ราคามะลิ

ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะลิไทย 600.00 บาท/ลิตร
(B) มะลิอินโดฯ - บาท/ลิตร
วันที่ (A) มะลิไทย (B) มะลิอินโดฯ
16/01/2562 600.00 -
15/01/2562 500.00 -
14/01/2562 500.00 -
13/01/2562 600.00 -
12/01/2562 550.00 -
11/01/2562 450.00 -
10/01/2562 450.00 300.00
09/01/2562 500.00 350.00
08/01/2562 600.00 350.00
07/01/2562 575.00 350.00
06/01/2562 800.00 -
05/01/2562 1,050.00 500.00
04/01/2562 1,250.00 500.00
03/01/2562 900.00 500.00
02/01/2562 700.00 450.00
01/01/2562 600.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะลิที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะลิรายวัน, ราคามะลิไทย, ราคามะลิอินโดฯ,
bg product