ราคาพริก

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 120.00 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 70.00 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 35.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) พริกจินดาแดง 40.00 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 38.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 45.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) พริกชี้ฟ้า 45.00 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 60.00 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 80.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 80.00 บาท/กก.
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
23/07/2561 120.00 70.00 35.00 70.00 40.00 38.00 45.00 80.00 45.00 60.00 80.00 80.00
22/07/2561 110.00 50.00 55.00 50.00 42.50 40.00 45.00 70.00 45.00 55.00 75.00 85.00
21/07/2561 116.67 50.00 50.00 55.00 41.67 43.33 37.50 100.00 37.50 53.33 75.00 90.00
20/07/2561 103.33 53.33 48.33 50.00 40.00 43.33 37.50 105.00 37.50 48.33 75.00 90.00
19/07/2561 140.00 48.33 48.33 50.00 38.50 43.50 40.00 125.00 40.00 51.67 75.00 90.00
18/07/2561 130.00 40.00 46.67 45.00 41.67 41.67 37.50 130.00 51.67 53.33 75.00 90.00
17/07/2561 123.33 43.33 50.00 50.00 41.67 41.00 35.00 136.67 50.00 53.33 75.00 90.00
16/07/2561 123.33 40.00 50.00 50.00 41.67 41.67 37.50 136.67 51.67 48.33 75.00 90.00
15/07/2561 100.00 40.00 57.50 50.00 42.50 40.00 45.00 150.00 62.50 55.00 75.00 85.00
14/07/2561 120.00 40.00 56.67 45.00 45.00 41.67 37.50 146.67 51.67 50.00 75.00 86.67
13/07/2561 85.00 37.50 45.00 45.00 47.50 42.50 35.00 150.00 35.00 45.00 75.00 85.00
12/07/2561 60.00 35.00 40.00 50.00 45.00 40.00 45.00 180.00 45.00 50.00 75.00 80.00
11/07/2561 116.67 41.67 61.67 50.00 48.33 40.00 37.50 150.00 51.67 50.00 75.00 86.67
10/07/2561 116.67 36.67 63.33 50.00 48.33 40.00 37.50 130.00 51.67 46.67 75.00 86.67
09/07/2561 113.33 36.67 63.33 45.00 50.00 40.00 40.00 130.00 53.33 50.00 75.00 86.67
08/07/2561 110.00 32.50 67.50 40.00 52.50 37.50 50.00 145.00 65.00 55.00 75.00 85.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product