ราคาพริก

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 150.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 70.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 60.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 60.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 65.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 60.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 40.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 60.00 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า - บาท/กก.
(J) พริกหยวก 80.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 100.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 120.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
28/07/2560 150.00 70.00 60.00 60.00 65.00 60.00 40.00 60.00 - 80.00 100.00 120.00
27/07/2560 140.00 70.00 65.00 60.00 75.00 55.00 40.00 85.00 45.00 70.00 95.00 125.00
26/07/2560 130.00 70.00 57.50 60.00 72.50 50.00 40.00 80.00 40.00 60.00 95.00 115.00
25/07/2560 130.00 80.00 57.50 60.00 72.50 50.00 35.00 85.00 37.50 55.00 95.00 115.00
24/07/2560 100.00 60.00 57.50 60.00 72.50 50.00 35.00 75.00 37.50 50.00 95.00 115.00
23/07/2560 100.00 50.00 52.50 50.00 75.00 50.00 30.00 75.00 35.00 55.00 95.00 115.00
22/07/2560 120.00 70.00 62.50 60.00 75.00 47.50 35.00 85.00 37.50 52.50 95.00 115.00
21/07/2560 85.00 55.00 57.50 50.00 75.00 47.50 35.00 75.00 37.50 52.50 95.00 115.00
20/07/2560 120.00 60.00 57.50 50.00 80.00 50.00 35.00 80.00 37.50 52.50 95.00 115.00
19/07/2560 80.00 50.00 57.50 50.00 75.00 50.00 30.00 75.00 35.00 52.50 95.00 115.00
18/07/2560 80.00 50.00 47.50 50.00 80.00 55.00 35.00 90.00 37.50 52.50 95.00 115.00
17/07/2560 85.00 50.00 47.50 - 80.00 42.50 35.00 75.00 37.50 52.50 95.00 110.00
16/07/2560 100.00 - 45.00 - 65.00 35.00 - 80.00 40.00 35.00 90.00 120.00
15/07/2560 80.00 40.00 42.50 60.00 77.50 37.50 35.00 75.00 37.50 52.50 95.00 115.00
14/07/2560 90.00 40.00 42.50 60.00 100.00 45.00 35.00 65.00 35.00 70.00 95.00 100.00
13/07/2560 95.00 50.00 37.50 70.00 90.00 50.00 30.00 70.00 32.50 70.00 95.00 100.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product