ราคาผักหวาน

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผักหวานป่า 120.00 บาท/กก.
(B) ผักหวานบ้าน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ผักหวานป่า (B) ผักหวานบ้าน
16/01/2562 120.00 80.00
15/01/2562 135.00 80.00
14/01/2562 130.00 80.00
13/01/2562 135.00 90.00
12/01/2562 135.00 80.00
11/01/2562 140.00 100.00
10/01/2562 140.00 80.00
09/01/2562 140.00 80.00
08/01/2562 135.00 80.00
07/01/2562 140.00 80.00
06/01/2562 140.00 100.00
05/01/2562 140.00 80.00
04/01/2562 133.33 80.00
03/01/2562 128.33 80.00
02/01/2562 108.33 80.00
01/01/2562 102.50 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาผักหวานที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาผักหวานรายวัน, ราคาผักหวานป่า, ราคาผักหวานบ้าน,
bg product