ราคามะขาม

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
(C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ 65.00 บาท/กก.
(F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก 35.00 บาท/กก.
(G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะขามอ่อน 70.00 บาท/กก.
(J) ยอดมะขามอ่อน 150.00 บาท/กก.
(K) มะขามป้อม - บาท/กก.
(L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(M) มะขามเทศเบอร์เล็ก 27.50 บาท/กก.
(N) มะขามเปียกแกะเม็ด 60.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
วันที่ (A) มะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่ (B) มะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก (C) มะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่ (D) มะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก (E) มะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่ (F) มะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก (G) มะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่ (H) มะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่ (I) มะขามอ่อน (J) ยอดมะขามอ่อน (K) มะขามป้อม (L) มะขามเทศเบอร์ใหญ่ (M) มะขามเทศเบอร์เล็ก (N) มะขามเปียกแกะเม็ด
24/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 35.00 - - 70.00 150.00 - 100.00 27.50 60.00
23/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 35.00 - - 60.00 125.00 50.00 100.00 25.00 60.00
22/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 35.00 - - 60.00 125.00 50.00 100.00 25.00 60.00
21/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 35.00 - - 52.50 135.00 50.00 75.00 25.00 60.00
20/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 35.00 - - 50.00 135.00 50.00 75.00 25.00 60.00
19/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 50.00 135.00 50.00 75.00 25.00 60.00
18/03/2561 70.00 45.00 - - 62.50 40.00 - - 52.50 145.00 50.00 100.00 25.00 60.00
17/03/2561 71.50 45.00 - - 65.00 40.00 68.00 - 52.50 145.00 50.00 75.00 25.00 60.00
16/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 52.50 145.00 50.00 75.00 30.00 60.00
15/03/2561 70.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 52.50 145.00 50.00 75.00 30.00 60.00
14/03/2561 70.00 45.00 - - 65.00 40.00 55.00 - 50.00 145.00 50.00 45.00 25.00 60.00
13/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 50.00 145.00 50.00 100.00 30.00 88.50
12/03/2561 75.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 50.00 135.00 50.00 40.00 20.00 88.50
11/03/2561 70.00 45.00 - - 65.00 40.00 - - 50.00 135.00 50.00 45.00 22.50 88.50
10/03/2561 71.50 45.00 - - 65.00 40.00 - - 52.50 135.00 50.00 45.00 22.50 88.50
09/03/2561 71.50 45.00 - - 65.00 40.00 - - 52.50 135.00 50.00 45.00 22.50 88.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะขามที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะขามรายวัน, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานประกายทองเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานสีชมพูเบอร์เล็ก, ราคามะขามหวานขันตรีเบอร์ใหญ่, ราคามะขามหวานอินทผาลัมเบอร์ใหญ่, ราคามะขามอ่อน, ราคายอดมะขามอ่อน, ราคามะขามป้อม, ราคามะขามเทศเบอร์ใหญ่, ราคามะขามเทศเบอร์เล็ก, ราคามะขามเปียกแกะเม็ด,
bg product