ราคาพริก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 50.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 40.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 30.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 50.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 25.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 15.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 15.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 40.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
16/01/2562 50.00 40.00 30.00 60.00 50.00 25.00 15.00 40.00 15.00 40.00 80.00 80.00
15/01/2562 100.00 40.00 31.67 65.00 50.00 27.50 17.50 43.33 21.67 31.67 80.00 86.67
14/01/2562 100.00 40.00 30.00 70.00 47.50 31.50 15.00 43.33 20.00 35.00 80.00 86.67
13/01/2562 100.00 40.00 30.00 50.00 37.50 27.50 20.00 65.00 25.00 35.00 80.00 80.00
12/01/2562 106.67 40.00 31.67 60.00 50.00 31.50 17.50 53.33 21.67 36.67 80.00 86.67
11/01/2562 106.67 40.00 33.33 60.00 43.33 31.67 17.50 53.33 21.67 35.00 80.00 86.67
10/01/2562 106.67 42.50 31.67 65.00 47.50 30.00 15.00 56.67 20.00 36.67 80.00 86.67
09/01/2562 106.67 40.00 33.33 60.00 47.50 32.50 17.50 60.00 21.67 36.67 80.00 93.33
08/01/2562 106.67 45.00 31.67 52.50 47.50 35.00 17.50 60.00 21.67 36.67 80.00 90.00
07/01/2562 106.67 45.00 31.67 52.50 45.00 35.00 17.50 53.33 21.67 36.67 80.00 86.67
06/01/2562 115.00 42.50 27.50 50.00 37.50 30.00 20.00 75.00 22.50 50.00 75.00 85.00
05/01/2562 120.00 50.00 30.00 57.50 47.50 40.00 20.00 65.00 21.67 50.00 75.00 90.00
04/01/2562 123.33 50.00 31.67 52.50 47.50 40.00 20.00 66.67 21.67 43.33 75.00 90.00
03/01/2562 126.67 50.00 33.33 55.00 47.50 47.50 20.00 66.67 21.67 46.67 75.00 90.00
02/01/2562 116.67 50.00 31.67 55.00 41.67 42.50 17.50 65.00 20.00 40.67 75.00 90.00
01/01/2562 105.00 42.50 30.00 50.00 37.50 35.00 20.00 50.00 23.00 48.50 75.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product