ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 17.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 15.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 16.50 บาท/ผล
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
19/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 16.50
18/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 -
17/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 -
16/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 16.50
12/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 -
11/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 16.50
10/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 16.50
09/01/2561 16.00 13.00 - - 18.00 16.50
08/01/2561 17.00 14.00 - - 18.00 -
07/01/2561 17.00 14.00 - - 18.00 -
06/01/2561 17.00 15.00 - - 18.00 -
05/01/2561 17.00 14.00 - - 18.00 18.00
04/01/2561 14.00 10.00 - - 16.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ราคาส้ม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ส้มเขียวหวานเบอร์ 00 26.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 1 24.00 บาท/กก.
ส้มเขียวหวานเบอร์ 3 10.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 7 40.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 5 35.00 บาท/กก.
ส้มโชกุนเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 7 35.00 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 5 32.50 บาท/กก.
ส้มสายน้ำผึ้งเบอร์ 3 - บาท/กก.
ส้มเหนือเบอร์ 00 - บาท/กก.
20/01/2561
ราคายางพารา
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ยางแผ่นดิบ คุณภาพดี 43.80 บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% - บาท/กก.
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10% - บาท/กก.
เศษยาง - บาท/กก.
น้ำยางสด 44.00 บาท/กก.
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 50.05 บาท/กก.
19/01/2561
ราคาสับปะรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
สับปะรดตราดสีทองเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
สับปะรดตราดสีทองเบอร์เล็ก - บาท/กก.
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
สับปะรดปัตตาเวียเบอร์เล็ก 8.00 บาท/ลูก
สับปะรดภูแล 100.00 บาท/กก.
สับปะรดโรงานผลขนาดใหญ่ - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาเมล่อน-แคนตาลูป
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
เมล่อนญี่ปุ่น 400.00 บาท/กก.
เมล่อนไทยเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
แคนตาลูปเบอร์เบอร์เล็ก - บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product