ราคาฟัก

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 9.00 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 10.00 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 52.50 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
26/03/2562 9.00 10.00 52.50 25.00 -
25/03/2562 11.00 12.00 57.50 27.50 25.00
24/03/2562 10.25 11.25 25.00 32.50 25.00
23/03/2562 10.33 11.00 46.33 48.00 25.00
22/03/2562 10.67 11.00 46.33 48.00 25.00
21/03/2562 10.67 10.75 46.67 48.33 -
20/03/2562 11.33 11.00 46.67 48.33 -
19/03/2562 10.33 10.00 46.67 48.33 -
18/03/2562 9.50 10.00 60.00 57.50 -
16/03/2562 10.00 10.00 46.33 36.33 -
15/03/2562 10.33 10.00 46.33 36.33 25.00
14/03/2562 9.67 9.75 46.33 36.33 25.00
13/03/2562 9.67 9.50 46.33 36.33 -
12/03/2562 9.00 9.25 46.33 36.33 25.00
11/03/2562 8.67 9.00 46.67 36.67 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product