ราคามะนาว

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 3.07 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 2.40 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.63 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 2.00 บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
20/11/2561 3.07 2.40 1.63 2.00
19/11/2561 2.55 2.05 1.65 2.20
17/11/2561 4.00 3.00 1.50 -
16/11/2561 2.97 2.33 1.53 2.00
15/11/2561 3.17 2.50 1.63 2.00
14/11/2561 2.75 2.25 1.70 2.00
13/11/2561 2.75 2.25 1.70 2.00
12/11/2561 2.75 2.25 1.70 2.00
11/11/2561 2.60 1.85 0.75 -
10/11/2561 2.40 1.90 1.10 -
09/11/2561 2.80 2.13 1.43 2.00
08/11/2561 2.83 2.13 1.47 2.00
07/11/2561 2.83 2.17 1.47 2.00
06/11/2561 2.57 2.00 1.33 1.50
05/11/2561 2.53 2.00 1.30 1.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product