ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
23/07/2561 20.00 23.00 25.00
22/07/2561 20.00 23.00 22.50
21/07/2561 20.00 21.00 15.00
20/07/2561 18.00 21.00 16.33
19/07/2561 18.00 21.67 16.00
18/07/2561 20.00 21.67 16.00
17/07/2561 15.50 21.33 15.00
16/07/2561 16.00 21.67 13.33
15/07/2561 17.50 21.00 15.50
14/07/2561 17.00 20.50 11.50
13/07/2561 17.00 21.00 11.50
12/07/2561 20.00 23.00 18.00
11/07/2561 16.50 20.67 15.00
10/07/2561 15.00 20.67 13.33
09/07/2561 16.00 18.67 12.33
08/07/2561 15.50 16.50 13.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product