ราคามะปราง

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ 70.00 บาท/กก.
(B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ (B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก (C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ (D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก
07/08/2561 70.00 - - -
03/08/2561 15.00 - - -
31/07/2561 110.00 - - -
24/07/2561 60.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะปรางที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะปรางรายวัน, ราคามะปรางหวานเบอร์ใหญ่, ราคามะปรางหวานเบอร์เล็ก, ราคามะปรางไข่เบอร์ใหญ่, ราคามะปรางไข่เบอร์เล็ก,
bg product