ราคาพริก

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 100.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 40.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 50.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 65.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 35.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 25.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 25.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 50.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 100.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
19/11/2560 100.00 40.00 50.00 80.00 65.00 35.00 25.00 120.00 25.00 50.00 100.00 80.00
18/11/2560 97.33 40.00 46.67 80.00 60.00 36.67 22.50 110.00 25.00 37.67 100.00 90.00
17/11/2560 104.00 45.00 45.00 80.00 61.67 38.33 25.00 115.00 26.67 34.33 100.00 90.00
16/11/2560 105.00 45.00 42.33 80.00 60.67 38.33 25.00 126.67 28.33 38.33 100.00 90.00
15/11/2560 96.25 41.50 44.00 75.00 61.67 36.67 27.50 136.67 28.75 45.00 100.00 90.00
14/11/2560 91.67 44.00 40.67 75.00 61.67 38.33 32.50 133.33 33.33 41.67 100.00 90.00
13/11/2560 98.33 44.00 40.67 80.00 61.67 38.33 27.50 136.67 28.75 45.00 100.00 90.00
12/11/2560 77.50 40.00 34.00 60.00 55.00 35.00 30.00 145.00 32.50 40.00 100.00 90.00
11/11/2560 93.33 50.00 37.33 70.00 60.00 39.00 32.50 120.00 35.00 48.33 100.00 90.00
10/11/2560 100.00 55.00 41.67 80.00 63.33 40.00 27.50 133.33 31.67 46.67 100.00 90.00
09/11/2560 80.00 40.00 37.50 80.00 65.00 37.50 40.00 125.00 40.00 50.00 100.00 90.00
08/11/2560 120.00 40.00 37.50 80.00 62.50 37.50 40.00 140.00 40.00 50.00 100.00 90.00
07/11/2560 110.00 40.00 37.50 80.00 59.00 37.50 40.00 125.00 40.00 50.00 100.00 90.00
06/11/2560 80.00 40.00 37.50 60.00 55.00 37.50 40.00 110.00 40.00 50.00 100.00 90.00
05/11/2560 80.00 45.00 37.50 60.00 55.00 40.00 35.00 100.00 37.50 45.00 100.00 90.00
04/11/2560 100.00 - 35.00 - 50.00 35.00 - 100.00 40.00 40.00 100.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product