ราคามะปราง

ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก 50.00 บาท/กก.
(C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ (B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก (C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ (D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก
01/06/2562 - 50.00 - -
31/05/2562 - 50.00 - -
30/05/2562 - 50.00 - -
29/05/2562 - 50.00 - -
28/05/2562 - 50.00 - -
27/05/2562 - 50.00 - -
18/05/2562 - 50.00 - -
17/05/2562 - 50.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะปรางที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะปรางรายวัน, ราคามะปรางหวานเบอร์ใหญ่, ราคามะปรางหวานเบอร์เล็ก, ราคามะปรางไข่เบอร์ใหญ่, ราคามะปรางไข่เบอร์เล็ก,
bg product