ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 87.50 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 145.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง - บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
24/05/2562 87.50 145.00 80.00 -
23/05/2562 87.50 145.00 80.00 -
22/05/2562 85.50 140.00 77.00 -
21/05/2562 83.50 140.00 72.00 -
20/05/2562 83.50 140.00 72.00 -
19/05/2562 83.50 140.00 72.00 80.00
18/05/2562 83.50 140.00 72.00 -
17/05/2562 82.50 132.50 70.00 80.00
16/05/2562 83.50 145.00 73.00 80.00
15/05/2562 83.50 145.00 73.00 80.00
14/05/2562 83.50 145.00 73.00 80.00
13/05/2562 83.50 145.00 73.00 -
12/05/2562 82.50 107.50 72.50 80.00
11/05/2562 82.50 107.50 72.50 80.00
10/05/2562 82.50 107.50 72.50 80.00
09/05/2562 82.50 107.50 72.50 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product