ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค 120.00 บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 120.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 120.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 120.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
20/11/2561 120.00 120.00 120.00 120.00
19/11/2561 120.00 120.00 - -
18/11/2561 120.00 120.00 - -
17/11/2561 120.00 120.00 120.00 120.00
16/11/2561 140.00 130.00 120.00 120.00
15/11/2561 140.00 130.00 120.00 120.00
14/11/2561 140.00 140.00 - -
13/11/2561 140.00 140.00 - -
12/11/2561 140.00 140.00 - -
11/11/2561 150.00 135.00 120.00 120.00
10/11/2561 150.00 150.00 - -
09/11/2561 150.00 135.00 120.00 120.00
08/11/2561 150.00 135.00 120.00 120.00
07/11/2561 150.00 135.00 120.00 120.00
06/11/2561 150.00 135.00 120.00 120.00
05/11/2561 120.00 120.00 120.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product