ราคาฟักทอง
ประจำวันที่ 07 สิงหาคม 2563
ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่
20.00
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่
20.00
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่
29.00
บาท/กก.
ยอดฟักทอง
13.00
บาท/กำ
ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่
30.00
บาท/กก.
ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่
40.00
บาท/กก.
ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่
35.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ฟักทอง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม