ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 12.00 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
16/01/2562 17.00 17.00 18.00 - - - 12.00
15/01/2562 17.00 19.50 19.00 24.00 18.00 18.00 15.00
14/01/2562 17.00 19.50 19.00 24.00 18.00 18.00 15.00
13/01/2562 17.00 17.00 19.00 24.00 18.00 18.00 15.00
12/01/2562 17.00 18.50 19.00 24.00 18.00 18.00 15.00
11/01/2562 17.00 18.50 19.00 24.00 18.00 18.00 16.00
10/01/2562 17.00 18.50 19.00 24.00 18.00 18.00 15.00
09/01/2562 17.00 18.50 19.00 24.00 18.00 18.00 20.00
08/01/2562 17.00 18.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
07/01/2562 17.00 18.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
06/01/2562 17.00 17.00 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
05/01/2562 17.00 19.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
04/01/2562 17.00 19.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
03/01/2562 17.00 19.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
02/01/2562 17.00 19.50 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
01/01/2562 17.00 17.00 20.00 25.00 20.00 20.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product