ราคามะปราง
ประจำวันที่ 05 เมษายน 2563
มะปรางหวานเบอร์ใหญ่
100.00
บาท/กก.
มะปรางหวานเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
มะปรางไข่เบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
มะปรางไข่เบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะปราง
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม