ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 13.50 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
24/05/2562 - 22.50 23.00 25.00 25.00 25.00 13.50
23/05/2562 - 22.50 23.00 25.00 25.00 26.00 13.50
22/05/2562 - 22.50 23.00 25.00 25.00 - 13.50
21/05/2562 25.00 22.50 23.00 25.00 25.00 25.00 17.50
20/05/2562 20.00 21.25 20.50 25.00 20.00 20.00 18.50
19/05/2562 20.00 17.50 20.50 25.00 20.00 20.00 12.00
18/05/2562 20.00 17.50 20.50 25.00 20.00 20.00 12.00
17/05/2562 20.00 21.25 23.00 25.00 25.00 25.00 18.50
16/05/2562 21.25 23.75 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
15/05/2562 21.25 23.75 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
14/05/2562 21.25 23.75 18.75 20.00 20.00 20.00 18.50
13/05/2562 21.25 23.75 18.75 20.00 20.00 20.00 18.50
12/05/2562 21.25 22.50 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
11/05/2562 21.25 21.25 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
10/05/2562 21.25 21.25 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
09/05/2562 21.25 21.25 18.75 20.00 20.00 20.00 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product