ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 17.50 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 12.50 บาท/กำ
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
26/05/2560 17.50 18.50 15.00 17.00 17.00 17.00 12.50
25/05/2560 17.50 18.50 15.00 17.00 17.00 17.00 12.50
24/05/2560 17.00 - 17.00 17.00 17.00 17.00 15.00
23/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 12.50
22/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 12.50
21/05/2560 16.50 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
20/05/2560 15.00 17.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00
19/05/2560 15.00 17.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00
18/05/2560 15.00 17.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00
17/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00
16/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00
15/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00
14/05/2560 16.50 20.00 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
13/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
12/05/2560 16.50 18.50 14.00 15.00 15.00 15.00 13.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product