ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 20.00 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก 16.00 บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 23.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) 8.00 บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
24/05/2562 20.00 16.00 - - 23.00 8.00
23/05/2562 20.00 16.00 - - 22.50 8.00
22/05/2562 20.00 16.00 - - 22.50 8.00
21/05/2562 18.67 15.00 - - 23.00 8.00
20/05/2562 18.67 15.00 - - 23.00 -
19/05/2562 18.50 15.00 - - 24.00 -
18/05/2562 18.50 15.00 - - 24.00 -
17/05/2562 18.00 15.00 - - 22.00 8.50
16/05/2562 18.50 15.00 - - 24.00 8.50
15/05/2562 18.00 15.00 - - 22.00 8.50
14/05/2562 19.00 15.00 - - 22.00 8.50
13/05/2562 17.67 16.00 - - 18.00 8.50
12/05/2562 18.50 15.00 - - 24.00 -
11/05/2562 17.33 15.00 - - 22.00 -
10/05/2562 17.67 16.00 - - 22.00 9.00
09/05/2562 17.67 16.00 - - 22.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product