ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 45.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 82.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
24/05/2562 45.00 82.00
23/05/2562 46.67 82.00
22/05/2562 45.00 80.00
21/05/2562 41.67 80.00
20/05/2562 43.33 80.00
19/05/2562 50.00 40.00
18/05/2562 50.00 40.00
17/05/2562 43.33 80.00
16/05/2562 41.67 80.00
15/05/2562 43.33 80.00
14/05/2562 43.33 80.00
13/05/2562 43.33 80.00
12/05/2562 55.00 40.00
11/05/2562 46.67 80.00
10/05/2562 46.67 80.00
09/05/2562 50.00 80.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product