ราคามะนาว

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.15 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.40 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.75 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
19/09/2561 2.15 1.40 0.75 -
18/09/2561 1.58 1.05 0.73 0.70
17/09/2561 1.58 1.05 0.75 0.70
16/09/2561 2.00 1.00 0.50 -
15/09/2561 1.65 0.88 0.45 -
14/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
13/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
12/09/2561 1.58 1.04 0.73 0.70
11/09/2561 1.56 1.04 0.73 0.70
10/09/2561 1.56 1.04 0.73 0.70
09/09/2561 2.00 1.00 0.50 -
08/09/2561 1.65 0.88 0.45 -
07/09/2561 1.55 1.04 0.73 0.70
06/09/2561 1.68 1.05 0.73 0.70
05/09/2561 1.55 1.03 0.73 0.70
04/09/2561 1.53 1.00 0.70 0.70
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product