ราคามะกอก

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 17.50 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง 20.00 บาท/กก.
(C) มะกอกป่า 30.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
20/11/2561 17.50 20.00 30.00
19/11/2561 - 20.00 30.00
18/11/2561 - - 30.00
17/11/2561 17.50 - 30.00
16/11/2561 17.50 20.00 30.00
15/11/2561 17.50 20.00 30.00
14/11/2561 - 20.00 30.00
13/11/2561 - 20.00 30.00
12/11/2561 - 20.00 30.00
11/11/2561 17.50 - 30.00
10/11/2561 - 20.00 50.00
09/11/2561 17.50 20.00 50.00
08/11/2561 17.50 20.00 50.00
07/11/2561 13.75 20.00 40.00
06/11/2561 13.75 20.00 40.00
05/11/2561 12.75 20.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product