ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 19.33 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 17.67 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
19/09/2561 19.00 19.33 17.67
18/09/2561 18.00 18.67 17.00
17/09/2561 18.50 19.33 17.00
16/09/2561 17.00 18.00 18.00
15/09/2561 19.00 19.33 15.67
14/09/2561 18.00 20.00 16.00
13/09/2561 19.00 20.00 16.00
12/09/2561 18.00 20.67 16.67
11/09/2561 19.00 21.33 17.33
10/09/2561 19.00 20.00 16.67
09/09/2561 20.00 20.00 20.00
08/09/2561 19.00 19.33 16.33
07/09/2561 18.00 19.33 16.00
06/09/2561 20.50 18.50 15.50
05/09/2561 16.50 18.67 15.67
04/09/2561 16.00 17.00 15.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product