ราคามะนาว

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.23 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.60 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.10 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.85 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
19/01/2561 2.23 1.60 1.10 0.85
18/01/2561 3.00 2.00 1.00 -
17/01/2561 3.00 2.00 0.70 -
16/01/2561 2.23 1.60 1.00 0.85
12/01/2561 3.00 2.00 1.00 -
11/01/2561 2.10 1.57 1.03 0.75
10/01/2561 2.10 1.57 1.03 0.75
09/01/2561 2.10 1.57 1.03 0.75
08/01/2561 3.00 2.00 1.00 -
07/01/2561 3.00 2.00 1.00 -
06/01/2561 3.00 2.00 1.00 -
05/01/2561 2.10 1.57 1.03 0.75
04/01/2561 2.10 1.57 1.03 0.75
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ราคาผักบุ้ง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักบุ้งจีน 20.00 บาท/กก.
ผักบุ้งนา 20.00 บาท/กำ
ผักบุ้งไทย - บาท/มัด
20/01/2561
ราคาผักชี
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักชีไทย 70.00 บาท/กก.
รากผักชี 100.00 บาท/กก.
ผักชีฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักกาด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักหวาน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักหวานป่า 180.00 บาท/กก.
ผักหวานบ้าน - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product