ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 21.50 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 13.50 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
20/02/2560 19.00 20.00 21.50 20.00 20.00 20.00 13.50
19/02/2560 19.00 20.00 21.50 20.00 20.00 20.00 13.50
18/02/2560 19.00 20.00 21.50 20.00 20.00 20.00 13.50
17/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
16/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
15/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
14/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
13/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
12/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
11/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
10/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
09/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
08/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
07/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
06/02/2560 16.50 20.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product