ราคาฟักทอง

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ 19.00 บาท/กก.
(C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/กก.
(D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/กก.
(F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(G) ยอดฟักทอง 12.50 บาท/กำ
     
วันที่ (A) ฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่ (B) ฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่ (C) ฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่ (D) ฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่ (E) ฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่ (F) ฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่ (G) ยอดฟักทอง
19/09/2561 15.00 19.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
18/09/2561 15.00 19.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
17/09/2561 15.00 19.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
16/09/2561 15.00 20.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
15/09/2561 15.00 19.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
14/09/2561 15.00 19.00 16.50 20.00 20.00 15.00 12.50
13/09/2561 15.00 19.00 16.50 2,010.00 20.00 15.00 12.50
12/09/2561 15.00 19.00 14.00 20.00 40.00 15.00 12.50
11/09/2561 15.00 19.00 14.00 20.00 20.00 15.00 12.50
10/09/2561 18.50 20.00 14.00 20.00 20.00 15.00 12.50
09/09/2561 18.50 22.00 14.00 20.00 20.00 15.00 12.50
08/09/2561 18.50 20.00 14.00 20.00 20.00 15.00 10.00
07/09/2561 18.50 20.00 11.50 20.00 20.00 15.00 10.00
06/09/2561 19.00 20.00 16.50 20.00 20.00 15.00 10.00
05/09/2561 19.00 20.00 16.50 20.00 20.00 15.00 10.00
04/09/2561 18.50 20.00 16.50 20.00 20.00 15.00 10.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักทองที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักทองรายวัน, ราคาฟักทองศรีเมืองเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์เกษตรเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองพันธุ์ลายเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองทองอำไพเบอร์ใหญ่, ราคาฟักทองศิลาทองเบอร์ใหญ่, ราคายอดฟักทอง,
bg product