ราคามะกอก

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 20.00 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง - บาท/กก.
(C) มะกอกป่า - บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
27/05/2561 20.00 - -
26/05/2561 - 20.50 45.00
25/05/2561 - 16.00 45.00
24/05/2561 - - 45.00
23/05/2561 - - 45.00
22/05/2561 - - 45.00
21/05/2561 - - 45.00
20/05/2561 - - 45.00
19/05/2561 - - 45.00
18/05/2561 - - 45.00
17/05/2561 - - 45.00
16/05/2561 - - 45.00
15/05/2561 - - 45.00
14/05/2561 - - 45.00
13/05/2561 - - 45.00
12/05/2561 - 25.00 45.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product