ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 55.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 90.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 80.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 29.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 26.50 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
20/11/2561 55.00 - 25.00 - 90.00 80.00 29.00 25.00 26.50 - - -
19/11/2561 50.00 15.00 25.00 - 80.00 77.50 42.67 25.00 21.50 - - -
18/11/2561 55.00 15.00 - - 80.00 95.00 47.50 25.00 20.00 - - -
17/11/2561 60.00 15.00 - - 80.00 95.00 30.00 - 28.00 - - -
16/11/2561 55.00 15.00 25.00 - 90.00 85.00 41.00 26.50 25.00 - - -
15/11/2561 55.00 - 25.00 - 90.00 85.00 29.00 28.00 27.50 - - -
14/11/2561 50.00 15.00 25.00 - - 70.00 46.50 26.50 22.50 - - -
13/11/2561 50.00 - 25.00 - - 70.00 28.00 28.00 25.00 - - -
12/11/2561 55.00 15.00 25.00 - - 70.00 46.50 26.50 21.50 - - -
11/11/2561 60.00 17.00 - - 90.00 100.00 30.00 25.00 17.00 - - -
10/11/2561 55.00 - 25.00 - - 70.00 28.00 26.50 23.00 - - -
09/11/2561 53.00 - 25.00 - 80.00 80.00 26.50 27.00 23.00 - - -
08/11/2561 53.00 - 25.00 - 80.00 80.00 26.50 26.50 23.00 - - -
07/11/2561 52.50 - 25.00 - 90.00 85.00 28.00 26.50 23.00 - - -
06/11/2561 57.50 - 25.00 - 90.00 85.00 29.00 26.50 23.00 - - -
05/11/2561 60.00 - 25.00 - 80.00 80.00 42.00 23.33 23.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product