ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
20/02/2560 19.00 19.00 17.50
19/02/2560 20.00 19.00 17.50
18/02/2560 20.00 19.00 17.50
17/02/2560 20.00 19.00 17.50
16/02/2560 21.50 21.00 19.00
15/02/2560 21.50 23.50 21.50
14/02/2560 22.00 21.50 20.00
13/02/2560 22.00 22.50 21.00
12/02/2560 22.00 21.50 21.00
11/02/2560 - 21.50 20.00
10/02/2560 - 21.50 20.00
09/02/2560 23.00 23.50 25.00
08/02/2560 20.00 24.00 17.50
07/02/2560 20.00 24.00 21.50
06/02/2560 20.00 25.50 22.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product