ราคาฟัก

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 6.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 6.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 20.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
24/03/2561 6.00 6.00 20.00 35.00 -
23/03/2561 8.67 8.00 23.33 50.00 50.00
22/03/2561 7.50 7.25 20.00 35.00 50.00
21/03/2561 8.67 8.00 23.33 50.00 50.00
20/03/2561 8.33 8.00 21.67 50.00 50.00
19/03/2561 8.00 8.00 17.33 31.67 50.00
18/03/2561 7.50 8.00 20.00 32.50 50.00
17/03/2561 7.17 8.00 17.33 30.00 50.00
16/03/2561 7.17 8.00 21.67 48.33 50.00
15/03/2561 7.67 8.00 22.50 48.33 50.00
14/03/2561 8.00 8.00 22.50 48.33 50.00
13/03/2561 10.00 8.50 20.00 32.50 50.00
12/03/2561 9.25 8.50 20.00 32.50 50.00
11/03/2561 8.00 8.00 25.00 48.33 50.00
10/03/2561 8.33 8.00 16.00 30.00 50.00
09/03/2561 8.00 8.25 16.00 30.00 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product