ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 14.67 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 53.33 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 21.67 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 55.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 17.33 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 21.67 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 17.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 24.67 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 17.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
18/07/2561 14.67 53.33 21.67 55.00 17.33 16.00 21.67 17.00 24.67 17.50
17/07/2561 15.33 53.33 24.00 55.00 17.33 15.00 21.67 17.00 24.67 17.50
16/07/2561 15.33 53.33 24.00 55.00 16.33 15.00 21.67 18.33 24.00 18.50
15/07/2561 18.00 57.50 26.00 55.00 19.50 14.00 25.00 19.50 25.00 22.00
14/07/2561 16.00 55.00 24.00 55.00 24.67 15.00 20.50 18.33 23.33 19.50
13/07/2561 16.00 55.00 24.00 55.00 13.00 16.00 17.00 13.00 20.00 10.00
12/07/2561 18.00 57.50 26.00 55.00 16.00 16.00 20.00 14.00 20.00 10.00
11/07/2561 16.67 53.33 26.00 55.00 18.67 17.00 21.67 18.33 24.00 20.50
10/07/2561 16.67 53.33 26.00 55.00 17.00 16.00 23.33 18.33 23.33 19.50
09/07/2561 15.33 51.67 25.33 50.00 16.33 16.00 23.33 17.67 22.67 18.50
08/07/2561 18.00 65.00 32.50 70.00 18.50 14.00 25.00 17.50 25.00 18.50
07/07/2561 18.67 58.33 29.67 70.00 14.67 16.00 23.33 17.67 24.00 18.50
06/07/2561 18.67 60.00 31.67 70.00 16.33 16.00 23.33 20.00 23.33 19.50
05/07/2561 20.00 60.00 31.67 70.00 15.33 15.00 23.33 20.67 23.33 18.50
04/07/2561 21.67 53.33 30.00 50.00 13.00 15.00 23.33 19.33 23.33 18.50
03/07/2561 21.67 53.33 30.00 50.00 16.67 16.00 23.33 19.33 23.33 17.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product