ราคาฟัก

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 7.50 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 8.25 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 63.33 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 46.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว 50.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
20/11/2561 7.50 8.25 63.33 46.67 50.00
19/11/2561 8.50 10.00 85.00 55.00 50.00
18/11/2561 10.00 10.00 30.00 35.00 20.00
17/11/2561 8.25 8.25 25.00 32.50 20.00
16/11/2561 7.50 6.50 45.00 51.67 20.00
15/11/2561 7.83 8.25 45.00 51.67 20.00
14/11/2561 9.00 10.00 57.50 62.50 20.00
13/11/2561 9.50 10.00 65.00 65.00 20.00
12/11/2561 9.50 10.00 65.00 65.00 20.00
11/11/2561 21.25 8.75 25.00 35.00 30.00
10/11/2561 10.50 10.00 85.00 60.00 25.00
09/11/2561 9.50 8.75 63.33 50.00 25.00
08/11/2561 9.50 8.25 63.33 50.00 25.00
07/11/2561 9.83 8.75 63.33 50.00 25.00
06/11/2561 9.00 9.50 61.67 50.00 25.00
05/11/2561 11.67 10.00 63.33 50.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product