ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 31.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 70.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 35.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 29.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 20.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 27.50 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 20.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 24.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
16/07/2562 31.00 70.00 35.00 - 29.00 20.00 27.50 20.00 24.00 20.00
15/07/2562 31.00 75.00 35.00 - 29.00 20.00 27.50 20.00 26.00 20.00
14/07/2562 32.00 70.00 36.00 - 30.00 - 30.00 20.00 30.00 20.00
13/07/2562 38.00 65.00 35.00 - 27.50 20.00 32.50 20.00 26.00 20.00
12/07/2562 38.00 65.00 35.00 - 26.50 20.00 27.50 20.00 26.00 20.00
11/07/2562 38.00 65.00 35.50 - 27.50 20.00 27.50 20.00 26.00 20.00
10/07/2562 41.50 70.00 42.50 - 26.00 20.00 27.50 20.00 26.00 20.00
09/07/2562 39.00 70.00 42.50 - 29.50 18.00 40.00 20.00 28.00 22.00
08/07/2562 37.00 70.00 37.50 - 28.00 18.00 37.50 20.00 28.00 22.00
07/07/2562 32.00 70.00 28.00 - 28.00 - 50.00 22.00 32.00 22.00
06/07/2562 28.00 70.00 25.00 - 28.00 - 50.00 22.00 32.00 22.00
05/07/2562 28.00 70.00 30.00 - 24.00 18.00 37.50 19.00 29.00 26.00
04/07/2562 27.00 70.00 31.00 - 23.00 16.00 35.00 18.00 29.00 26.00
03/07/2562 25.00 70.00 30.00 - 24.00 18.00 35.00 19.00 28.00 26.00
02/07/2562 21.00 70.00 26.00 - 26.50 18.00 37.50 19.00 28.00 26.00
01/07/2562 20.00 70.00 26.00 - 25.00 18.00 20.00 18.00 20.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product