ราคามะยงชิด

ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ 130.00 บาท/กก.
(B) มะยงชิดเบอร์กลาง 120.00 บาท/กก.
(C) มะยงชิดเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
วันที่ (A) มะยงชิดเบอร์ใหญ่ (B) มะยงชิดเบอร์กลาง (C) มะยงชิดเบอร์เล็ก
25/03/2562 130.00 120.00 90.00
24/03/2562 130.00 120.00 90.00
23/03/2562 130.00 120.00 80.00
22/03/2562 130.00 120.00 80.00
21/03/2562 130.00 120.00 80.00
20/03/2562 150.00 120.00 70.00
18/03/2562 150.00 120.00 70.00
17/03/2562 150.00 120.00 70.00
16/03/2562 160.00 120.00 70.00
15/03/2562 160.00 120.00 70.00
14/03/2562 160.00 120.00 80.00
13/03/2562 160.00 120.00 80.00
12/03/2562 130.00 100.00 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะยงชิดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะยงชิดรายวัน, ราคามะยงชิดเบอร์ใหญ่, ราคามะยงชิดเบอร์กลาง, ราคามะยงชิดเบอร์เล็ก,
bg product