ราคามะเขือ
ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562
มะเขือเทศผลใหญ่
18.00
บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี
53.33
บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา
18.67
บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่
50.00
บาท/กก.
มะเขือเปราะ
18.00
บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า
18.00
บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว
42.50
บาท/กก.
มะเขือม่วง
18.00
บาท/กก.
มะเขือยาว
20.67
บาท/กก.
มะเขือลาย
18.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะเขือ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม