ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 13.50 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
23/01/2560 17.50 24.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
22/01/2560 17.50 24.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
21/01/2560 17.50 24.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
20/01/2560 17.50 24.00 19.00 15.00 15.00 15.00 13.50
19/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
18/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
17/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
16/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
15/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
14/01/2560 18.00 24.00 19.50 16.00 16.00 16.00 13.50
13/01/2560 20.50 24.00 36.50 21.00 21.00 21.00 13.50
12/01/2560 20.50 24.00 36.50 21.00 21.00 21.00 13.50
11/01/2560 20.50 24.00 36.50 21.00 21.00 21.00 12.00
10/01/2560 20.50 24.00 22.00 21.00 21.00 21.00 12.00
09/01/2560 20.50 24.00 22.00 21.00 21.00 21.00 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product