ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 130.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 130.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
23/01/2560 130.00 130.00
22/01/2560 130.00 140.00
21/01/2560 130.00 140.00
20/01/2560 130.00 125.00
19/01/2560 130.00 130.00
18/01/2560 130.00 125.00
17/01/2560 130.00 125.00
16/01/2560 130.00 130.00
15/01/2560 130.00 130.00
14/01/2560 130.00 120.00
13/01/2560 130.00 120.00
12/01/2560 130.00 120.00
11/01/2560 130.00 120.00
10/01/2560 130.00 120.00
09/01/2560 125.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product