ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 11.67 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 9.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
26/05/2560 10.00 11.67 9.33
25/05/2560 10.00 13.33 11.00
24/05/2560 12.00 15.00 10.00
23/05/2560 10.00 15.00 11.67
22/05/2560 13.00 16.00 11.00
21/05/2560 14.00 18.00 15.00
20/05/2560 15.00 14.00 12.50
19/05/2560 - 18.00 10.00
18/05/2560 13.00 18.50 11.00
17/05/2560 13.00 18.67 12.33
16/05/2560 - 17.50 13.50
15/05/2560 13.00 19.33 17.00
14/05/2560 12.00 16.50 16.50
13/05/2560 - 17.50 12.50
12/05/2560 15.00 17.33 12.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product