ราคาพริก

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) พริกขี้หนูสวน 113.33 บาท/กก.
(B) พริกยอดสน 32.50 บาท/กก.
(C) พริกยำแดง 40.00 บาท/กก.
(D) พริกกะเหรี่ยง 80.00 บาท/กก.
(E) พริกจินดาแดง 43.33 บาท/กก.
(F) พริกจินดาเขียว 25.00 บาท/กก.
(G) พริกมัน 15.00 บาท/กก.
(H) พริกเหลือง 35.00 บาท/กก.
(I) พริกชี้ฟ้า 22.50 บาท/กก.
(J) พริกหยวก 25.33 บาท/กก.
(K) พริกหวาน 90.00 บาท/กก.
(L) พริกไทยอ่อน 83.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) พริกขี้หนูสวน (B) พริกยอดสน (C) พริกยำแดง (D) พริกกะเหรี่ยง (E) พริกจินดาแดง (F) พริกจินดาเขียว (G) พริกมัน (H) พริกเหลือง (I) พริกชี้ฟ้า (J) พริกหยวก (K) พริกหวาน (L) พริกไทยอ่อน
23/01/2560 113.33 32.50 40.00 80.00 43.33 25.00 15.00 35.00 22.50 25.33 90.00 83.33
22/01/2560 106.67 32.50 45.00 90.00 41.67 30.00 15.00 40.00 20.00 25.33 90.00 83.33
21/01/2560 86.67 30.00 45.00 70.00 43.33 28.33 15.00 50.00 20.00 25.33 90.00 83.33
20/01/2560 80.00 25.00 40.00 60.00 42.50 27.50 15.00 50.00 20.00 25.00 95.00 82.50
19/01/2560 86.67 32.50 45.00 80.00 42.67 27.67 15.00 50.00 18.50 22.00 90.00 81.67
18/01/2560 85.00 25.00 45.00 80.00 38.50 27.50 15.00 50.00 21.50 25.00 95.00 82.50
17/01/2560 80.00 30.00 50.00 80.00 37.50 30.00 15.00 50.00 35.00 27.50 95.00 82.50
16/01/2560 100.00 35.00 50.00 80.00 41.67 31.67 15.00 60.00 17.50 26.00 70.00 81.67
15/01/2560 110.00 37.50 55.00 100.00 40.67 33.33 15.00 60.00 21.50 23.67 90.00 81.67
14/01/2560 105.00 30.00 55.00 100.00 38.50 32.50 15.00 60.00 21.50 27.50 95.00 82.50
13/01/2560 106.67 37.50 55.00 100.00 43.33 35.00 15.00 65.00 22.50 30.33 80.00 81.67
12/01/2560 106.67 37.50 55.00 100.00 43.33 31.67 15.00 60.00 25.00 22.00 80.00 81.67
11/01/2560 110.00 37.50 55.00 100.00 46.67 35.00 15.00 55.00 25.00 23.67 83.33 83.33
10/01/2560 103.33 37.50 55.00 60.00 51.67 32.67 15.00 60.00 22.50 23.67 71.67 83.33
09/01/2560 110.00 37.50 52.50 80.00 51.67 35.00 15.00 65.00 22.50 24.33 75.00 81.67
ข้อมูลนี้เป็นราคาพริกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาพริกรายวัน, ราคาพริกขี้หนูสวน, ราคาพริกยอดสน, ราคาพริกยำแดง, ราคาพริกกะเหรี่ยง, ราคาพริกจินดาแดง, ราคาพริกจินดาเขียว, ราคาพริกมัน, ราคาพริกเหลือง, ราคาพริกชี้ฟ้า, ราคาพริกหยวก, ราคาพริกหวาน, ราคาพริกไทยอ่อน,
bg product