ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 26.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 31.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
27/05/2561 30.00 26.00 - - 31.00 -
26/05/2561 25.00 24.00 - - 31.00 -
25/05/2561 20.00 - - - - -
24/05/2561 28.50 24.00 - - 31.00 -
23/05/2561 24.00 22.00 - - 31.00 -
22/05/2561 27.00 22.00 - - 31.00 -
21/05/2561 27.50 26.00 - - 32.00 -
20/05/2561 27.50 26.00 - - 32.00 -
19/05/2561 27.50 26.00 - - 32.00 -
18/05/2561 27.50 24.00 - - 32.00 -
17/05/2561 27.50 24.00 - - 32.00 -
16/05/2561 27.50 26.00 - - 32.00 -
15/05/2561 27.50 26.00 - - 32.00 -
14/05/2561 27.00 24.00 - - 32.00 -
13/05/2561 27.00 24.00 - - 32.00 -
12/05/2561 27.00 24.00 - - 32.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product