ราคาฟักทอง
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่
21.50
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่
19.00
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่
20.00
บาท/กก.
ยอดฟักทอง
10.00
บาท/กำ
ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่
25.00
บาท/กก.
ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่
20.00
บาท/กก.
ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่
20.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ฟักทอง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม