ราคาฝรั่ง
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่
35.00
บาท/กก.
ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่
26.67
บาท/กก.
ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
32.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ฝรั่ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม