ราคามะนาว

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 3.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 2.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
16/01/2562 3.00 2.00 1.00 -
15/01/2562 2.23 1.57 1.00 1.00
14/01/2562 2.20 1.57 1.00 1.00
13/01/2562 3.00 2.00 1.00 -
12/01/2562 2.35 1.60 0.85 -
11/01/2562 2.23 1.57 1.00 1.00
10/01/2562 2.43 1.80 1.27 1.50
09/01/2562 2.47 1.87 1.30 1.50
08/01/2562 2.50 1.90 1.30 1.50
07/01/2562 2.50 1.90 1.33 1.50
06/01/2562 3.00 2.00 1.00 -
05/01/2562 2.55 1.80 1.00 -
04/01/2562 2.57 1.97 1.33 1.50
03/01/2562 2.60 1.85 1.00 -
02/01/2562 2.70 1.50 1.10 -
01/01/2562 3.00 2.00 1.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product