ราคาพริกแกง

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกแกงแพนง 90.00 บาท/กก.
(B) พริกแกงมัสมั่น 100.00 บาท/กก.
(C) พริกแกงกระหรี่ 70.00 บาท/กก.
(D) พริกแกงส้มใต้ 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกแกงเหลือง 65.00 บาท/กก.
(F) พริกแกงไตปลา 65.00 บาท/กก.
(G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ 60.00 บาท/กก.
(H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกเขียวหวาน 60.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) พริกแกงแพนง (B) พริกแกงมัสมั่น (C) พริกแกงกระหรี่ (D) พริกแกงส้มใต้ (E) พริกแกงเหลือง (F) พริกแกงไตปลา (G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ (H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ (I) พริกเขียวหวาน
17/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
16/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
15/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
11/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
09/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
08/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
07/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
06/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
05/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
04/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
03/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
02/11/2561 90.00 100.00 70.00 60.00 65.00 65.00 60.00 65.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแกงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแกงรายวัน, ราคาพริกแกงแพนง, ราคาพริกแกงมัสมั่น, ราคาพริกแกงกระหรี่, ราคาพริกแกงส้มใต้, ราคาพริกแกงเหลือง, ราคาพริกแกงไตปลา, ราคาพริกแกงเผ็ด-หยาบ, ราคาพริกแกงเผ็ด-ใต้, ราคาพริกเขียวหวาน,
bg product