ราคาพริก
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
พริกขี้หนูสวน
110.00
บาท/กก.
พริกยอดสน
-
บาท/กก.
พริกยำแดง
50.00
บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง
120.00
บาท/กก.
พริกจินดาแดง
55.00
บาท/กก.
พริกจินดาเขียว
40.00
บาท/กก.
พริกมัน
-
บาท/กก.
พริกเหลือง
45.00
บาท/กก.
พริกหยวก
50.00
บาท/กก.
พริกหวาน
100.00
บาท/กก.
พริกไทยอ่อน
85.00
บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า
45.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม