ราคามะกอก

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 12.75 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง 20.00 บาท/กก.
(C) มะกอกป่า 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
19/09/2561 12.75 20.00 40.00
18/09/2561 13.75 21.00 40.00
17/09/2561 12.75 21.00 40.00
16/09/2561 17.50 - 40.00
15/09/2561 12.75 21.00 40.00
14/09/2561 13.75 21.00 40.00
13/09/2561 12.75 20.00 40.00
12/09/2561 12.75 21.00 40.00
11/09/2561 12.75 21.00 40.00
10/09/2561 12.75 20.00 40.00
09/09/2561 17.50 - 40.00
08/09/2561 12.75 20.00 40.00
07/09/2561 12.75 21.00 40.00
06/09/2561 17.50 20.00 40.00
05/09/2561 12.75 22.00 40.00
04/09/2561 12.75 22.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product