ราคาฝรั่ง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ 11.00 บาท/กก.
(B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ 8.00 บาท/กก.
(C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
วันที่ (A) ฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่ (B) ฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่ (C) ฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่
27/05/2561 11.00 8.00 13.00
26/05/2561 10.50 8.00 10.00
25/05/2561 10.00 8.00 7.00
24/05/2561 11.00 10.00 10.00
23/05/2561 11.00 9.67 9.67
22/05/2561 11.00 9.33 9.33
21/05/2561 11.50 10.33 9.67
20/05/2561 12.50 12.00 11.00
19/05/2561 11.50 9.33 9.33
18/05/2561 12.50 11.67 10.00
17/05/2561 12.50 12.00 11.00
16/05/2561 12.50 12.00 10.00
15/05/2561 12.50 12.67 10.00
14/05/2561 12.00 11.67 10.00
13/05/2561 11.00 10.00 10.00
12/05/2561 10.50 11.67 9.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาฝรั่งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฝรั่งรายวัน, ราคาฝรั่งไร้เมล็ดเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งกิมจูเบอร์ใหญ่, ราคาฝรั่งแป้นสีทองเบอร์ใหญ่,
bg product