ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 36.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 16.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 12.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 18.00 บาท/กก.
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 37.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 40.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 15.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 17.67 บาท/กก.
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 13.67 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 17.00 บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
26/05/2560 36.00 16.00 12.00 18.00 37.00 40.00 15.00 17.67 13.67 17.00 - -
25/05/2560 36.00 - 14.00 - 37.00 40.00 14.50 18.00 14.00 17.00 - -
24/05/2560 - 14.00 - 14.00 - - 16.00 15.00 13.00 - - -
23/05/2560 35.00 - 15.00 - 37.00 40.00 14.50 20.00 14.50 16.00 - 50.00
22/05/2560 33.50 16.00 13.00 12.00 37.00 40.00 14.67 17.67 13.33 17.00 - -
21/05/2560 39.00 - 45.00 - 37.00 45.00 14.00 20.00 14.00 17.00 - 50.00
20/05/2560 30.00 14.00 15.00 12.00 - 35.00 15.00 17.50 13.00 - - -
19/05/2560 30.00 14.00 15.00 12.00 - 35.00 14.50 17.00 12.00 - - 30.00
18/05/2560 35.00 - 15.00 - - 40.00 16.00 22.00 15.00 - 50.00 -
17/05/2560 40.00 - 18.00 - 37.00 45.00 14.50 22.50 14.00 16.00 - -
16/05/2560 40.00 - 18.00 - 37.00 45.00 14.50 22.50 14.00 16.00 - -
15/05/2560 38.50 14.00 15.00 12.00 37.00 41.50 13.33 17.33 12.67 17.00 - -
14/05/2560 39.00 14.00 - 14.00 37.00 45.00 19.50 14.00 16.00 19.00 - -
13/05/2560 37.00 - 15.00 - 37.00 45.00 15.50 25.00 14.00 17.00 - 60.00
12/05/2560 37.00 - 14.00 - 37.00 45.00 16.00 24.00 15.00 19.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product