ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 85.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 105.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
29/03/2560 85.00 105.00
28/03/2560 85.00 105.00
27/03/2560 85.00 105.00
26/03/2560 85.00 105.00
25/03/2560 85.00 100.00
24/03/2560 85.00 100.00
23/03/2560 85.00 100.00
22/03/2560 85.00 100.00
21/03/2560 85.00 100.00
20/03/2560 - 80.00
19/03/2560 85.00 100.00
18/03/2560 85.00 100.00
17/03/2560 85.00 100.00
16/03/2560 85.00 100.00
15/03/2560 85.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product