ราคามะยงชิด

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ 220.00 บาท/กก.
(B) มะยงชิดเบอร์กลาง - บาท/กก.
(C) มะยงชิดเบอร์เล็ก - บาท/กก.
วันที่ (A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ (B) มะยงชิดเบอร์กลาง (C) มะยงชิดเบอร์เล็ก
14/01/2562 220.00 - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะยงชิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะยงชิดรายวัน, ราคามะยงชิดเบอร์ใหญ่, ราคามะยงชิดเบอร์กลาง, ราคามะยงชิดเบอร์เล็ก,
bg product