ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 28.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
29/03/2560 - 20.00 28.00
28/03/2560 20.00 23.50 24.00
27/03/2560 20.00 25.00 24.00
26/03/2560 20.00 22.50 23.00
25/03/2560 21.50 22.50 22.00
24/03/2560 18.00 23.25 23.00
23/03/2560 25.00 25.00 25.50
22/03/2560 25.00 26.50 21.50
21/03/2560 26.50 26.50 23.00
20/03/2560 26.50 28.00 23.00
19/03/2560 28.00 28.00 23.50
18/03/2560 22.00 29.00 18.00
17/03/2560 22.00 26.50 23.00
16/03/2560 21.50 22.50 24.00
15/03/2560 22.50 22.50 24.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product