ราคามะพร้าว

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ 16.50 บาท/ลูก
(B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก - บาท/ลูก
(C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ - บาท/ลูก
(D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง - บาท/ลูก
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ 18.00 บาท/ลูก
(F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง) - บาท/ผล
     
     
วันที่ (A) มะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่ (B) มะพร้าวเผาเบอร์เล็ก (C) มะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่ (D) มะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง (E) มะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่ (F) ผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง)
16/07/2562 16.50 - - - 18.00 -
15/07/2562 16.50 - - - 18.00 6.50
13/07/2562 19.00 - - - 18.00 -
12/07/2562 19.00 - - - 18.00 6.50
11/07/2562 19.00 - - - 20.00 6.50
10/07/2562 15.00 - - - 18.00 -
09/07/2562 17.50 - - - 20.00 6.50
08/07/2562 17.50 - - - 18.00 -
07/07/2562 20.00 - - - - -
06/07/2562 19.00 - - - - -
05/07/2562 17.00 - - - 18.00 6.50
04/07/2562 17.00 - - - 18.00 6.50
03/07/2562 17.00 - - - 18.00 6.50
02/07/2562 18.00 - - - 20.00 7.00
01/07/2562 18.00 - - - 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะพร้าวที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อทับสะแก)notifications_none, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แหล่งรับซื้อสมุทรสงคราม)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะพร้าวรายวัน, ราคามะพร้าวเผาเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวเผาเบอร์เล็ก, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์ใหญ่, ราคามะพร้าวอ่อนเบอร์กลาง, ราคามะพร้าวอ่อนน้ำหอมเบอร์ใหญ่, ราคาผลแห้งขนาดใหญ่ (ขายส่ง),
bg product