ราคาพริกแกง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกแกงแพนง 95.00 บาท/กก.
(B) พริกแกงมัสมั่น 100.00 บาท/กก.
(C) พริกแกงกระหรี่ 80.00 บาท/กก.
(D) พริกแกงส้มใต้ 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกแกงเหลือง 65.00 บาท/กก.
(F) พริกแกงไตปลา 70.00 บาท/กก.
(G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ 65.00 บาท/กก.
(H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกเขียวหวาน 65.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) พริกแกงแพนง (B) พริกแกงมัสมั่น (C) พริกแกงกระหรี่ (D) พริกแกงส้มใต้ (E) พริกแกงเหลือง (F) พริกแกงไตปลา (G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ (H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ (I) พริกเขียวหวาน
24/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
23/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
22/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
21/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
20/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
19/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
18/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
17/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
16/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
15/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
14/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
13/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
12/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
11/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
10/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
09/05/2562 95.00 100.00 80.00 70.00 65.00 70.00 65.00 70.00 65.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแกงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแกงรายวัน, ราคาพริกแกงแพนง, ราคาพริกแกงมัสมั่น, ราคาพริกแกงกระหรี่, ราคาพริกแกงส้มใต้, ราคาพริกแกงเหลือง, ราคาพริกแกงไตปลา, ราคาพริกแกงเผ็ด-หยาบ, ราคาพริกแกงเผ็ด-ใต้, ราคาพริกเขียวหวาน,
bg product