ราคามะกอก

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะกอกน้ำ 14.00 บาท/กก.
(B) มะกอกฝรั่ง 31.50 บาท/กก.
(C) มะกอกป่า 40.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะกอกน้ำ (B) มะกอกฝรั่ง (C) มะกอกป่า
16/07/2562 14.00 31.50 40.00
15/07/2562 - 30.00 40.00
14/07/2562 - - 40.00
13/07/2562 15.00 30.00 40.00
12/07/2562 - 20.00 40.00
11/07/2562 - 20.00 40.00
10/07/2562 - 35.00 40.00
09/07/2562 - 27.50 40.00
08/07/2562 - 30.50 40.00
07/07/2562 - 36.00 40.00
06/07/2562 - 36.00 40.00
05/07/2562 - 28.00 40.00
04/07/2562 - 36.00 40.00
03/07/2562 - 28.00 40.00
02/07/2562 - 28.00 40.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะกอกที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะกอกรายวัน, ราคามะกอกน้ำ, ราคามะกอกฝรั่ง, ราคามะกอกป่า,
bg product