ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 27.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
16/01/2562 25.00 27.00 20.00
15/01/2562 25.00 28.00 21.00
14/01/2562 25.00 28.00 20.33
13/01/2562 25.00 28.00 23.00
12/01/2562 24.00 26.00 19.33
11/01/2562 22.50 26.67 18.67
10/01/2562 24.00 27.67 19.33
09/01/2562 26.50 29.33 21.00
08/01/2562 26.50 30.33 20.33
07/01/2562 26.50 30.33 19.33
06/01/2562 28.00 29.00 20.00
05/01/2562 28.00 32.33 20.33
04/01/2562 27.50 32.33 20.33
03/01/2562 25.00 37.33 27.00
02/01/2562 28.00 32.33 20.33
01/01/2562 28.00 30.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product