ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 45.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 15.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 40.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 12.50 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 19.00 บาท/กก.
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 12.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
20/02/2560 45.00 15.00 - - - 40.00 12.50 19.00 12.00 - - -
19/02/2560 45.00 15.00 - - - 50.00 12.50 21.00 12.00 - - -
18/02/2560 40.00 - - - - 50.00 10.00 22.00 9.00 - - -
17/02/2560 45.00 18.00 - - - 50.00 10.00 17.50 13.00 - - -
16/02/2560 48.00 18.00 - - 42.00 48.00 8.00 17.50 12.50 - - -
15/02/2560 40.00 18.00 - - 42.00 50.00 10.00 19.50 13.00 - - -
14/02/2560 40.00 18.00 - - 42.00 50.00 17.50 22.00 14.00 - - 70.00
13/02/2560 40.00 18.00 - - 50.00 50.00 17.50 22.00 9.00 - - 70.00
12/02/2560 40.00 18.00 - - 50.00 50.00 10.00 22.00 - - - 70.00
11/02/2560 48.00 18.00 - - 50.00 40.00 9.00 24.00 - - - 70.00
10/02/2560 35.00 30.00 - 30.00 50.00 50.00 22.50 26.50 30.00 - - 70.00
09/02/2560 40.00 - - - 50.00 60.00 11.00 20.00 - - - 70.00
08/02/2560 40.00 30.00 - 30.00 40.00 50.00 23.00 26.00 30.00 - - -
07/02/2560 40.00 30.00 - 30.00 50.00 60.00 23.50 23.00 30.00 - - -
06/02/2560 40.00 - - - 50.00 60.00 14.00 16.00 10.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product