ราคาฟัก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ฟักเขียวอ่อน 6.50 บาท/กก.
(B) ฟักเขียวแก่ 6.50 บาท/กก.
(C) ลูกฟักแม้ว 20.00 บาท/กก.
(D) ยอดฟักแม้ว 30.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ฟักข้าว - บาท/กก.
     
     
     
วันที่ (A) ฟักเขียวอ่อน (B) ฟักเขียวแก่ (C) ลูกฟักแม้ว (D) ยอดฟักแม้ว (E) ฟักข้าว
16/01/2562 6.50 6.50 20.00 30.00 -
15/01/2562 8.17 7.75 41.67 48.33 25.00
14/01/2562 8.17 7.75 41.67 48.33 25.00
13/01/2562 6.75 7.75 25.00 32.50 25.00
12/01/2562 7.50 7.75 66.67 48.33 25.00
11/01/2562 7.83 8.25 66.67 46.67 25.00
10/01/2562 8.33 8.00 66.67 46.67 25.00
09/01/2562 7.00 7.50 66.67 48.33 25.00
08/01/2562 7.17 7.75 66.67 48.33 25.00
07/01/2562 7.00 8.00 66.67 48.33 25.00
06/01/2562 7.25 8.25 25.00 30.00 25.00
05/01/2562 6.50 8.25 66.67 46.67 25.00
04/01/2562 6.50 8.25 66.67 48.33 25.00
03/01/2562 7.17 7.75 66.67 48.33 25.00
02/01/2562 6.50 7.75 66.67 48.33 25.00
01/01/2562 5.25 6.25 27.50 32.50 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคาฟักที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคาฟักรายวัน, ราคาฟักเขียวอ่อน, ราคาฟักเขียวแก่, ราคาลูกฟักแม้ว, ราคายอดฟักแม้ว, ราคาฟักข้าว,
bg product