ราคามะขาม

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 70.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 60.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 150.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 50.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
16/07/2562 70.00 50.00 - - - - - - 70.00 60.00 150.00 - - 50.00
15/07/2562 75.00 - - - - - - - 70.00 60.00 - - - 55.00
14/07/2562 - - - - - - - - 100.00 60.00 - - - 55.00
13/07/2562 - - - - - - - - 100.00 60.00 - - - 55.00
12/07/2562 75.00 50.00 - - - - - - 100.00 60.00 - - - 55.00
11/07/2562 85.00 50.00 - - - - - - 100.00 60.00 - - - 55.00
10/07/2562 - - - - - - - - 100.00 60.00 - - - 55.00
09/07/2562 85.00 - - - - - - - 100.00 80.00 150.00 - - 55.00
08/07/2562 85.00 50.00 - - - - - - 100.00 80.00 150.00 - - 50.00
07/07/2562 80.00 45.00 - - - - - - 100.00 80.00 150.00 - - 60.00
06/07/2562 70.00 45.00 - - - - 65.00 - 100.00 80.00 - - - 60.00
05/07/2562 70.00 45.00 - - - - 65.00 - 100.00 100.00 150.00 - - 60.00
04/07/2562 70.00 40.00 - - - - 65.00 - 100.00 100.00 - - - 60.00
03/07/2562 70.00 40.00 - - - - - - 110.00 100.00 150.00 - - 60.00
02/07/2562 70.00 40.00 - - - - - - 110.00 100.00 - - - 60.00
01/07/2562 70.00 40.00 - - - - - - - - - - - 55.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product