ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 11.00 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
28/07/2560 19.00 20.00 13.00 - - - 11.00
27/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
26/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
25/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
24/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
23/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
22/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
21/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
20/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
19/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
18/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
17/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 12.50
16/07/2560 15.00 - 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
15/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
14/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
13/07/2560 17.00 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product