ราคามะนาว

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 1.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 0.50 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
28/07/2560 2.00 1.00 0.50 -
27/07/2560 1.16 0.74 0.45 0.28
26/07/2560 1.16 0.74 0.45 0.28
25/07/2560 1.16 0.74 0.45 0.27
24/07/2560 1.16 0.74 0.45 0.28
23/07/2560 2.00 1.00 0.50 -
22/07/2560 1.25 0.65 0.35 -
21/07/2560 1.25 0.65 0.35 -
20/07/2560 1.25 0.65 0.35 -
19/07/2560 1.25 0.65 0.35 -
18/07/2560 1.25 0.65 0.35 -
17/07/2560 0.50 0.30 0.20 -
15/07/2560 1.30 0.70 0.35 -
14/07/2560 1.30 0.70 0.35 -
13/07/2560 2.00 1.00 0.50 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product