ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก - บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 36.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 28.00 บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
23/01/2560 30.00 - 25.00 - 36.00 28.00
22/01/2560 25.00 - 25.00 - 36.00 -
21/01/2560 25.00 - 25.00 - 38.00 -
20/01/2560 - - - - 38.00 28.00
19/01/2560 25.00 - 25.00 - 38.00 27.00
18/01/2560 - - - - 38.00 27.00
17/01/2560 - - - - 38.00 27.00
16/01/2560 32.00 36.00 25.00 - 40.00 27.00
15/01/2560 32.00 36.00 25.00 - 40.00 -
14/01/2560 39.00 36.00 - - 40.00 -
13/01/2560 25.00 - 25.00 - 40.00 27.00
12/01/2560 25.00 - 25.00 - 40.00 -
11/01/2560 25.00 - 25.00 - 40.00 27.00
10/01/2560 - - - - 40.00 -
09/01/2560 25.00 - 25.00 - 40.00 26.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product