ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
20/01/2561 15.00 16.00 14.00
19/01/2561 18.50 17.33 16.00
18/01/2561 18.50 17.00 15.67
17/01/2561 19.50 18.00 15.67
16/01/2561 18.50 17.00 15.67
15/01/2561 15.00 17.50 14.00
14/01/2561 15.00 15.00 13.00
13/01/2561 18.00 19.00 14.00
12/01/2561 20.00 19.00 16.00
11/01/2561 20.00 20.00 16.50
10/01/2561 19.50 20.00 17.00
09/01/2561 21.00 21.67 19.67
08/01/2561 22.00 23.67 18.33
07/01/2561 22.00 23.00 17.00
06/01/2561 20.00 24.50 19.00
05/01/2561 21.50 25.00 20.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาตะเพียน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 53.00 บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาทับทิม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาทับทิมเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์กลาง 65.00 บาท/กก.
ปลาทับทิมเบอร์เล็ก 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลานิล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลานิลเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
ปลานิลเบอร์เล็ก 38.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product