ราคามะนาว

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 3.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 2.25 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 1.50 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 1.00 บาท/ลูก
(A)
(B)
(C)
(D)
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
29/03/2560 3.00 2.25 1.50 1.00
28/03/2560 2.37 1.81 1.27 0.60
27/03/2560 3.00 2.25 1.50 1.00
26/03/2560 3.00 2.25 1.25 1.00
25/03/2560 3.00 2.25 1.50 1.00
24/03/2560 2.16 1.54 1.01 0.52
23/03/2560 1.88 1.22 0.68 0.28
22/03/2560 2.75 2.00 1.50 1.00
21/03/2560 2.04 1.41 1.01 0.52
20/03/2560 3.00 2.50 2.00 1.50
19/03/2560 2.75 2.00 1.50 1.00
18/03/2560 2.50 1.75 1.25 1.00
17/03/2560 1.91 1.29 0.89 0.52
16/03/2560 1.91 1.29 0.89 0.52
15/03/2560 1.91 1.29 0.89 0.52
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product