ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 - บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 13.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 12.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 10.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 85.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 85.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 35.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 26.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 17.50 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
18/07/2561 - 13.00 12.00 10.00 85.00 85.00 35.00 26.00 17.50 - - -
17/07/2561 - 12.00 12.00 - 90.00 77.50 20.00 28.00 17.50 - - -
16/07/2561 45.00 15.00 12.00 10.00 50.00 60.00 37.67 26.50 15.50 - - -
15/07/2561 45.00 15.00 - 10.00 50.00 60.00 39.00 25.00 18.00 - - -
14/07/2561 45.00 15.00 12.00 10.00 50.00 60.00 34.33 25.50 15.50 - - -
13/07/2561 - 15.00 11.50 10.00 60.00 62.00 34.00 25.50 16.00 - - -
12/07/2561 - 14.00 - 10.00 64.00 70.00 38.50 23.00 18.00 - - -
11/07/2561 45.00 15.50 12.00 10.00 64.00 55.00 32.33 28.00 16.00 - - -
10/07/2561 45.00 14.50 16.00 - 65.00 55.00 32.33 28.00 15.50 - - -
09/07/2561 45.00 12.00 12.00 10.00 35.00 42.50 29.00 25.00 14.50 - - -
08/07/2561 45.00 13.00 - 10.00 35.00 45.00 33.50 - 16.00 - - -
07/07/2561 45.00 12.00 12.00 10.00 35.00 41.50 29.67 25.00 14.50 - - -
06/07/2561 40.00 11.50 13.50 10.00 30.00 38.00 29.67 23.67 14.00 - - -
05/07/2561 40.00 11.00 13.50 - 25.00 34.00 24.50 24.50 13.50 - - -
04/07/2561 40.00 12.00 12.00 10.00 20.00 41.50 24.00 25.00 13.50 - - -
03/07/2561 40.00 11.50 12.00 10.00 17.00 40.00 30.00 22.50 13.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product