ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 82.50 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 65.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
26/03/2562 82.50 65.00
25/03/2562 90.00 -
24/03/2562 90.00 60.00
23/03/2562 86.67 77.50
22/03/2562 90.00 82.50
21/03/2562 95.00 65.00
20/03/2562 90.00 80.00
19/03/2562 91.67 75.00
18/03/2562 95.00 -
16/03/2562 98.33 65.00
15/03/2562 98.33 82.50
14/03/2562 98.33 82.50
13/03/2562 98.33 65.00
12/03/2562 101.67 82.50
11/03/2562 100.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product