ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 33.00 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
28/07/2560 33.00 -
27/07/2560 31.50 20.00
26/07/2560 31.50 20.00
25/07/2560 30.50 -
24/07/2560 31.50 -
23/07/2560 31.50 20.00
22/07/2560 30.50 20.00
21/07/2560 30.50 20.00
20/07/2560 31.50 20.00
19/07/2560 30.50 -
18/07/2560 30.50 20.00
17/07/2560 33.00 20.00
16/07/2560 - 20.00
15/07/2560 31.50 20.00
14/07/2560 31.50 18.00
13/07/2560 31.50 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product