ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 16.00 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
26/05/2560 16.00 -
25/05/2560 16.50 15.00
24/05/2560 13.50 15.00
23/05/2560 16.50 15.00
22/05/2560 16.33 15.00
21/05/2560 18.00 15.00
20/05/2560 15.50 15.00
19/05/2560 18.00 15.00
18/05/2560 15.00 15.00
17/05/2560 16.50 15.00
16/05/2560 18.00 -
15/05/2560 17.00 15.00
14/05/2560 17.00 15.00
13/05/2560 18.00 15.00
12/05/2560 19.00 15.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product