ราคาพริก
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
พริกขี้หนูสวน
126.67
บาท/กก.
พริกยอดสน
55.00
บาท/กก.
พริกยำแดง
50.00
บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง
100.00
บาท/กก.
พริกจินดาแดง
53.33
บาท/กก.
พริกจินดาเขียว
35.00
บาท/กก.
พริกมัน
20.00
บาท/กก.
พริกเหลือง
110.00
บาท/กก.
พริกหยวก
31.67
บาท/กก.
พริกหวาน
100.00
บาท/กก.
พริกไทยอ่อน
120.00
บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า
31.67
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม