ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 15.50 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 14.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 7.00 บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
26/03/2562 15.50 14.00 - - 16.00 7.00
25/03/2562 15.67 15.00 - - 15.50 -
24/03/2562 17.50 14.00 - - 18.00 -
23/03/2562 16.67 14.00 - - 16.50 -
22/03/2562 16.67 15.00 - - 15.50 -
21/03/2562 16.67 15.00 - - 16.50 7.00
20/03/2562 16.67 14.00 - - 16.50 7.00
19/03/2562 16.00 14.00 - - 16.00 7.00
18/03/2562 16.67 12.00 - - 16.00 7.00
17/03/2562 17.50 12.00 - - 18.00 -
16/03/2562 16.67 14.00 - - 16.00 -
15/03/2562 16.67 15.00 - - 15.50 7.00
14/03/2562 16.67 14.00 - - 15.50 7.00
13/03/2562 16.33 14.00 - - 15.50 7.00
12/03/2562 16.67 14.00 - - 15.50 6.50
11/03/2562 16.00 12.00 - - 92.00 6.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product