ราคามะกรูด

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ใบมะกรูด 40.00 บาท/กก.
(B) ลูกมะกรูด 28.00 บาท/ร้อยลูก
วันที่ (A) ใบมะกรูด (B) ลูกมะกรูด
16/01/2562 40.00 28.00
15/01/2562 45.00 39.00
14/01/2562 50.00 53.00
13/01/2562 50.00 26.00
12/01/2562 46.67 38.00
11/01/2562 50.00 38.00
10/01/2562 50.00 53.00
09/01/2562 55.00 54.00
08/01/2562 51.67 53.00
07/01/2562 46.67 53.00
06/01/2562 55.00 26.00
05/01/2562 53.33 53.00
04/01/2562 53.33 53.00
03/01/2562 70.00 70.00
02/01/2562 51.67 53.00
01/01/2562 55.00 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกรูดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกรูดรายวัน, ราคาใบมะกรูด, ราคาลูกมะกรูด,
bg product