ราคามะกอก

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ - บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง - บาท/กก.
(C) มะกอกป่า 70.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
24/05/2562 - - 70.00
23/05/2562 - - 70.00
22/05/2562 - - 70.00
21/05/2562 - - 40.00
20/05/2562 - - 40.00
19/05/2562 - - 40.00
18/05/2562 - - 40.00
17/05/2562 - - 40.00
16/05/2562 - - 40.00
15/05/2562 - - 40.00
14/05/2562 - - 40.00
13/05/2562 - - 40.00
12/05/2562 - - 40.00
11/05/2562 - - 40.00
10/05/2562 - - 40.00
09/05/2562 - - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product