ราคาพริก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 116.67 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 40.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 43.33 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 40.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 35.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 20.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 56.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 28.33 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 41.67 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 82.50 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 93.33 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
19/09/2561 116.67 40.00 43.33 60.00 40.00 35.00 20.00 56.67 28.33 41.67 82.50 93.33
18/09/2561 120.00 38.33 45.00 60.00 40.00 35.00 20.00 56.67 28.33 43.33 80.00 93.33
17/09/2561 116.67 38.33 43.33 65.00 40.00 35.00 20.00 56.67 28.33 43.33 80.00 93.33
16/09/2561 125.00 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00 20.00 60.00 32.50 47.50 80.00 90.00
15/09/2561 126.67 40.00 41.67 60.00 40.00 33.33 20.00 56.67 28.33 35.00 80.00 93.33
14/09/2561 136.67 50.00 48.33 80.00 40.00 35.00 20.00 55.00 28.33 45.00 80.00 93.33
13/09/2561 136.67 38.33 46.67 80.00 40.00 33.33 20.00 51.67 28.33 40.00 80.00 93.33
12/09/2561 143.33 51.67 48.33 85.00 41.67 35.00 20.00 53.33 28.33 41.67 80.00 93.33
11/09/2561 136.67 51.67 48.33 85.00 41.67 38.33 20.00 48.33 28.33 43.33 80.00 93.33
10/09/2561 96.67 48.33 48.33 85.00 41.67 37.67 20.00 51.67 28.33 43.33 80.00 93.33
09/09/2561 70.00 47.50 47.50 80.00 42.50 36.00 20.00 50.00 37.50 47.50 80.00 90.00
08/09/2561 100.00 51.67 48.33 85.00 41.67 36.67 20.00 55.00 31.67 38.67 80.00 93.33
07/09/2561 110.00 51.00 48.33 85.00 41.67 35.00 20.00 61.67 31.67 40.00 80.00 93.33
06/09/2561 113.33 36.67 48.33 80.00 41.67 40.00 22.50 56.67 35.00 43.33 80.00 93.33
05/09/2561 120.00 58.33 48.33 80.00 38.33 38.33 22.50 56.67 33.33 41.33 85.00 93.33
04/09/2561 116.67 53.33 45.00 85.00 40.00 38.33 22.50 55.00 33.33 38.33 85.00 93.33
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product