ราคาพริกแกง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกแกงแพนง 90.00 บาท/กก.
(B) พริกแกงมัสมั่น 100.00 บาท/กก.
(C) พริกแกงกระหรี่ 75.00 บาท/กก.
(D) พริกแกงส้มใต้ 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกแกงเหลือง 65.00 บาท/กก.
(F) พริกแกงไตปลา 65.00 บาท/กก.
(G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ 57.50 บาท/กก.
(H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ 65.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกเขียวหวาน 60.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) พริกแกงแพนง (B) พริกแกงมัสมั่น (C) พริกแกงกระหรี่ (D) พริกแกงส้มใต้ (E) พริกแกงเหลือง (F) พริกแกงไตปลา (G) พริกแกงเผ็ด-หยาบ (H) พริกแกงเผ็ด-ใต้ (I) พริกเขียวหวาน
16/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
15/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
14/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
13/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
12/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
11/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
10/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
09/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
08/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
07/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
06/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
05/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
04/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
03/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
02/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
01/01/2562 90.00 100.00 75.00 65.00 65.00 65.00 57.50 65.00 60.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแกงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแกงรายวัน, ราคาพริกแกงแพนง, ราคาพริกแกงมัสมั่น, ราคาพริกแกงกระหรี่, ราคาพริกแกงส้มใต้, ราคาพริกแกงเหลือง, ราคาพริกแกงไตปลา, ราคาพริกแกงเผ็ด-หยาบ, ราคาพริกแกงเผ็ด-ใต้, ราคาพริกเขียวหวาน,
bg product