ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 110.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
19/09/2561 110.00 80.00
18/09/2561 110.00 80.00
17/09/2561 110.00 80.00
16/09/2561 105.00 80.00
15/09/2561 110.00 80.00
14/09/2561 110.00 80.00
13/09/2561 110.00 80.00
12/09/2561 110.00 80.00
11/09/2561 110.00 80.00
10/09/2561 110.00 80.00
09/09/2561 105.00 80.00
08/09/2561 110.00 80.00
07/09/2561 110.00 80.00
06/09/2561 110.00 80.00
05/09/2561 113.33 80.00
04/09/2561 113.33 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product