ราคาฟัก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 9.50 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 8.25 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 45.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 49.17 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว 25.00 บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
19/09/2561 9.50 8.25 45.00 49.17 25.00
18/09/2561 8.50 8.25 45.00 49.17 25.00
17/09/2561 8.50 8.25 68.33 49.17 25.00
16/09/2561 9.50 8.00 22.50 28.75 25.00
15/09/2561 8.50 8.25 26.67 59.17 25.00
14/09/2561 8.50 8.00 26.67 59.17 25.00
13/09/2561 8.50 8.25 26.67 59.17 25.00
12/09/2561 8.83 8.25 26.67 59.17 25.00
11/09/2561 8.50 8.25 26.67 59.17 25.00
10/09/2561 8.50 8.25 26.67 59.17 25.00
09/09/2561 9.25 8.00 22.50 28.75 25.00
08/09/2561 8.17 8.25 43.33 49.17 25.00
07/09/2561 8.50 8.25 43.33 49.17 25.00
06/09/2561 8.67 8.25 43.33 49.17 25.00
05/09/2561 9.00 8.25 43.33 49.17 25.00
04/09/2561 8.50 8.25 43.33 49.17 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product