ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 85.00 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 155.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง - บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
17/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
16/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
15/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
14/11/2561 80.00 140.00 70.00 -
13/11/2561 80.00 140.00 70.00 -
12/11/2561 80.00 140.00 70.00 -
11/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
10/11/2561 80.00 140.00 70.00 -
09/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
08/11/2561 85.00 155.00 75.00 -
07/11/2561 82.50 150.00 75.00 -
06/11/2561 82.50 150.00 75.00 -
05/11/2561 80.00 150.00 77.50 -
04/11/2561 80.00 150.00 77.50 100.00
03/11/2561 80.00 150.00 77.50 -
02/11/2561 80.00 150.00 77.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product