ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค 120.00 บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 150.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส - บาท/กก.
(D) เรดคอส - บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
21/07/2562 120.00 150.00 - -
20/07/2562 120.00 150.00 - -
19/07/2562 130.00 180.00 - -
18/07/2562 120.00 120.00 - -
17/07/2562 120.00 120.00 - -
16/07/2562 120.00 120.00 - -
15/07/2562 120.00 120.00 - -
14/07/2562 120.00 120.00 - -
13/07/2562 130.00 130.00 - -
12/07/2562 130.00 130.00 - -
11/07/2562 130.00 130.00 - -
10/07/2562 100.00 150.00 - -
09/07/2562 130.00 130.00 - -
08/07/2562 130.00 130.00 - -
07/07/2562 140.00 140.00 - -
06/07/2562 140.00 140.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product