ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 30.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 16.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 30.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 18.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 16.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
27/05/2561 30.00 16.00 - - 25.00 30.00 18.00 16.00 20.00 20.00 - -
26/05/2561 27.50 14.00 10.00 10.00 25.00 30.00 16.33 15.00 14.33 19.67 - -
25/05/2561 25.00 12.00 10.00 10.00 - 30.00 15.50 14.00 11.50 19.50 - 35.00
24/05/2561 30.00 14.00 - 10.00 30.00 25.00 18.00 16.00 15.00 20.00 - -
23/05/2561 26.50 14.00 12.00 10.00 30.00 27.50 16.00 16.00 14.00 19.33 20.00 25.00
22/05/2561 23.50 14.50 12.00 - 25.00 32.50 25.33 20.00 13.50 15.50 20.00 25.00
21/05/2561 23.50 15.00 12.00 10.00 20.00 32.50 15.00 18.00 13.50 15.50 30.00 30.00
20/05/2561 22.00 15.00 - - 25.00 35.00 22.00 20.00 14.50 15.00 20.00 25.00
19/05/2561 22.50 15.00 12.00 - 25.00 32.50 18.67 - 13.00 15.00 20.00 25.00
18/05/2561 26.50 15.00 12.00 - 20.00 27.50 17.33 16.00 13.33 17.00 18.00 -
17/05/2561 30.00 15.00 - - 18.00 28.00 23.00 - 15.00 16.50 20.00 25.00
16/05/2561 30.00 15.00 - - 16.00 25.00 23.00 - 15.00 17.50 20.00 25.00
15/05/2561 25.00 14.00 16.00 - 17.00 25.00 18.33 - 11.00 15.33 15.00 25.00
14/05/2561 24.25 15.00 15.00 - 17.00 24.00 18.00 13.00 11.00 18.00 21.00 25.00
13/05/2561 22.00 16.50 20.00 - 18.00 25.00 21.50 - 12.00 16.50 - -
12/05/2561 24.25 16.50 15.00 - 15.00 24.00 16.67 15.00 11.00 16.00 15.00 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product