ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง - บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
16/07/2562 - 25.00 25.00 30.00 25.00 20.00 -
15/07/2562 - 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
14/07/2562 - - 25.00 25.00 25.00 25.00 -
13/07/2562 27.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
12/07/2562 - 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 10.00
11/07/2562 - 25.00 22.00 25.00 25.00 25.00 -
10/07/2562 - 25.00 22.00 25.00 25.00 25.00 -
09/07/2562 - 25.00 22.00 25.00 25.00 25.00 10.00
08/07/2562 27.00 25.00 22.00 28.00 28.00 28.00 10.00
07/07/2562 27.00 - 22.00 28.00 28.00 28.00 10.00
06/07/2562 - - 22.00 28.00 28.00 28.00 -
05/07/2562 - 28.00 20.00 30.00 30.00 20.00 10.00
04/07/2562 - 28.00 22.00 28.00 28.00 28.00 10.00
03/07/2562 - 28.00 22.00 28.00 28.00 28.00 10.00
02/07/2562 - 28.00 22.00 28.00 28.00 28.00 -
01/07/2562 27.00 28.00 27.00 28.00 28.00 28.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product