ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 35.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
19/11/2560 50.00 - - - - - 35.00 - 20.00 - - -
18/11/2560 54.00 - 22.00 - - 60.00 27.00 26.00 19.00 - - -
17/11/2560 54.00 - 22.00 - - 60.00 27.50 26.00 19.00 - - -
16/11/2560 54.00 - 20.00 - 45.00 55.00 24.00 25.00 19.00 - - 100.00
15/11/2560 54.00 - 20.00 - 45.00 55.00 24.00 25.00 19.00 - - 100.00
14/11/2560 52.50 - 20.00 - 45.00 55.00 24.00 26.00 19.00 - - 100.00
13/11/2560 50.00 - 20.00 - - 60.00 22.50 28.00 18.00 - - 100.00
12/11/2560 58.00 - - - 45.00 - 25.00 - 18.00 - - 100.00
11/11/2560 54.00 - 20.00 - 45.00 60.00 22.50 28.00 18.00 - - 100.00
10/11/2560 54.00 - 22.00 - 45.00 65.00 25.00 28.00 18.00 - - 100.00
09/11/2560 - - - - 70.00 - 28.00 - 18.00 - - 100.00
08/11/2560 45.00 - - - - - 28.00 - 18.00 - - 100.00
07/11/2560 50.00 - - - - - 28.00 - 18.00 - - 100.00
06/11/2560 58.00 - - - - - 28.00 - 18.00 - - -
05/11/2560 58.00 - - - - - 28.00 - 18.00 - - -
04/11/2560 - - - - - - - 30.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product