ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 100.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
21/07/2562 100.00 -
20/07/2562 120.00 -
19/07/2562 120.00 -
18/07/2562 120.00 -
17/07/2562 100.00 -
16/07/2562 95.00 -
15/07/2562 100.00 -
14/07/2562 80.00 -
13/07/2562 100.00 -
12/07/2562 100.00 -
11/07/2562 100.00 -
10/07/2562 110.00 -
09/07/2562 95.00 80.00
08/07/2562 100.00 80.00
07/07/2562 80.00 -
06/07/2562 80.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product