ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 - บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 90.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 100.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 27.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 - บาท/กก.
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 17.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
28/07/2560 - - - - 90.00 100.00 27.00 - 17.00 - - -
27/07/2560 - - - - 90.00 100.00 27.00 - 17.00 - - -
26/07/2560 120.00 - - - 90.00 110.00 24.00 - 18.00 - - -
25/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 20.00 - 18.00 - - -
24/07/2560 50.00 - - - 90.00 120.00 20.00 - 17.00 - - -
23/07/2560 50.00 - - - 95.00 120.00 10.00 - 17.00 - - -
22/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 18.00 - 17.00 - - -
21/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 18.00 - 17.00 - - -
20/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 18.00 - 17.00 - - -
19/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 18.00 - 17.00 - - -
18/07/2560 50.00 - - - 110.00 120.00 18.00 - 17.00 - - -
17/07/2560 - - - - 35.00 45.00 20.00 - 17.00 - - -
15/07/2560 - - - - 30.00 50.00 25.00 - 17.00 - - -
14/07/2560 - - - - 35.00 50.00 30.00 - 17.00 - - -
13/07/2560 - - - - 35.00 50.00 - - 17.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product