ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 22.50 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 11.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
20/11/2561 20.00 22.50 18.00 20.00 20.00 20.00 11.00
19/11/2561 - 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 12.00
18/11/2561 - - 20.00 20.00 20.00 20.00 12.00
17/11/2561 20.00 20.00 18.00 20.00 20.00 20.00 11.00
16/11/2561 20.00 19.50 18.00 20.00 20.00 20.00 11.00
15/11/2561 20.00 20.00 18.00 20.00 20.00 20.00 11.00
14/11/2561 - 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 12.00
13/11/2561 - 20.00 20.00 20.00 15.00 20.00 10.00
12/11/2561 - 20.00 20.00 20.00 15.00 20.00 10.00
11/11/2561 20.00 20.00 18.00 20.00 15.00 20.00 10.00
10/11/2561 - 22.00 20.00 20.00 15.00 20.00 10.00
09/11/2561 20.00 21.00 18.00 20.00 15.00 20.00 10.00
08/11/2561 20.00 21.00 18.00 20.00 15.00 20.00 10.00
07/11/2561 20.00 21.00 18.00 20.00 20.00 20.00 10.00
06/11/2561 20.00 21.00 18.00 20.00 20.00 20.00 9.50
05/11/2561 20.00 21.00 18.00 20.00 20.00 20.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product