ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 52.50 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 40.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
26/03/2562 52.50 40.00
25/03/2562 45.00 -
24/03/2562 57.50 40.00
23/03/2562 51.67 40.00
22/03/2562 51.67 40.00
21/03/2562 50.00 38.00
20/03/2562 50.00 40.00
19/03/2562 50.00 38.00
18/03/2562 45.00 -
16/03/2562 51.67 38.00
15/03/2562 55.00 38.00
14/03/2562 55.00 38.00
13/03/2562 55.00 38.00
12/03/2562 51.67 38.00
11/03/2562 51.67 34.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product