ราคามะนาว

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 1.50 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.50 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
23/07/2561 1.50 1.00 0.50 -
22/07/2561 1.50 1.00 0.50 -
21/07/2561 1.50 1.00 0.50 -
20/07/2561 1.20 0.87 0.53 0.30
19/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
18/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
17/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
16/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
15/07/2561 1.50 1.00 0.50 -
14/07/2561 1.50 1.00 0.50 -
13/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
12/07/2561 1.03 0.77 0.53 0.30
11/07/2561 1.27 0.80 0.57 0.35
10/07/2561 1.27 0.80 0.57 0.35
09/07/2561 1.27 0.80 0.57 0.35
08/07/2561 2.00 1.00 0.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product