ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 37.50 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 16.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 15.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 14.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 40.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 29.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 18.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 12.50 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 23.00 บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 37.50 บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
24/05/2562 37.50 16.00 15.00 14.00 40.00 29.00 18.00 20.00 12.50 23.00 25.00 37.50
23/05/2562 37.50 16.00 15.00 14.00 40.00 29.00 24.00 21.00 12.50 24.00 25.00 37.50
22/05/2562 34.00 16.00 15.00 13.00 32.00 37.50 21.00 22.50 12.50 19.00 - 50.00
21/05/2562 40.00 15.50 10.00 14.00 40.00 37.50 25.50 22.00 13.00 25.00 - 50.00
20/05/2562 40.00 16.50 10.00 14.00 40.00 37.50 25.00 22.00 13.00 22.50 - 50.00
19/05/2562 50.00 15.50 - 14.00 30.00 37.00 30.00 21.00 14.00 22.50 25.00 25.00
18/05/2562 35.00 10.50 17.00 14.00 20.00 25.00 15.00 18.00 13.00 16.50 - -
17/05/2562 32.50 11.00 13.50 10.00 20.00 27.50 20.00 20.00 12.67 13.00 25.00 37.50
16/05/2562 40.00 16.00 10.00 10.00 40.00 37.50 23.00 20.00 12.67 19.50 25.00 37.50
15/05/2562 40.00 17.50 10.00 10.00 40.00 37.50 25.50 21.00 13.00 22.50 30.00 42.50
14/05/2562 35.00 17.00 12.50 10.00 25.00 32.50 22.00 20.00 12.00 21.00 30.00 33.00
13/05/2562 32.50 7.00 13.50 10.00 20.00 27.50 22.50 19.00 11.50 17.50 21.50 29.00
12/05/2562 35.00 7.00 17.00 10.00 20.00 25.00 22.50 19.00 13.00 13.00 22.50 30.00
11/05/2562 32.50 7.00 13.50 - 20.00 27.50 25.00 18.00 11.50 15.50 22.50 30.00
10/05/2562 32.50 12.50 13.50 - 20.00 27.50 25.00 19.00 11.67 17.50 22.50 30.00
09/05/2562 32.50 10.50 13.50 - 20.00 27.50 25.00 19.00 11.50 15.50 22.50 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product