ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 20.50 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
29/03/2560 20.50 15.00
28/03/2560 19.67 15.00
27/03/2560 19.67 -
26/03/2560 20.33 15.00
25/03/2560 20.33 15.00
24/03/2560 20.33 15.00
23/03/2560 21.50 15.00
22/03/2560 20.33 15.00
21/03/2560 21.00 15.00
20/03/2560 22.50 15.00
19/03/2560 23.33 15.00
18/03/2560 23.33 15.00
17/03/2560 24.00 15.00
16/03/2560 24.00 -
15/03/2560 24.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product