ราคามะปราง

ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก 45.00 บาท/กก.
(C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะปรางหวานเบอร์ใหญ่ (B) มะปรางหวานเบอร์เล็ก (C) มะปรางไข่เบอร์ใหญ่ (D) มะปรางไข่เบอร์เล็ก
24/03/2562 - 45.00 - -
23/03/2562 80.00 47.50 - -
22/03/2562 110.00 52.50 - -
21/03/2562 110.00 50.00 - -
20/03/2562 110.00 40.00 120.00 60.00
19/03/2562 130.00 - - -
18/03/2562 115.00 40.00 120.00 60.00
17/03/2562 - - 120.00 60.00
16/03/2562 130.00 60.00 110.00 60.00
15/03/2562 130.00 - 110.00 60.00
14/03/2562 120.00 60.00 130.00 60.00
13/03/2562 120.00 60.00 130.00 60.00
12/03/2562 130.00 60.00 - -
11/03/2562 140.00 - - -
09/03/2562 110.00 45.00 110.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะปรางที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะปรางรายวัน, ราคามะปรางหวานเบอร์ใหญ่, ราคามะปรางหวานเบอร์เล็ก, ราคามะปรางไข่เบอร์ใหญ่, ราคามะปรางไข่เบอร์เล็ก,
bg product