ราคามะขาม

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน - บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 160.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม - บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 55.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
27/05/2561 - - - - - - - - - 160.00 - - - 55.00
26/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
25/05/2561 - - - - - - - - 70.00 70.00 - - - 55.00
24/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
23/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
22/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
21/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
20/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
19/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
18/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
17/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
16/05/2561 - - - - - - - - 70.00 115.00 - - - 55.00
15/05/2561 - - - - - - - - 70.00 120.00 - - - 55.00
14/05/2561 - - - - - - - - 60.00 120.00 - - - 55.00
13/05/2561 - - - - - - - - 60.00 120.00 - - - 55.00
12/05/2561 - - - - - - - - 60.00 120.00 - - - 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product