ราคามะม่วง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 65.00 บาท/กก.
(B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 26.00 บาท/กก.
(C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 30.00 บาท/กก.
(E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 75.00 บาท/กก.
(F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 85.00 บาท/กก.
(G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 25.00 บาท/กก.
(H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 23.00 บาท/กก.
(I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 20.50 บาท/กก.
(J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 - บาท/กก.
(K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 - บาท/กก.
(L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0 - บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
วันที่ (A) มะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0 (B) มะม่วงแก้วเบอร์ 0 (C) มะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0 (D) มะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0 (E) มะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0 (F) มะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0 (G) มะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0 (H) มะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0 (I) มะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0 (J) มะม่วงแรดเบอร์ 0 (K) มะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0 (L) มะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0
23/01/2560 65.00 26.00 - 30.00 75.00 85.00 25.00 23.00 20.50 - - -
22/01/2560 65.00 26.00 - 26.00 75.00 85.00 25.00 22.00 19.50 - - -
21/01/2560 65.00 26.00 - 26.00 70.00 80.00 25.50 23.00 22.00 - - -
20/01/2560 65.00 - - - 70.00 80.00 19.00 20.00 18.00 - - -
19/01/2560 65.00 26.00 - 26.00 70.00 80.00 25.50 23.00 22.00 - - -
18/01/2560 70.00 - - - 75.00 85.00 20.00 19.00 19.00 - - -
17/01/2560 70.00 - - - 75.00 85.00 20.00 19.00 19.00 - - -
16/01/2560 70.00 26.00 - 26.00 75.00 85.00 26.00 24.00 23.00 - - -
15/01/2560 65.00 26.00 - 26.00 70.00 90.00 27.00 23.00 23.50 - - -
14/01/2560 70.00 - - - 70.00 80.00 22.00 21.00 20.00 - - -
13/01/2560 70.00 28.00 - 28.00 70.00 85.00 27.00 24.50 25.50 - - -
12/01/2560 70.00 27.00 - 25.00 80.00 90.00 26.00 24.00 25.00 - - -
11/01/2560 70.00 27.00 - 25.00 80.00 90.00 26.00 24.50 24.50 - - -
10/01/2560 65.00 - - - 80.00 90.00 24.00 22.00 23.00 - - -
09/01/2560 65.00 27.00 - 25.00 80.00 90.00 27.00 24.50 26.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะม่วงที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะม่วงรายวัน, ราคามะม่วงเขียวเสวยเบอร์ 0, ราคามะม่วงแก้วเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงโชคอนันต์ดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้แก่เบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้สุกเบอร์ 0, ราคามะม่วงน้ำดอกไม้อ่อนเบอร์ 0, ราคามะม่วงฟ้าลั่นเบอร์ 0, ราคามะม่วงมันเดือนเก้าเบอร์ 0, ราคามะม่วงแรดเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องดิบเบอร์ 0, ราคามะม่วงอกร่องสุกเบอร์ 0,
bg product