ราคาพริก

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 140.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 50.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 37.50 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 90.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 39.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 27.50 บาท/กก.
(G) พริกมัน 20.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 30.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 32.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 95.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
20/01/2561 140.00 50.00 37.50 90.00 39.00 27.50 20.00 55.00 30.00 32.00 95.00 80.00
19/01/2561 136.67 50.00 35.00 85.00 42.00 25.00 27.50 46.67 31.67 31.67 92.50 81.67
18/01/2561 133.33 50.00 35.00 85.00 41.00 25.00 27.50 46.67 31.67 38.33 92.50 85.00
17/01/2561 136.67 50.00 35.00 85.00 34.33 26.67 27.50 46.67 31.67 35.33 92.50 80.00
16/01/2561 126.67 47.50 33.33 65.00 32.33 26.67 25.00 45.00 25.00 31.00 112.50 80.00
15/01/2561 140.00 50.00 30.00 70.00 29.50 25.00 20.00 37.00 22.50 33.50 130.00 80.00
14/01/2561 120.00 - 25.00 - 24.00 20.00 - 34.00 25.00 32.00 130.00 80.00
13/01/2561 145.00 45.00 32.50 80.00 32.00 25.00 15.00 37.00 20.00 28.50 130.00 80.00
12/01/2561 140.00 47.50 31.67 85.00 33.00 25.00 22.50 48.00 23.33 35.67 120.00 88.33
11/01/2561 125.00 40.00 27.50 80.00 27.00 22.50 28.00 52.00 26.50 41.00 120.00 87.50
10/01/2561 140.00 45.00 40.00 65.00 38.33 32.67 20.00 50.00 26.67 35.50 120.00 85.00
09/01/2561 143.33 47.50 43.33 85.00 38.33 34.33 20.00 60.00 26.67 43.33 120.00 88.33
08/01/2561 146.67 47.50 43.33 90.00 38.33 34.33 20.00 53.33 26.67 46.67 120.00 88.33
07/01/2561 125.00 40.00 45.00 60.00 37.50 34.00 20.00 65.00 30.00 45.00 120.00 82.50
06/01/2561 143.33 50.00 43.33 85.00 38.33 36.00 17.50 63.33 25.00 46.67 120.00 85.00
05/01/2561 150.00 52.50 46.67 85.00 40.00 36.00 22.50 50.00 28.33 50.00 120.00 88.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคามะม่วง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะละกอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 บาท/กก.
มะละกอแขกดำ 18.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคามะพร้าว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
19/01/2561
ราคามะนาว
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product