ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
23/01/2560 20.00 22.00 22.50
22/01/2560 20.00 22.50 21.50
21/01/2560 21.50 22.50 19.00
20/01/2560 22.00 20.00 20.00
19/01/2560 22.00 22.50 24.00
18/01/2560 22.00 26.50 21.00
17/01/2560 21.00 26.50 21.00
16/01/2560 21.50 25.00 25.00
15/01/2560 19.00 23.50 24.00
14/01/2560 - 22.50 20.00
13/01/2560 18.50 26.00 24.00
12/01/2560 13.00 21.00 20.00
11/01/2560 15.00 26.00 24.00
10/01/2560 16.50 22.50 20.00
09/01/2560 19.00 22.50 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product