ราคาฟัก

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 6.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 6.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 20.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
23/07/2561 6.00 6.00 20.00 27.50 -
22/07/2561 9.00 8.00 22.50 33.75 50.00
21/07/2561 8.83 8.00 26.33 42.50 50.00
20/07/2561 8.67 8.00 23.00 42.50 50.00
19/07/2561 8.67 8.00 23.00 42.50 50.00
18/07/2561 8.33 8.00 23.00 42.50 50.00
17/07/2561 8.00 8.00 23.00 40.83 50.00
16/07/2561 8.67 8.00 23.00 40.83 50.00
15/07/2561 9.00 8.00 22.50 31.25 50.00
14/07/2561 8.33 8.00 35.00 44.17 50.00
13/07/2561 7.00 6.00 45.00 58.75 -
12/07/2561 6.00 6.00 20.00 27.50 -
11/07/2561 8.67 8.00 38.33 50.83 50.00
10/07/2561 9.00 8.25 38.33 50.83 50.00
09/07/2561 9.00 8.25 38.33 50.83 50.00
08/07/2561 10.00 7.75 22.50 33.75 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product