ราคาพริก

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 78.33 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 41.67 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 55.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 33.33 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 36.67 บาท/กก.
(G) พริกมัน 37.50 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 90.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 38.33 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 43.33 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 86.67 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
20/11/2561 78.33 41.67 55.00 55.00 33.33 36.67 37.50 90.00 38.33 43.33 80.00 86.67
19/11/2561 77.50 47.50 45.00 50.00 35.00 37.50 30.00 90.00 35.00 32.50 80.00 90.00
18/11/2561 35.00 40.00 35.00 - 35.00 35.00 - 100.00 40.00 30.00 80.00 90.00
17/11/2561 62.50 39.00 42.50 55.00 35.00 35.00 50.00 110.00 45.00 35.00 80.00 85.00
16/11/2561 78.33 44.00 45.00 57.50 35.00 34.33 37.50 93.33 38.33 35.00 85.00 83.33
15/11/2561 85.00 45.00 46.67 62.50 36.67 35.00 37.50 100.00 38.33 35.00 85.00 83.33
14/11/2561 77.50 47.50 42.50 70.00 40.00 37.50 25.00 85.00 32.50 30.00 90.00 85.00
13/11/2561 82.50 50.00 47.50 70.00 37.50 37.50 25.00 82.50 32.50 30.00 90.00 95.00
12/11/2561 77.50 47.50 42.50 70.00 37.50 35.00 25.00 85.00 32.50 30.00 90.00 95.00
11/11/2561 57.50 35.00 36.00 60.00 38.00 33.50 44.00 120.00 42.00 35.00 87.50 90.00
10/11/2561 77.50 45.00 50.00 60.00 45.00 37.50 20.00 90.00 30.00 30.00 90.00 100.00
09/11/2561 76.67 43.33 45.00 70.00 40.00 37.00 27.50 100.00 31.67 33.33 87.50 90.00
08/11/2561 75.33 41.67 40.00 80.00 40.00 35.33 25.00 96.67 30.00 35.00 85.00 90.00
07/11/2561 81.67 42.50 41.67 70.00 41.50 38.33 27.50 90.00 35.00 36.67 85.00 90.00
06/11/2561 55.33 45.00 38.33 65.00 38.33 35.00 30.00 66.67 30.00 35.00 85.00 93.33
05/11/2561 60.00 46.67 37.33 65.00 38.33 40.00 30.00 70.00 32.67 36.67 90.00 93.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product