ราคาพริก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 80.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 30.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 20.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 40.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 20.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 40.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 40.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 20.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
27/05/2561 80.00 30.00 20.00 40.00 40.00 20.00 40.00 40.00 40.00 20.00 80.00 80.00
26/05/2561 103.33 33.33 25.00 45.00 41.67 23.33 40.00 41.67 35.00 18.33 80.00 90.00
25/05/2561 120.00 37.50 27.50 45.00 40.00 25.00 20.00 42.50 27.50 17.50 80.00 95.00
24/05/2561 105.00 32.50 20.00 50.00 45.00 20.00 50.00 40.00 37.50 17.50 80.00 90.00
23/05/2561 113.33 30.00 25.00 45.00 45.00 23.33 40.00 41.67 35.00 18.33 75.00 90.00
22/05/2561 113.33 26.67 26.33 47.50 45.00 21.67 37.50 45.00 33.33 18.33 75.00 90.00
21/05/2561 116.67 31.67 26.33 47.50 43.33 21.67 37.50 45.00 33.33 17.00 75.00 90.00
20/05/2561 110.00 30.00 24.50 50.00 45.00 20.00 45.00 45.00 35.00 17.50 75.00 90.00
19/05/2561 126.67 38.33 29.67 47.50 45.00 24.33 32.50 53.33 31.67 20.00 75.00 90.00
18/05/2561 123.33 32.50 30.00 47.50 43.33 25.00 32.50 60.00 31.67 20.67 75.00 90.00
17/05/2561 120.00 45.00 25.00 40.00 37.50 22.50 50.00 60.00 40.00 22.00 80.00 80.00
16/05/2561 92.50 25.00 24.50 60.00 42.50 20.00 45.00 55.00 35.00 17.00 80.00 80.00
15/05/2561 111.67 33.33 30.00 52.50 49.33 22.33 27.50 53.33 26.67 14.33 80.00 83.33
14/05/2561 110.00 26.67 28.00 45.00 44.33 22.33 30.00 48.00 28.33 14.33 80.00 80.00
13/05/2561 85.00 25.00 22.50 30.00 44.00 21.00 30.00 52.00 27.50 13.50 80.00 75.00
12/05/2561 96.67 35.00 26.67 45.00 49.00 23.33 26.50 50.00 26.00 13.67 80.00 83.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product