ราคาพริก

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 102.50 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 43.33 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 30.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 85.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 56.25 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 35.25 บาท/กก.
(G) พริกมัน 25.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 36.67 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า 26.67 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 22.50 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 103.33 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 107.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
26/05/2560 102.50 43.33 30.00 85.00 56.25 35.25 25.00 36.67 26.67 22.50 103.33 107.50
25/05/2560 103.33 42.50 30.00 85.00 59.00 34.67 27.50 46.67 28.33 20.67 105.00 96.67
24/05/2560 120.00 - 30.00 - 42.00 38.00 - 30.00 30.00 22.00 110.00 100.00
23/05/2560 103.33 45.00 26.00 65.00 41.67 31.67 25.00 50.00 23.33 24.67 105.00 106.67
22/05/2560 102.50 40.00 29.33 65.00 38.75 31.25 22.50 40.00 21.67 24.50 103.33 112.50
21/05/2560 110.00 50.00 29.00 70.00 31.00 33.50 30.00 37.50 29.00 22.00 100.00 100.00
20/05/2560 126.67 42.50 29.00 80.00 44.00 27.67 20.00 45.00 24.00 22.67 105.00 116.67
19/05/2560 126.67 42.50 29.00 80.00 44.00 27.67 20.00 45.00 24.00 22.67 105.00 116.67
18/05/2560 126.67 42.50 29.00 80.00 44.00 27.67 20.00 60.00 24.00 22.67 105.00 116.67
17/05/2560 80.00 35.00 27.67 65.00 32.33 25.67 24.00 50.00 25.33 23.00 105.00 106.67
16/05/2560 103.33 35.00 27.67 70.00 30.67 25.67 24.00 50.00 25.33 20.00 105.00 106.67
15/05/2560 110.00 31.67 29.00 75.00 31.75 26.75 29.00 50.00 28.67 21.00 103.33 112.50
14/05/2560 106.67 30.00 29.00 70.00 29.00 24.00 20.00 35.00 26.50 20.00 103.33 116.67
13/05/2560 106.67 32.00 30.00 65.00 26.67 27.00 25.33 57.50 25.25 21.00 105.00 105.00
12/05/2560 100.00 31.67 28.33 75.00 23.75 24.50 26.50 50.00 26.00 20.00 103.33 112.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product