ราคาพริก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 135.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 70.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 70.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 60.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 50.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 25.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 95.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 47.50 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 55.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 100.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 260.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
16/07/2562 135.00 70.00 70.00 55.00 60.00 50.00 25.00 95.00 47.50 55.00 100.00 260.00
15/07/2562 135.00 70.00 75.00 60.00 55.00 50.00 25.00 105.00 47.50 50.00 120.00 260.00
14/07/2562 120.00 - 65.00 - 45.00 40.00 - 80.00 65.00 60.00 120.00 300.00
13/07/2562 120.00 70.00 75.00 65.00 47.50 42.50 25.00 110.00 52.50 55.00 120.00 300.00
12/07/2562 120.00 75.00 67.50 65.00 47.50 42.50 25.00 115.00 45.00 45.00 120.00 200.00
11/07/2562 120.00 70.00 67.50 65.00 52.50 45.00 25.00 115.00 45.00 45.00 120.00 180.00
10/07/2562 130.00 70.00 75.00 70.00 60.00 45.00 25.00 120.00 52.50 47.50 120.00 180.00
09/07/2562 160.00 75.00 75.00 70.00 62.50 41.50 25.00 130.00 47.50 45.00 120.00 180.00
08/07/2562 175.00 75.00 70.00 65.00 65.00 44.00 25.00 125.00 47.50 45.00 120.00 180.00
07/07/2562 180.00 80.00 70.00 - 63.00 38.00 - 120.00 65.00 50.00 120.00 180.00
06/07/2562 180.00 - 70.00 - 63.00 38.00 - 120.00 65.00 50.00 120.00 180.00
05/07/2562 150.00 75.00 65.00 100.00 75.00 44.00 30.00 120.00 47.50 42.50 110.00 180.00
04/07/2562 165.00 70.00 70.00 100.00 75.00 44.00 30.00 120.00 47.50 45.00 110.00 180.00
03/07/2562 190.00 70.00 65.00 100.00 75.00 49.00 30.00 110.00 47.50 42.50 110.00 180.00
02/07/2562 160.00 70.00 65.00 100.00 80.00 45.00 30.00 130.00 47.50 45.00 110.00 190.00
01/07/2562 190.00 70.00 60.00 100.00 100.00 50.00 30.00 140.00 30.00 40.00 80.00 180.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product