ราคามะขาม

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน - บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน - บาท/กก.
(K) มะขามป้อม - บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 80.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
24/03/2562 65.00 35.00 - - 55.00 30.00 - - - - - 80.00 - -
23/03/2562 65.00 35.00 60.00 - 52.50 27.50 45.00 - 55.00 155.00 60.00 45.00 25.00 51.25
22/03/2562 65.00 35.00 60.00 - 52.50 27.50 45.00 - 55.00 155.00 60.00 45.00 20.00 51.25
21/03/2562 65.00 35.00 - - 52.50 27.50 45.00 - 50.00 165.00 60.00 40.00 20.00 51.25
20/03/2562 65.00 32.50 - - 52.50 25.00 45.00 - 50.00 155.00 60.00 50.00 25.00 51.25
19/03/2562 65.00 35.00 - - 55.00 30.00 - - 50.00 145.00 60.00 40.00 20.00 51.25
18/03/2562 65.00 32.50 - - 52.50 25.00 45.00 - 50.00 160.00 60.00 50.00 25.00 60.00
17/03/2562 65.00 33.50 - - 55.00 25.00 45.00 - - - - 50.00 25.00 -
16/03/2562 65.00 35.00 60.00 35.00 52.50 25.00 45.00 - 45.00 165.00 60.00 50.00 25.00 42.50
15/03/2562 65.00 35.00 60.00 35.00 52.50 25.00 45.00 - 45.00 165.00 60.00 50.00 25.00 51.25
14/03/2562 65.00 35.00 60.00 35.00 52.50 25.00 45.00 - 45.00 165.00 60.00 45.00 22.50 51.25
13/03/2562 62.50 32.50 60.00 40.00 55.00 24.00 40.00 - 45.00 165.00 60.00 45.00 27.50 51.25
12/03/2562 65.00 35.00 65.00 40.00 50.00 23.50 50.00 50.00 45.00 165.00 60.00 50.00 27.50 46.25
11/03/2562 60.00 30.00 - - 55.00 25.00 - - 45.00 155.00 60.00 40.00 20.00 46.25
10/03/2562 60.00 30.00 - - 50.00 25.00 - - 40.00 160.00 60.00 40.00 20.00 50.00
09/03/2562 65.00 32.50 65.00 40.00 50.00 23.50 50.00 - 45.00 152.50 60.00 50.00 27.50 46.25
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product