ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง - บาท/กำ
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
20/01/2561 20.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -
19/01/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 10.00
18/01/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 22.50
17/01/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 10.00
16/01/2561 20.00 19.00 16.50 20.00 20.00 20.00 22.50
15/01/2561 20.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 35.00
14/01/2561 20.00 - 20.00 20.00 20.00 20.00 35.00
13/01/2561 20.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 35.00
12/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 23.50
11/01/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 23.50
10/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 23.50
09/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 23.50
08/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 23.50
07/01/2561 20.00 20.00 16.50 20.00 20.00 20.00 26.00
06/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 26.00
05/01/2561 20.00 18.00 16.50 20.00 20.00 20.00 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตงไท
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงไทพื้นเมืองเบอร์ใหญ่ 10.00 บาท/กก.
แตงไทกลงซาอูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แตงไทยาวสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แตงไทอ่อน 10.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตงโม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงโมกินรีเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมจินตหราเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
แตงโมตอปิโดเบอร์ใหญ่ 22.00 บาท/กก.
แตงโมอ่อน - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product