ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
19/11/2560 25.00 28.00 25.00
18/11/2560 22.50 26.00 21.67
17/11/2560 23.00 29.00 22.50
16/11/2560 23.00 26.00 21.00
15/11/2560 22.50 25.33 21.00
14/11/2560 23.50 25.67 21.00
13/11/2560 23.00 36.67 32.33
12/11/2560 23.50 25.50 22.50
11/11/2560 24.00 27.00 21.67
10/11/2560 22.50 26.00 21.00
09/11/2560 23.00 31.50 28.50
08/11/2560 23.00 26.50 22.50
07/11/2560 23.00 23.00 21.00
06/11/2560 23.00 24.00 22.50
05/11/2560 23.00 22.50 25.00
04/11/2560 - 20.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product