ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 50.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 - บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 - บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 60.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 5.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.00 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
20/01/2561 50.00 - 20.00 - - 60.00 20.00 5.00 20.00 - - -
19/01/2561 51.00 - 20.00 - 80.00 75.00 19.00 22.50 20.00 - - -
18/01/2561 46.00 - 22.00 - 80.00 77.50 20.00 22.50 20.00 - - -
17/01/2561 48.50 - 22.00 - 80.00 57.50 20.00 42.50 20.00 - - -
16/01/2561 47.50 - 22.00 - 80.00 77.50 19.50 22.50 20.00 - - -
15/01/2561 45.00 - 22.00 - - 65.00 22.00 25.00 20.00 - - -
14/01/2561 - - - - - - - - 10.00 - - -
13/01/2561 50.00 - 20.00 - - 65.00 25.00 28.00 20.00 - - -
12/01/2561 51.00 - 20.00 - 80.00 77.50 22.50 23.00 15.00 - - -
11/01/2561 45.00 - - - 80.00 90.00 20.00 18.00 10.00 - - -
10/01/2561 51.00 - 28.00 - 80.00 77.50 22.50 23.00 16.00 - - -
09/01/2561 55.00 - 26.00 - 80.00 80.00 23.50 25.00 16.00 - - -
08/01/2561 54.50 - 26.00 - 80.00 80.00 25.00 32.00 22.00 - - -
07/01/2561 54.00 - - - 80.00 90.00 25.00 18.00 10.00 - - -
06/01/2561 54.50 - 26.00 - 80.00 80.00 25.00 25.00 16.00 - - -
05/01/2561 55.00 - 26.00 - 85.00 82.50 27.50 27.00 18.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลาไหล
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาไหลเบอร์ใหญ่ 250.00 บาท/กก.
ปลาไหลเบอร์เล็ก 320.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาแรด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาแรด 90.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาหมอ
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาหมอเบอร์ใหญ่ 95.00 บาท/กก.
ปลาหมอเบอร์เล็ก 80.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ปลาหมอเลี้ยงเบอร์เล็ก 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product