ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 60.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 24.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
27/05/2561 60.00 24.00
26/05/2561 52.50 24.00
25/05/2561 45.00 -
24/05/2561 52.50 24.00
23/05/2561 52.50 24.00
22/05/2561 52.50 24.00
21/05/2561 52.50 24.00
20/05/2561 52.50 24.00
19/05/2561 52.50 24.00
18/05/2561 50.00 24.00
17/05/2561 50.00 24.00
16/05/2561 55.00 24.00
15/05/2561 55.00 24.00
14/05/2561 55.00 24.00
13/05/2561 55.00 24.00
12/05/2561 55.00 24.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product