ราคาผักสลัด

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) กรีนโอ๊ค 220.00 บาท/กก.
(B) เรดโอ๊ค 205.00 บาท/กก.
(C) กรีนคอส 180.00 บาท/กก.
(D) เรดคอส 180.00 บาท/กก.
วันที่ (A) กรีนโอ๊ค (B) เรดโอ๊ค (C) กรีนคอส (D) เรดคอส
25/05/2562 220.00 205.00 180.00 180.00
24/05/2562 240.00 215.00 180.00 180.00
23/05/2562 240.00 220.00 180.00 180.00
22/05/2562 220.00 205.00 180.00 180.00
21/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
20/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
19/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
18/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
17/05/2562 240.00 220.00 200.00 200.00
16/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
15/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
14/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
13/05/2562 200.00 200.00 200.00 200.00
12/05/2562 200.00 195.00 180.00 180.00
11/05/2562 200.00 195.00 180.00 180.00
10/05/2562 200.00 195.00 180.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักสลัดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักสลัดรายวัน, ราคากรีนโอ๊ค, ราคาเรดโอ๊ค, ราคากรีนคอส, ราคาเรดคอส,
bg product