ราคาพริกแห้ง
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
พริกขี้หนูจินดาแห้ง
110.00
บาท/กก.
พริกขี้หนูยอดสนแห้ง
170.00
บาท/กก.
พริกแห้งเม็ดใหญ่
120.00
บาท/กก.
พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
100.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริกแห้ง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม