ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 80.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 55.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
26/05/2560 80.00 55.00
25/05/2560 90.00 55.00
24/05/2560 100.00 30.00
23/05/2560 80.00 55.00
22/05/2560 80.00 55.00
21/05/2560 80.00 65.00
20/05/2560 80.00 30.00
19/05/2560 80.00 30.00
18/05/2560 80.00 30.00
17/05/2560 80.00 65.00
16/05/2560 80.00 65.00
15/05/2560 87.50 55.00
14/05/2560 87.50 55.00
13/05/2560 87.50 55.00
12/05/2560 87.50 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product