ราคามะขาม

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 28.75 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 135.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 35.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 52.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
20/11/2561 - - - - - - - - 28.75 135.00 35.00 - - 52.50
19/11/2561 80.00 55.00 75.00 53.00 - - - - 20.00 100.00 35.00 - - 55.00
18/11/2561 - - 78.00 58.00 - - 70.00 - 20.00 100.00 35.00 - - 55.00
17/11/2561 80.00 55.00 78.00 58.00 - - 70.00 - 28.75 135.00 35.00 - - 52.50
16/11/2561 80.00 55.00 78.00 58.00 - - 70.00 - 28.75 135.00 35.00 - - 52.50
15/11/2561 - - - - - - - - 28.75 135.00 35.00 - - 52.50
14/11/2561 85.00 50.00 78.00 58.00 - - 70.00 - 20.00 100.00 35.00 - - 55.00
13/11/2561 - - - - - - - - 20.00 100.00 35.00 - - 50.00
12/11/2561 80.00 55.00 78.00 58.00 - - - - 20.00 100.00 35.00 - - 50.00
11/11/2561 80.00 - 80.00 - - - - 65.00 36.25 135.00 35.00 - - 50.00
10/11/2561 80.00 - 80.00 - - - - 65.00 40.00 120.00 40.00 - - 50.00
09/11/2561 80.00 - 80.00 - - - - - 38.75 120.00 40.00 - - 50.00
08/11/2561 80.00 - 80.00 - - - - 65.00 38.75 120.00 40.00 - - 50.00
07/11/2561 80.00 - 80.00 - - - - 65.00 33.75 100.00 40.00 - - 50.00
06/11/2561 85.00 55.00 - - - - 55.00 65.00 38.75 100.00 35.00 - - 50.00
05/11/2561 85.00 55.00 - - 65.00 - - 65.00 38.75 100.00 35.00 - - 52.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product