ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 88.33 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 60.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
25/05/2562 88.33 60.00
24/05/2562 78.33 60.00
23/05/2562 78.33 60.00
22/05/2562 78.33 60.00
21/05/2562 83.33 80.00
20/05/2562 73.33 60.00
19/05/2562 75.00 60.00
18/05/2562 75.00 60.00
17/05/2562 73.33 60.00
16/05/2562 80.00 70.00
15/05/2562 73.33 60.00
14/05/2562 76.67 60.00
13/05/2562 73.33 60.00
12/05/2562 90.00 85.00
11/05/2562 85.00 65.00
10/05/2562 83.33 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product