ราคามะลิ

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะลิไทย 300.00 บาท/ลิตร
(B) มะลิอินโดฯ - บาท/ลิตร
วันที่ (A) มะลิไทย (B) มะลิอินโดฯ
17/11/2561 300.00 -
16/11/2561 300.00 -
15/11/2561 415.00 -
14/11/2561 480.00 -
13/11/2561 480.00 -
12/11/2561 480.00 -
11/11/2561 450.00 -
10/11/2561 450.00 -
09/11/2561 450.00 -
08/11/2561 500.00 400.00
07/11/2561 550.00 -
06/11/2561 600.00 -
05/11/2561 525.00 400.00
04/11/2561 450.00 -
03/11/2561 275.00 -
02/11/2561 300.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะลิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะลิรายวัน, ราคามะลิไทย, ราคามะลิอินโดฯ,
bg product