ราคามะละกอ

ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะละกอฮอลแลนด์ 33.50 บาท/กก.
(B) มะละกอแขกดำ - บาท/กก.
วันที่ (A) มะละกอฮอลแลนด์ (B) มะละกอแขกดำ
23/07/2561 33.50 -
22/07/2561 31.75 20.00
21/07/2561 31.75 20.00
20/07/2561 31.75 20.00
19/07/2561 31.75 20.00
18/07/2561 32.75 20.00
17/07/2561 33.50 -
16/07/2561 29.25 18.00
15/07/2561 29.25 18.00
14/07/2561 29.25 18.00
13/07/2561 31.75 25.00
12/07/2561 31.75 25.00
11/07/2561 32.00 25.00
10/07/2561 32.00 20.00
09/07/2561 31.00 20.00
08/07/2561 27.00 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะละกอที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะละกอรายวัน, ราคามะละกอฮอลแลนด์, ราคามะละกอแขกดำ,
bg product