ราคามะขาม

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 72.50 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 55.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 100.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 120.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม 100.00 บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 43.75 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
24/05/2562 72.50 40.00 - - 55.00 30.00 - - 100.00 120.00 100.00 - - 43.75
23/05/2562 72.50 40.00 - - 55.00 30.00 - - 100.00 120.00 100.00 - - 43.75
22/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 100.00 120.00 100.00 - - 43.75
21/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 85.00 125.00 120.00 - - 41.25
20/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 100.00 105.00 120.00 - - 46.25
19/05/2562 70.00 40.00 - - 60.00 30.00 - - 80.00 105.00 120.00 - - 46.25
18/05/2562 70.00 40.00 - - 60.00 30.00 - - 75.00 105.00 120.00 - - 46.25
17/05/2562 70.00 40.00 - - 60.00 30.00 - - 60.00 115.00 120.00 - - 43.75
16/05/2562 70.00 40.00 - - 60.00 30.00 - 190.00 85.00 135.00 120.00 - - 48.75
15/05/2562 70.00 39.00 - - 60.00 30.00 - 190.00 80.00 125.00 120.00 - - 48.75
14/05/2562 70.00 39.00 - - 60.00 30.00 - 200.00 80.00 125.00 120.00 - - 48.75
13/05/2562 70.00 39.00 - - 60.00 30.00 - - 80.00 125.00 120.00 - - 48.75
12/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 85.00 135.00 120.00 - - 48.75
11/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 85.00 135.00 120.00 - - 48.75
10/05/2562 70.00 40.00 - - 55.00 30.00 - - 85.00 135.00 120.00 - - 48.75
09/05/2562 70.00 39.00 - - 55.00 30.00 - 200.00 70.00 145.00 120.00 - - 48.75
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product