ราคาพริกแห้ง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง 83.00 บาท/กก.
(B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง 110.00 บาท/กก.
(C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ 85.00 บาท/กก.
(D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูจินดาแห้ง (B) พริกขี้หนูยอดสนแห้ง (C) พริกแห้งเม็ดใหญ่ (D) พริกแดงตุ้มพม่าแห้ง
19/09/2561 83.00 110.00 85.00 90.00
18/09/2561 83.00 110.00 85.00 90.00
17/09/2561 83.00 110.00 85.00 -
16/09/2561 83.00 110.00 85.00 90.00
15/09/2561 83.00 110.00 85.00 90.00
14/09/2561 83.00 110.00 85.00 -
13/09/2561 83.00 110.00 85.00 -
12/09/2561 83.00 115.00 85.00 90.00
11/09/2561 83.00 110.00 85.00 90.00
10/09/2561 85.00 145.00 90.00 90.00
09/09/2561 85.00 140.00 90.00 -
08/09/2561 85.00 140.00 90.00 -
07/09/2561 85.00 140.00 90.00 -
06/09/2561 85.00 140.00 90.00 -
05/09/2561 85.00 140.00 90.00 -
04/09/2561 85.00 140.00 90.00 90.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกแห้งที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกแห้งรายวัน, ราคาพริกขี้หนูจินดาแห้ง, ราคาพริกขี้หนูยอดสนแห้ง, ราคาพริกแห้งเม็ดใหญ่, ราคาพริกแดงตุ้มพม่าแห้ง,
bg product