ราคามะนาว

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 4.00 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 3.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 2.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
27/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
26/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
24/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
23/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
22/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
21/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
20/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
19/05/2561 4.00 3.00 2.00 -
18/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
17/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
16/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
15/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
14/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
13/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
12/05/2561 5.50 4.50 3.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product