ราคามะกอก

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ - บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง - บาท/กก.
(C) มะกอกป่า 50.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
25/03/2562 - - 50.00
24/03/2562 - - 50.00
23/03/2562 - - 50.00
22/03/2562 - - 50.00
21/03/2562 - - 50.00
20/03/2562 - - 50.00
19/03/2562 - - 50.00
18/03/2562 - - 50.00
16/03/2562 - - 50.00
15/03/2562 - - 50.00
14/03/2562 - - 50.00
13/03/2562 - - 50.00
12/03/2562 - - 50.00
11/03/2562 - - 50.00
10/03/2562 - - 50.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product