ราคาพริก
ประจำวันที่ 22 กันยายน 2566
พริกขี้หนูสวน
-
บาท/กก.
พริกยอดสน
-
บาท/กก.
พริกยำแดง
-
บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง
120.00
บาท/กก.
พริกจินดาแดง
-
บาท/กก.
พริกจินดาเขียว
-
บาท/กก.
พริกมัน
-
บาท/กก.
พริกเหลือง
-
บาท/กก.
พริกหยวก
70.00
บาท/กก.
พริกหวาน
-
บาท/กก.
พริกไทยอ่อน
120.00
บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม