ราคามะปราง

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ 140.00 บาท/กก.
(B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก 70.00 บาท/กก.
(C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ (B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก (C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ (D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก
14/01/2562 140.00 70.00 - -
13/01/2562 140.00 70.00 - -
12/01/2562 140.00 70.00 - -
11/01/2562 150.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะปรางที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะปรางรายวัน, ราคามะปรางหวานเบอร์ใหญ่, ราคามะปรางหวานเบอร์เล็ก, ราคามะปรางไข่เบอร์ใหญ่, ราคามะปรางไข่เบอร์เล็ก,
bg product