ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
26/03/2562 16.00 18.50 19.00
25/03/2562 17.00 18.00 18.50
24/03/2562 22.00 23.00 20.00
23/03/2562 22.00 22.50 20.00
22/03/2562 17.50 21.00 18.00
21/03/2562 18.50 20.67 18.00
20/03/2562 19.00 21.00 18.00
19/03/2562 18.00 21.00 18.67
18/03/2562 19.00 22.33 18.33
17/03/2562 20.00 20.00 20.00
16/03/2562 15.00 18.00 17.00
15/03/2562 16.50 18.67 17.00
14/03/2562 17.00 19.33 17.00
13/03/2562 17.00 18.00 17.33
12/03/2562 17.50 19.00 17.33
11/03/2562 17.50 18.33 17.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product