120.00 120.00 - -
24/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
23/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
22/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
21/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
20/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
19/03/2562 110.00 105.00 100.00 100.00
18/03/2562 110.00 110.00 - -
16/03/2562 - 100.00 100.00 100.00
15/03/2562 100.00 100.00 100.00 100.00
14/03/2562 100.00 100.00 100.00 100.00
13/03/2562 100.00 100.00 100.00 100.00
12/03/2562 80.00 90.00 100.00 100.00
11/03/2562 80.00 80.00 80.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product