ราคาฟัก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 8.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 6.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 20.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
27/05/2561 8.00 6.00 20.00 27.50 -
26/05/2561 10.33 7.50 23.33 45.83 60.00
25/05/2561 12.50 9.00 30.00 55.00 60.00
24/05/2561 10.00 7.00 25.00 28.75 60.00
23/05/2561 11.00 7.50 25.00 28.75 60.00
22/05/2561 11.33 7.50 23.33 45.83 60.00
21/05/2561 11.67 7.50 23.33 45.83 60.00
20/05/2561 10.75 7.50 25.00 30.00 60.00
19/05/2561 11.67 7.50 23.33 46.67 35.00
18/05/2561 12.33 7.50 25.00 46.67 35.00
17/05/2561 12.50 7.50 20.00 30.00 35.00
16/05/2561 12.50 7.50 25.00 30.00 35.00
15/05/2561 11.00 7.50 23.33 46.67 35.00
14/05/2561 10.00 6.25 21.67 48.33 35.00
13/05/2561 10.00 7.00 20.00 30.00 35.00
12/05/2561 10.00 7.00 20.00 30.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product