ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 25.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 22.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 26.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
29/03/2560 25.00 22.00 35.00 - 26.00 -
28/03/2560 24.00 22.00 35.00 - 26.00 23.00
27/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 -
26/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 -
25/03/2560 25.00 22.00 35.00 - 27.00 -
24/03/2560 25.00 22.00 35.00 - 27.00 23.00
23/03/2560 25.00 22.00 - - 27.00 23.00
22/03/2560 25.00 22.00 35.00 - 27.00 -
21/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 23.00
20/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 -
19/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 -
18/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 -
17/03/2560 25.00 20.00 35.00 - 27.00 23.00
16/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 23.00
15/03/2560 26.00 22.00 35.00 - 27.00 23.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product