ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค 80.00 บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 80.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 80.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
19/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
18/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
17/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
16/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
15/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
14/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
13/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
12/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
11/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
10/09/2561 80.00 80.00 80.00 80.00
09/09/2561 80.00 80.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product