ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 100.00 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 230.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง 100.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
16/07/2562 100.00 230.00 80.00 100.00
15/07/2562 95.00 230.00 75.00 100.00
14/07/2562 95.00 230.00 75.00 100.00
13/07/2562 100.00 220.00 84.00 84.96
12/07/2562 100.00 220.00 84.00 -
11/07/2562 100.00 225.00 84.00 -
10/07/2562 100.00 140.00 90.00 -
09/07/2562 100.00 140.00 80.00 -
08/07/2562 97.00 220.00 75.00 85.00
07/07/2562 100.00 190.00 82.00 90.00
06/07/2562 100.00 190.00 82.00 -
05/07/2562 120.00 180.00 80.00 90.00
04/07/2562 120.00 180.00 80.00 -
03/07/2562 120.00 180.00 70.00 -
02/07/2562 120.00 180.00 70.00 -
01/07/2562 96.00 210.00 80.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product