ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 113.33 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 92.50 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
20/11/2561 113.33 92.50
19/11/2561 120.00 100.00
18/11/2561 120.00 100.00
17/11/2561 110.00 92.50
16/11/2561 113.33 97.50
15/11/2561 113.33 92.50
14/11/2561 120.00 100.00
13/11/2561 120.00 100.00
12/11/2561 120.00 100.00
11/11/2561 95.00 80.00
10/11/2561 120.00 80.00
09/11/2561 110.00 80.00
08/11/2561 110.00 80.00
07/11/2561 110.00 80.00
06/11/2561 110.00 85.00
05/11/2561 110.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product