ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 14.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 10.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
16/01/2562 14.00 10.00 - - 16.00 -
15/01/2562 13.50 10.00 - - 14.00 6.50
14/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 6.50
13/01/2562 19.50 10.00 - - 16.00 -
12/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 -
11/01/2562 13.50 10.00 - - 14.00 6.50
10/01/2562 13.00 10.00 - - 14.00 6.50
09/01/2562 14.00 10.00 - - 14.00 6.50
08/01/2562 13.50 10.00 - - 14.00 6.50
07/01/2562 17.33 10.00 - - 14.00 6.50
06/01/2562 19.50 10.00 - - 16.00 -
05/01/2562 18.00 10.00 - - 14.00 -
04/01/2562 21.33 13.00 - - 14.50 6.00
03/01/2562 18.00 10.00 - - 14.00 6.00
02/01/2562 14.50 10.00 - - 13.00 6.00
01/01/2562 16.00 10.00 - - 16.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product