ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 55.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 14.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 6.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
16/01/2562 55.00 - - - 50.00 60.00 14.00 - 6.00 - - -
15/01/2562 55.00 - 18.00 - 50.00 55.00 18.00 20.00 11.50 - - -
14/01/2562 55.00 - 20.00 - 60.00 60.00 29.33 19.33 14.67 - - -
13/01/2562 55.00 - - - 60.00 70.00 34.00 19.00 13.00 - - -
12/01/2562 60.00 - 20.00 - 50.00 62.50 29.33 20.00 14.67 - - -
11/01/2562 55.00 - 20.00 - 50.00 55.00 22.50 19.00 18.00 - - -
10/01/2562 53.50 - 20.00 - 50.00 55.00 20.00 19.00 13.50 - - -
09/01/2562 55.00 - 20.00 - 50.00 55.00 22.50 19.00 18.00 - - -
08/01/2562 55.00 - 16.00 - 50.00 52.50 20.00 19.00 15.00 - - -
07/01/2562 45.00 - - - 50.00 50.00 32.00 19.00 14.00 - - -
06/01/2562 55.00 - - - 50.00 60.00 32.50 18.00 20.00 - - -
05/01/2562 47.50 - - - 50.00 50.00 32.50 19.00 14.00 - - -
04/01/2562 50.00 - - - 90.00 70.00 35.00 20.00 18.50 - - -
03/01/2562 45.00 - 15.00 - 55.00 52.50 32.50 20.00 18.00 - - -
02/01/2562 45.00 - 15.00 - 55.00 52.50 23.00 20.00 - - - -
01/01/2562 50.00 - 15.00 - 55.00 65.00 31.50 - 18.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product