ราคาฟัก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 13.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 14.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว - บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว 50.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
16/07/2562 13.00 14.00 - 30.00 50.00
15/07/2562 11.50 14.00 85.00 40.00 50.00
14/07/2562 13.00 14.00 - 35.00 50.00
13/07/2562 13.00 14.00 95.00 67.50 50.00
12/07/2562 13.00 14.00 100.00 67.50 50.00
11/07/2562 12.00 13.00 100.00 67.50 50.00
10/07/2562 12.50 13.00 95.00 67.50 50.00
09/07/2562 13.00 20.00 60.00 62.50 50.00
08/07/2562 13.00 20.00 40.00 65.00 50.00
07/07/2562 14.00 20.00 40.00 30.00 50.00
06/07/2562 14.00 20.00 40.00 30.00 50.00
05/07/2562 12.00 20.00 27.50 45.00 50.00
04/07/2562 12.00 20.00 27.50 45.00 50.00
03/07/2562 11.50 20.00 40.00 45.00 50.00
02/07/2562 12.00 20.00 40.00 45.00 50.00
01/07/2562 10.00 - 75.00 15.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product