ราคาฟัก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 18.67 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 26.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 25.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 26.33 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว 50.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
24/05/2562 18.67 26.00 25.00 26.33 50.00
23/05/2562 20.33 26.00 20.00 26.33 50.00
22/05/2562 19.00 24.50 25.00 26.33 50.00
21/05/2562 20.33 24.50 20.00 21.67 50.00
20/05/2562 20.00 22.50 22.50 25.00 50.00
19/05/2562 22.25 22.75 22.50 30.00 50.00
18/05/2562 19.00 19.00 20.00 27.50 50.00
17/05/2562 17.33 16.50 27.50 48.33 50.00
16/05/2562 18.33 15.00 25.00 56.67 50.00
15/05/2562 18.00 16.50 27.50 51.67 50.00
14/05/2562 17.00 16.00 27.50 51.67 50.00
13/05/2562 16.33 15.50 27.50 51.67 50.00
12/05/2562 16.00 14.50 25.00 22.50 50.00
11/05/2562 14.67 14.50 25.00 38.33 50.00
10/05/2562 14.17 14.00 25.00 28.33 50.00
09/05/2562 12.00 12.25 22.50 41.67 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product