ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 18.33 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 49.17 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 22.67 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 52.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 11.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 38.33 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 18.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 19.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
20/11/2561 18.33 49.17 22.67 52.50 11.00 16.00 38.33 18.67 19.00 20.00
19/11/2561 18.50 50.00 30.00 - 11.50 18.00 37.50 24.00 20.50 30.00
18/11/2561 25.00 40.00 25.00 - 15.00 - 40.00 30.00 25.00 30.00
17/11/2561 21.50 46.25 21.50 52.50 12.50 14.00 37.50 20.00 19.50 21.00
16/11/2561 20.33 47.50 20.33 52.50 13.33 16.00 35.00 20.00 16.67 23.50
15/11/2561 21.00 49.17 21.00 52.50 15.00 18.00 35.00 21.33 17.33 24.50
14/11/2561 22.50 45.00 20.50 - 15.50 20.00 37.50 25.00 17.00 35.00
13/11/2561 22.50 45.00 24.50 - 20.00 20.00 37.50 25.00 20.50 35.00
12/11/2561 22.50 45.00 24.50 - 21.50 20.00 37.50 25.00 19.50 35.00
11/11/2561 27.00 60.00 25.00 70.00 17.00 16.00 42.50 24.50 20.00 23.50
10/11/2561 25.00 50.00 24.00 - 24.00 20.00 35.00 25.00 20.50 40.00
09/11/2561 25.33 55.00 23.33 70.00 21.33 20.00 35.00 23.33 18.00 29.50
08/11/2561 25.33 55.00 22.67 70.00 24.00 22.00 36.67 23.33 19.33 28.00
07/11/2561 24.00 51.67 18.67 70.00 24.67 21.50 35.00 23.33 20.67 25.00
06/11/2561 23.33 51.67 17.33 70.00 26.67 22.00 33.33 24.00 20.67 27.00
05/11/2561 22.67 56.67 22.67 70.00 25.00 22.00 700.00 28.00 25.33 25.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product