ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 92.50 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 135.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
20/02/2560 92.50 135.00
19/02/2560 160.00 130.00
18/02/2560 160.00 130.00
17/02/2560 160.00 130.00
16/02/2560 160.00 135.00
15/02/2560 160.00 135.00
14/02/2560 160.00 135.00
13/02/2560 160.00 130.00
12/02/2560 160.00 135.00
11/02/2560 160.00 135.00
10/02/2560 160.00 135.00
09/02/2560 160.00 135.00
08/02/2560 160.00 130.00
07/02/2560 160.00 135.00
06/02/2560 160.00 135.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product