ราคาพริก

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 100.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 32.50 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 35.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 50.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 43.33 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 28.33 บาท/กก.
(G) พริกมัน 15.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 40.00 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า 17.50 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 29.67 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 90.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
20/02/2560 100.00 32.50 35.00 50.00 43.33 28.33 15.00 40.00 17.50 29.67 90.00 80.00
19/02/2560 93.33 32.50 30.00 60.00 35.00 23.50 15.00 45.00 27.50 27.33 90.00 80.00
18/02/2560 80.00 25.00 30.00 60.00 32.50 25.00 15.00 45.00 27.50 30.00 95.00 80.00
17/02/2560 100.00 32.50 32.50 60.00 38.33 24.00 15.00 45.00 27.50 30.00 90.00 80.00
16/02/2560 100.00 31.00 35.00 80.00 40.00 22.50 18.00 40.00 24.00 27.75 90.00 80.00
15/02/2560 100.00 31.00 32.50 60.00 40.00 21.67 15.00 40.00 27.50 31.67 90.00 81.67
14/02/2560 96.67 28.50 35.00 80.00 38.33 24.00 15.00 40.00 27.50 31.67 90.00 81.67
13/02/2560 106.67 50.00 32.50 60.00 33.33 22.50 10.00 32.50 25.00 56.67 70.00 75.00
12/02/2560 93.33 31.00 27.50 80.00 40.00 24.67 15.00 37.50 18.50 26.00 90.00 81.67
11/02/2560 86.67 31.00 27.50 80.00 40.00 22.33 15.00 37.50 17.50 28.00 90.00 81.67
10/02/2560 90.00 32.50 27.50 80.00 40.00 22.33 15.00 37.50 17.50 28.00 90.00 81.67
09/02/2560 75.00 22.00 30.00 60.00 42.50 25.00 15.00 37.50 20.00 27.50 95.00 82.50
08/02/2560 90.00 30.00 30.00 60.00 43.33 22.33 12.00 37.50 18.50 23.67 86.67 81.67
07/02/2560 90.00 30.00 27.50 60.00 43.67 22.33 15.00 35.00 18.50 22.67 86.67 81.67
06/02/2560 75.00 20.00 28.00 60.00 45.00 21.00 12.00 42.50 16.00 25.00 90.00 82.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product