ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 13.50 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
29/03/2560 19.00 20.00 - - - - 13.50
28/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
27/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
26/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
25/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
24/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
23/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
22/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
21/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
20/03/2560 18.00 - 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00
19/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
18/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
17/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
16/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
15/03/2560 18.50 20.00 18.00 18.00 18.00 18.00 13.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product