ราคาพริก

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 83.33 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 22.50 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 27.50 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 35.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 25.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 21.67 บาท/กก.
(G) พริกมัน 15.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 35.00 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า 22.50 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 18.67 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 100.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 113.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
29/03/2560 83.33 22.50 27.50 35.00 25.00 21.67 15.00 35.00 22.50 18.67 100.00 113.33
28/03/2560 87.50 22.50 27.50 35.00 27.00 20.00 15.00 35.00 22.50 18.67 103.33 113.33
27/03/2560 76.67 22.50 27.50 30.00 23.33 20.00 18.00 35.00 24.00 18.67 103.33 113.33
26/03/2560 76.67 22.50 27.50 35.00 23.33 20.67 15.00 35.00 22.50 18.67 103.33 116.67
25/03/2560 80.00 22.50 30.00 60.00 25.00 20.00 15.00 40.00 22.50 18.67 103.33 113.33
24/03/2560 80.00 22.50 27.50 60.00 27.67 20.00 15.00 37.50 16.50 18.67 103.33 113.33
23/03/2560 75.00 20.00 27.50 50.00 29.00 19.00 15.00 32.50 15.00 17.50 115.00 105.00
22/03/2560 73.33 23.33 27.50 60.00 28.00 19.33 15.00 32.50 15.00 15.50 103.33 107.50
21/03/2560 76.67 22.50 27.50 60.00 28.00 19.33 15.00 32.50 15.00 15.33 100.00 103.33
20/03/2560 83.33 25.00 25.00 - 26.00 19.33 - 35.00 15.00 17.00 93.33 113.33
19/03/2560 56.00 50.00 27.50 30.00 32.00 21.00 18.00 32.50 16.50 36.67 74.67 71.67
18/03/2560 86.67 22.50 32.50 50.00 24.67 20.00 16.00 40.00 23.00 18.00 100.00 103.33
17/03/2560 83.33 22.50 32.50 50.00 25.00 19.33 18.00 37.50 24.00 17.00 100.00 103.33
16/03/2560 90.00 22.50 30.00 35.00 26.00 19.33 20.00 37.50 25.00 17.33 100.00 103.33
15/03/2560 80.00 22.50 27.00 60.00 29.00 20.00 20.00 40.00 22.00 24.33 100.00 103.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product