ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 22.67 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
20/02/2560 22.67 15.00
19/02/2560 22.67 15.00
18/02/2560 20.00 15.00
17/02/2560 19.33 15.00
16/02/2560 19.33 15.00
15/02/2560 20.00 15.00
14/02/2560 21.00 15.00
13/02/2560 21.00 -
12/02/2560 21.00 15.00
11/02/2560 24.33 15.00
10/02/2560 19.33 15.00
09/02/2560 19.00 15.00
08/02/2560 19.33 15.00
07/02/2560 19.33 15.00
06/02/2560 19.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product