ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 50.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 14.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
18/07/2561 50.00 14.00
17/07/2561 50.00 14.00
16/07/2561 50.00 14.00
15/07/2561 50.00 14.00
14/07/2561 45.00 14.00
13/07/2561 50.00 14.00
12/07/2561 50.00 14.00
11/07/2561 45.00 14.00
10/07/2561 45.00 14.00
09/07/2561 45.00 14.00
08/07/2561 45.00 14.00
07/07/2561 45.00 14.00
06/07/2561 47.50 14.00
05/07/2561 47.50 14.00
04/07/2561 45.00 14.00
03/07/2561 45.00 14.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product