ราคามะกอก

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 17.50 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง - บาท/กก.
(C) มะกอกป่า - บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
16/01/2562 17.50 - -
15/01/2562 17.50 20.00 50.00
14/01/2562 17.50 20.00 50.00
13/01/2562 17.50 - 50.00
12/01/2562 17.50 20.00 50.00
11/01/2562 17.50 20.00 50.00
10/01/2562 17.50 20.00 50.00
09/01/2562 17.50 20.00 50.00
08/01/2562 17.50 20.00 50.00
07/01/2562 17.50 25.00 50.00
06/01/2562 17.50 - 50.00
05/01/2562 17.50 20.00 50.00
04/01/2562 17.50 20.00 50.00
03/01/2562 17.50 20.00 50.00
02/01/2562 17.50 20.00 50.00
01/01/2562 17.50 - 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product