ราคามะนาว

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 4.25 บาท/ลูก
(B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 3.00 บาท/ลูก
(C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 2.00 บาท/ลูก
(D) มะนาวแป้น เบอร์ 4 - บาท/ลูก
วันที่ (A) มะนาวแป้น เบอร์ 1 (B) มะนาวแป้น เบอร์ 2 (C) มะนาวแป้น เบอร์ 3 (D) มะนาวแป้น เบอร์ 4
25/05/2562 4.25 3.00 2.00 -
24/05/2562 4.23 3.00 2.20 2.00
23/05/2562 4.23 3.00 2.20 2.00
22/05/2562 4.23 3.00 2.20 2.00
21/05/2562 4.57 3.17 2.37 2.00
20/05/2562 4.60 3.25 2.30 -
19/05/2562 6.00 4.50 3.50 -
18/05/2562 6.00 5.00 3.50 -
17/05/2562 4.73 3.47 2.40 2.00
16/05/2562 5.13 3.50 2.23 2.00
15/05/2562 5.83 4.57 3.53 3.00
14/05/2562 6.00 4.67 3.53 3.00
13/05/2562 6.00 4.33 2.87 3.00
12/05/2562 7.00 5.00 3.00 -
11/05/2562 6.00 4.10 2.30 -
10/05/2562 6.23 4.87 3.67 3.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะนาวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดกลางหนองบ้วย)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ตลาดปฐมมงคล)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะนาวรายวัน, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 1, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 2, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 3, ราคามะนาวแป้น เบอร์ 4,
bg product