ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 23.50 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 16.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 24.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 6.00 บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
18/07/2561 23.50 16.00 - - 24.00 6.00
17/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 6.00
16/07/2561 23.00 16.00 - - 24.00 6.00
15/07/2561 23.00 16.00 - - 24.00 -
14/07/2561 25.00 16.00 - - 24.00 -
13/07/2561 22.50 18.00 - - 24.00 6.00
12/07/2561 22.50 16.00 - - 24.00 6.00
11/07/2561 22.50 18.00 - - 24.00 6.00
10/07/2561 22.50 16.00 - - 24.00 6.00
09/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 6.00
08/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 -
07/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 -
06/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 6.00
05/07/2561 22.00 14.00 - - 24.00 6.50
04/07/2561 22.00 18.00 - - 24.00 6.50
03/07/2561 22.00 16.00 - - 24.00 6.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product