ราคามะนาว

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 2.58 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 2.03 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.45 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 1.07 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
26/05/2560 2.58 2.03 1.45 1.07
25/05/2560 2.43 1.87 1.27 1.10
23/05/2560 2.93 2.03 1.43 1.10
22/05/2560 2.95 2.15 1.58 1.07
21/05/2560 4.50 2.50 1.50 -
20/05/2560 3.00 2.50 2.00 1.00
19/05/2560 2.50 2.10 1.67 1.07
18/05/2560 2.77 2.27 1.87 1.13
17/05/2560 3.27 2.27 1.70 1.20
16/05/2560 3.50 2.60 2.10 1.60
15/05/2560 3.75 2.50 1.75 1.00
14/05/2560 3.75 2.50 1.75 1.00
13/05/2560 4.50 2.50 1.50 -
12/05/2560 3.75 2.50 1.75 1.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product