ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 41.67 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 65.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 63.33 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 60.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 22.33 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 32.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 105.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 37.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 40.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 35.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
24/05/2562 41.67 65.00 63.33 60.00 22.33 32.00 105.00 37.00 40.00 35.00
23/05/2562 41.67 65.00 66.67 60.00 26.67 35.00 100.00 35.00 40.67 50.00
22/05/2562 41.00 60.00 65.00 60.00 28.17 39.50 103.33 39.33 41.33 47.50
21/05/2562 33.33 53.33 52.00 47.50 28.50 35.00 110.00 39.33 40.00 50.00
20/05/2562 30.33 53.33 41.33 47.50 28.83 34.00 100.00 37.33 40.00 50.00
19/05/2562 30.50 50.00 37.00 47.50 32.50 40.00 115.00 42.00 41.00 43.50
18/05/2562 30.50 52.50 37.00 47.50 34.50 40.00 80.00 45.00 38.00 38.25
17/05/2562 28.67 50.00 31.67 47.50 31.33 35.00 76.67 36.67 35.00 39.00
16/05/2562 24.33 50.00 27.67 50.00 30.00 37.50 78.33 40.00 37.33 47.00
15/05/2562 21.67 46.67 26.00 45.00 33.33 35.00 76.67 40.00 43.00 40.00
14/05/2562 22.33 43.33 26.33 45.00 34.00 32.00 73.33 38.00 39.67 42.00
13/05/2562 22.33 43.33 27.00 45.00 33.33 30.00 66.67 36.67 38.33 40.00
12/05/2562 19.00 40.00 22.00 40.00 35.00 30.00 65.00 40.00 37.50 40.00
11/05/2562 18.00 40.00 22.00 40.00 33.33 30.00 63.33 36.67 36.67 40.00
10/05/2562 17.33 41.67 24.67 40.00 33.33 27.00 61.67 36.67 34.33 39.00
09/05/2562 17.33 40.00 24.67 40.00 29.33 27.00 63.33 29.33 31.67 29.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product