ราคาพริก
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2566
พริกขี้หนูสวน
380.00
บาท/กก.
พริกยอดสน
50.00
บาท/กก.
พริกยำแดง
65.00
บาท/กก.
พริกกะเหรี่ยง
140.00
บาท/กก.
พริกจินดาแดง
82.50
บาท/กก.
พริกจินดาเขียว
65.00
บาท/กก.
พริกมัน
-
บาท/กก.
พริกเหลือง
60.00
บาท/กก.
พริกหยวก
55.00
บาท/กก.
พริกหวาน
110.00
บาท/กก.
พริกไทยอ่อน
130.00
บาท/กก.
พริกชี้ฟ้า
60.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
พริก
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม