ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 180.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
20/01/2561 180.00 -
19/01/2561 150.00 120.00
18/01/2561 150.00 120.00
17/01/2561 120.00 120.00
16/01/2561 150.00 120.00
14/01/2561 100.00 -
13/01/2561 100.00 -
12/01/2561 130.00 120.00
11/01/2561 135.00 120.00
10/01/2561 135.00 120.00
09/01/2561 135.00 120.00
08/01/2561 140.00 120.00
07/01/2561 140.00 120.00
06/01/2561 140.00 120.00
05/01/2561 130.00 120.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาผักชี
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักชีไทย 70.00 บาท/กก.
รากผักชี 100.00 บาท/กก.
ผักชีฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักกาด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product