ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 12.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
22/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 -
21/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 17.00
20/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 17.00
19/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 17.00
18/09/2560 11.50 12.00 - - 16.50 -
17/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 -
16/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 -
15/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 18.00
14/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 18.00
13/09/2560 11.00 12.00 - - 16.50 18.00
12/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 18.00
11/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 18.00
10/09/2560 16.00 12.00 - - 18.00 -
09/09/2560 12.00 12.00 - - 16.50 -
08/09/2560 15.50 12.00 - - 16.50 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product