ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 100.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 85.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
23/07/2561 100.00 85.00
22/07/2561 80.00 85.00
21/07/2561 80.00 85.00
20/07/2561 80.00 85.00
19/07/2561 80.00 85.00
18/07/2561 90.00 85.00
17/07/2561 95.00 85.00
16/07/2561 90.00 85.00
15/07/2561 90.00 85.00
14/07/2561 90.00 85.00
13/07/2561 100.00 85.00
12/07/2561 100.00 85.00
11/07/2561 95.00 80.00
10/07/2561 95.00 80.00
09/07/2561 95.00 80.00
08/07/2561 100.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product