ราคามะกอก

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 13.25 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง 35.00 บาท/กก.
(C) มะกอกป่า - บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
18/07/2561 13.25 35.00 -
17/07/2561 14.25 25.00 50.00
16/07/2561 14.25 18.50 50.00
15/07/2561 14.25 25.00 50.00
14/07/2561 16.50 - 50.00
13/07/2561 16.50 - -
12/07/2561 16.50 - -
11/07/2561 14.75 25.00 50.00
10/07/2561 14.75 25.00 50.00
09/07/2561 15.75 48.00 50.00
08/07/2561 13.25 25.00 50.00
07/07/2561 13.25 25.00 50.00
06/07/2561 13.25 25.00 40.00
05/07/2561 13.25 25.00 40.00
04/07/2561 13.25 21.50 40.00
03/07/2561 12.25 25.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product