ราคาพริก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 246.67 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 80.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 75.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 120.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 70.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 53.33 บาท/กก.
(G) พริกมัน 60.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 53.33 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 63.33 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 46.67 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 90.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 130.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
24/05/2562 246.67 80.00 75.00 120.00 70.00 53.33 60.00 53.33 63.33 46.67 90.00 130.00
23/05/2562 200.00 70.00 70.00 115.00 71.67 53.33 60.00 53.33 63.33 50.00 90.00 130.00
22/05/2562 200.00 75.00 66.67 117.50 68.33 53.33 55.00 53.33 60.00 50.00 90.00 130.00
21/05/2562 220.00 64.33 63.33 115.00 85.00 58.33 55.00 60.00 56.67 42.67 95.00 131.67
20/05/2562 203.33 71.00 60.00 105.00 78.33 55.00 45.00 53.33 50.00 44.33 95.00 130.00
19/05/2562 190.00 70.00 55.00 150.00 72.50 40.00 60.00 50.00 60.00 46.50 95.00 130.00
18/05/2562 180.00 80.00 52.50 150.00 47.50 47.50 70.00 50.00 62.50 40.00 95.00 120.00
17/05/2562 173.33 76.67 56.67 130.00 76.67 53.33 55.00 53.33 53.33 36.67 95.00 123.33
16/05/2562 150.00 73.33 56.67 130.00 71.67 55.00 50.00 58.33 50.00 40.00 95.00 125.00
15/05/2562 190.00 80.00 53.33 125.00 71.67 55.00 55.00 51.67 53.33 38.33 95.00 123.33
14/05/2562 163.33 80.00 50.00 140.00 76.67 58.33 50.00 51.67 50.00 36.67 95.00 123.33
13/05/2562 176.67 85.00 46.67 120.00 76.67 58.33 50.00 56.67 50.00 36.67 95.00 123.33
12/05/2562 150.00 75.00 47.50 120.00 65.00 47.50 60.00 60.00 47.50 40.00 90.00 112.50
11/05/2562 153.33 78.33 48.33 125.00 76.67 56.67 45.00 61.67 41.67 40.00 90.00 115.00
10/05/2562 153.33 73.33 51.67 125.00 71.67 56.67 45.00 65.00 41.67 40.00 90.00 115.00
09/05/2562 156.67 81.67 48.33 135.00 73.33 56.67 45.00 66.67 48.33 43.33 100.00 115.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product