ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 26.67 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
23/01/2560 26.67 15.00
22/01/2560 20.00 15.00
21/01/2560 20.00 15.00
20/01/2560 20.00 15.00
19/01/2560 19.00 15.00
18/01/2560 19.00 15.00
17/01/2560 20.00 15.00
16/01/2560 21.67 15.00
15/01/2560 21.00 -
14/01/2560 20.00 12.00
13/01/2560 21.00 12.00
12/01/2560 19.33 12.00
11/01/2560 19.33 12.00
10/01/2560 19.00 15.00
09/01/2560 19.33 12.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product