ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 26.50 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 29.33 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 24.33 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
24/05/2562 26.50 29.33 24.33
23/05/2562 25.00 29.33 24.33
22/05/2562 24.50 28.67 23.33
21/05/2562 19.00 25.67 19.67
20/05/2562 22.50 24.67 21.00
19/05/2562 30.00 28.00 25.00
18/05/2562 27.50 29.00 26.00
17/05/2562 25.00 27.67 23.33
16/05/2562 25.00 27.67 23.33
15/05/2562 25.00 26.67 23.33
14/05/2562 20.00 23.67 19.00
13/05/2562 21.00 26.33 20.00
12/05/2562 25.00 29.00 26.00
11/05/2562 25.00 28.67 26.00
10/05/2562 26.00 27.67 26.00
09/05/2562 24.00 25.33 22.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product