ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 28.00 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ 18.00 บาท/กก.
(A)
(B)
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
20/01/2561 28.00 18.00
19/01/2561 28.50 -
18/01/2561 29.50 -
17/01/2561 30.50 20.00
16/01/2561 31.50 20.00
15/01/2561 28.00 20.00
14/01/2561 28.00 -
13/01/2561 28.00 20.00
12/01/2561 30.50 20.00
11/01/2561 30.50 20.00
10/01/2561 30.50 20.00
09/01/2561 30.50 20.00
08/01/2561 30.50 20.00
07/01/2561 33.00 20.00
06/01/2561 31.00 20.00
05/01/2561 28.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปลาดุก
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาดุกนาเบอร์กลาง 100.00 บาท/กก.
ปลาดุกนาเบอร์เล็ก 90.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 38.00 บาท/กก.
ปลาดุกเลี้ยงเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาตะเพียน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาตะเพียนเบอร์ใหญ่ 53.00 บาท/กก.
ปลาตะเพียนเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลากด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลากดเหลือง 120.00 บาท/กก.
ปลากดคัง 230.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปลาช่อน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปลาช่อนนาเบอร์ใหญ่ 125.00 บาท/กก.
ปลาช่อนนาเบอร์กลาง 110.00 บาท/กก.
ปลาช่อนเลี้ยงเบอร์ใหญ่ 85.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product