ราคามะกรูด
ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563
ใบมะกรูด
35.00
บาท/กก.
ลูกมะกรูด
50.00
บาท/ร้อยลูก
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะกรูด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม