ราคามะขาม

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 60.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 170.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม - บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 90.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
16/01/2562 80.00 45.00 - - 70.00 35.00 - - 60.00 170.00 - 90.00 30.00 50.00
15/01/2562 80.00 45.00 - - 70.00 35.00 - - 57.50 150.00 60.00 100.00 35.00 37.50
14/01/2562 80.00 45.00 65.00 35.00 70.00 47.50 - 50.00 60.00 150.00 60.00 77.50 30.00 37.50
13/01/2562 80.00 42.50 65.00 35.00 70.00 47.50 - 50.00 60.00 155.00 60.00 77.50 32.50 37.50
12/01/2562 80.00 45.00 65.00 35.00 70.00 47.50 - - 60.00 155.00 60.00 77.50 32.50 37.50
11/01/2562 80.00 45.00 - - 70.00 35.00 - - 60.00 150.00 60.00 100.00 40.00 37.50
10/01/2562 80.00 45.00 - - 70.00 35.00 - - 65.00 150.00 60.00 100.00 40.00 37.50
09/01/2562 80.00 45.00 - - 70.00 35.00 - - 60.00 150.00 60.00 100.00 30.00 37.50
08/01/2562 85.00 60.00 60.00 - 75.00 62.50 - 50.00 55.00 145.00 60.00 82.50 32.50 37.50
07/01/2562 82.50 57.50 70.00 33.00 77.50 65.00 70.00 65.00 55.00 150.00 60.00 82.50 40.00 37.50
06/01/2562 82.50 60.00 70.00 - 77.50 65.00 70.00 65.00 65.00 140.00 60.00 82.50 40.00 37.50
05/01/2562 82.50 60.00 70.00 - 77.50 65.00 70.00 65.00 65.00 140.00 60.00 100.00 40.00 37.50
04/01/2562 82.50 60.00 70.00 - 77.50 65.00 70.00 65.00 65.00 155.00 60.00 82.50 40.00 37.50
03/01/2562 82.50 60.00 70.00 - 77.50 65.00 - 65.00 60.00 120.00 60.00 50.00 - 37.50
02/01/2562 85.00 60.00 - - 80.00 65.00 - - 62.50 120.00 60.00 100.00 40.00 37.50
01/01/2562 82.50 60.00 70.00 - 77.50 65.00 - 65.00 62.50 117.50 40.00 100.00 40.00 37.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product