ราคามะลิ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะลิไทย - บาท/ลิตร
(B) มะลิอินโดฯ 700.00 บาท/ลิตร
(A)
(B)
วันที่ (A) มะลิไทย (B) มะลิอินโดฯ
20/01/2561 - 700.00
19/01/2561 1,200.00 700.00
18/01/2561 1,200.00 700.00
17/01/2561 1,200.00 700.00
16/01/2561 1,500.00 850.00
15/01/2561 1,800.00 900.00
14/01/2561 1,500.00 650.00
13/01/2561 1,500.00 650.00
12/01/2561 850.00 -
11/01/2561 800.00 -
10/01/2561 750.00 500.00
09/01/2561 825.00 500.00
08/01/2561 775.00 -
07/01/2561 800.00 -
06/01/2561 775.00 -
05/01/2561 675.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะลิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาต้นหอม
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นหอม 50.00 บาท/กก.
ต้นหอมญี่ปุ่น 55.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาดาวเรือง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ดาวเรืองเบอร์จัมโบ้ 140.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์ใหญ่ 120.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์กลาง 80.00 บาท/ร้อยดอก
ดาวเรืองเบอร์เล็ก 30.00 บาท/ร้อยดอก
20/01/2561
ราคาตะไคร้
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ต้นตะไคร้ 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาแตง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แตงกวาทั่วไป 12.50 บาท/กก.
แตงกวาอ่อน 25.00 บาท/กก.
แตงร้าน 16.00 บาท/กก.
แตงกวาญี่ปุ่น 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะลิรายวัน, ราคามะลิไทย, ราคามะลิอินโดฯ,
bg product