ราคาฟักทอง
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่
27.50
บาท/กก.
ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่
15.00
บาท/กก.
ยอดฟักทอง
10.00
บาท/กำ
ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
ฟักทอง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม