ราคามะขาม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 32.50 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 82.50 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 60.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 47.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
19/09/2561 - - - - - - - - 32.50 82.50 60.00 - - 47.50
18/09/2561 - - - - - - - - 32.50 82.50 60.00 - - 47.50
17/09/2561 - - - - - - - - 32.50 82.50 60.00 - - 47.50
16/09/2561 - - - - - - - - 32.50 87.50 60.00 - - 47.50
15/09/2561 - - - - - - - - 32.50 87.50 60.00 - - 47.50
14/09/2561 - - - - - - - - 32.50 87.50 60.00 - - 47.50
13/09/2561 - - - - - - - - 32.50 87.50 60.00 - - 47.50
12/09/2561 - - - - - - - - 37.50 87.50 60.00 - - 47.50
11/09/2561 - - - - - - - - 37.50 87.50 60.00 - - 47.50
10/09/2561 - - - - - - - - 37.50 90.00 60.00 - - 52.50
09/09/2561 - - - - - - - - 37.50 90.00 60.00 - - 52.50
08/09/2561 - - - - - - - - 37.50 90.00 60.00 - - 52.50
07/09/2561 - - - - - - - - 37.50 100.00 60.00 - - 52.50
06/09/2561 - - - - - - - - 37.50 100.00 60.00 - - 52.50
05/09/2561 - - - - - - - - 40.00 105.00 60.00 - - 52.50
04/09/2561 - - - - - - - - 40.00 105.00 60.00 - - 52.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product