ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 30.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 25.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 22.00 บาท/ผล
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
26/05/2560 30.00 25.00 35.00 - 35.00 22.00
25/05/2560 30.00 25.00 - - 35.00 22.00
24/05/2560 - - 35.00 - - -
23/05/2560 - - - - 35.00 22.00
22/05/2560 30.00 25.00 35.00 - 35.00 22.00
21/05/2560 30.00 25.00 - - 35.00 -
20/05/2560 - - 35.00 - - -
19/05/2560 - - 35.00 - - 22.00
18/05/2560 - - - - - 22.00
17/05/2560 23.50 18.50 - - 35.00 22.00
16/05/2560 23.50 18.50 - - 35.00 22.00
15/05/2560 30.00 25.00 35.00 - 35.00 22.00
14/05/2560 30.00 25.00 35.00 - 35.00 -
13/05/2560 30.00 25.00 - - 35.00 -
12/05/2560 24.00 19.50 - - 35.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product