ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 13.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 45.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 22.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 10.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 40.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 12.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 20.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 12.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
27/05/2561 13.00 45.00 22.00 45.00 10.00 16.00 40.00 12.00 20.00 12.00
26/05/2561 11.67 58.33 17.33 45.00 11.67 18.00 45.00 20.67 21.33 21.00
25/05/2561 11.00 65.00 15.00 - 15.00 20.00 47.50 25.00 23.00 30.00
24/05/2561 11.50 62.50 16.00 45.00 15.00 16.00 55.00 20.00 25.00 21.00
23/05/2561 12.00 55.00 13.33 45.00 13.33 18.00 45.00 20.00 20.67 22.00
22/05/2561 12.00 53.33 14.33 45.00 13.33 18.00 45.00 20.67 20.67 22.00
21/05/2561 12.00 53.33 14.33 45.00 14.00 18.00 43.33 20.67 21.33 21.00
20/05/2561 13.00 62.50 14.00 45.00 21.00 16.00 50.00 21.00 23.00 21.00
19/05/2561 10.00 55.00 10.67 45.00 20.00 18.00 50.00 34.67 21.00 19.50
18/05/2561 10.00 52.50 10.67 37.50 21.33 20.00 50.00 21.67 21.67 22.00
17/05/2561 11.00 58.75 11.00 37.50 19.50 16.00 55.00 19.50 26.00 23.00
16/05/2561 12.00 58.75 14.00 37.50 17.00 16.00 50.00 22.00 20.00 22.00
15/05/2561 10.67 47.83 13.33 37.50 18.00 18.00 41.67 20.67 17.67 22.00
14/05/2561 10.67 47.83 13.33 37.50 20.67 19.00 38.33 24.00 21.33 17.00
13/05/2561 12.00 58.75 14.00 37.50 22.00 16.00 42.50 17.00 24.00 17.00
12/05/2561 11.33 49.17 13.33 37.50 20.00 16.00 31.67 16.67 20.00 17.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product