ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 26.25 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
24/05/2562 26.25 -
23/05/2562 28.25 20.00
22/05/2562 30.75 27.00
21/05/2562 29.50 18.00
20/05/2562 30.00 18.00
19/05/2562 26.25 18.00
18/05/2562 26.25 18.00
17/05/2562 26.25 18.00
16/05/2562 26.25 20.00
15/05/2562 33.00 20.00
14/05/2562 33.00 -
13/05/2562 32.00 20.00
12/05/2562 28.75 20.00
11/05/2562 28.75 20.00
10/05/2562 27.00 20.00
09/05/2562 26.00 20.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product