ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 20.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 24.00 บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
20/02/2560 26.00 20.00 30.00 - 25.00 24.00
19/02/2560 26.00 20.00 30.00 - 25.00 -
18/02/2560 24.00 20.00 - - 25.00 -
17/02/2560 26.00 20.00 30.00 - 25.00 -
16/02/2560 26.00 18.00 30.00 - 25.00 24.00
15/02/2560 26.00 18.00 30.00 - 25.00 25.50
14/02/2560 26.00 20.00 32.00 - 25.00 25.50
13/02/2560 26.50 20.00 32.00 - 26.00 -
12/02/2560 26.50 20.00 32.00 - 26.00 -
11/02/2560 27.50 20.00 35.00 - 28.00 -
10/02/2560 25.00 20.00 25.00 - 28.00 25.50
09/02/2560 25.00 20.00 - - 28.00 25.50
08/02/2560 27.50 25.00 25.00 - 30.00 25.50
07/02/2560 25.00 20.00 25.00 - 30.00 27.50
06/02/2560 25.00 18.00 - - 30.00 27.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product