ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 26.50 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
16/01/2562 26.50 -
15/01/2562 26.50 -
14/01/2562 25.75 20.00
13/01/2562 25.75 20.00
12/01/2562 25.75 20.00
11/01/2562 26.50 -
10/01/2562 26.50 -
09/01/2562 26.50 -
08/01/2562 26.50 -
07/01/2562 25.75 18.00
06/01/2562 25.75 18.00
05/01/2562 25.75 18.00
04/01/2562 25.75 18.00
03/01/2562 25.75 18.00
02/01/2562 26.50 -
01/01/2562 25.75 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product