ราคาพริกแห้ง
ประจำวันที่ 21 กันยายน 2566
พริกขี้หนูจินดาแห้ง
235.00
บาท/กก.
พริกขี้หนูยอดสนแห้ง
250.00
บาท/กก.
พริกแห้งเม็ดใหญ่
90.00
บาท/กก.
พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
105.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริกแห้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม