ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 - บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 27.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 32.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
16/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 27.00 32.00 20.00 - - -
15/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 27.00 27.50 20.00 - - -
14/07/2562 - - - 18.00 - - - 23.00 20.00 - - -
13/07/2562 - - 20.00 18.00 - 60.00 27.00 27.50 20.00 - - -
12/07/2562 - - 20.00 28.00 - 60.00 51.00 32.00 20.00 - - -
11/07/2562 - - 20.00 30.00 - 60.00 51.00 32.00 27.50 - - -
10/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 27.00 32.00 20.00 - - -
09/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 51.00 32.00 27.50 - - -
08/07/2562 - - 20.00 35.00 - 60.00 51.00 32.00 27.50 - - -
07/07/2562 - - - 35.00 - - 75.00 - 35.00 - - -
06/07/2562 - - - - - - 75.00 - - - - -
05/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 48.50 32.00 20.00 - - -
04/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 48.50 32.00 20.00 - - -
03/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 48.50 32.00 20.00 - - -
02/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 48.50 32.00 20.00 - - -
01/07/2562 - - 20.00 - - 60.00 48.50 32.00 20.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product