ราคามะนาว

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 1.75 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.10 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.61 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 0.37 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
23/01/2560 1.75 1.10 0.61 0.37
22/01/2560 2.00 1.25 0.75 0.50
21/01/2560 2.00 1.25 0.75 0.50
20/01/2560 1.67 0.97 0.48 0.30
19/01/2560 1.78 1.13 0.63 0.38
18/01/2560 1.73 1.03 0.53 0.33
17/01/2560 1.73 1.03 0.53 0.33
16/01/2560 1.90 1.23 0.68 0.42
15/01/2560 2.00 1.25 0.75 0.50
14/01/2560 2.00 1.00 0.50 -
13/01/2560 1.95 1.28 0.70 0.45
12/01/2560 2.00 1.25 0.75 0.50
11/01/2560 1.95 1.30 0.70 0.45
10/01/2560 2.25 1.50 1.00 1.00
09/01/2560 2.08 1.43 0.88 0.65
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product