ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 48.33 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 36.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
20/11/2561 48.33 36.00
19/11/2561 42.50 -
18/11/2561 50.00 -
17/11/2561 55.00 36.00
16/11/2561 43.33 58.00
15/11/2561 45.00 36.00
14/11/2561 37.50 -
13/11/2561 32.50 -
12/11/2561 32.50 -
11/11/2561 55.00 30.00
10/11/2561 37.50 -
09/11/2561 45.00 30.00
08/11/2561 50.00 30.00
07/11/2561 48.33 30.00
06/11/2561 45.00 30.00
05/11/2561 43.33 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product