ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 18.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 70.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 30.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 70.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 8.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 50.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 10.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 16.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 10.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
19/11/2560 18.00 70.00 30.00 70.00 8.00 16.00 50.00 10.00 16.00 10.00
18/11/2560 16.67 61.67 29.33 70.00 13.33 18.00 45.00 33.00 19.33 20.00
17/11/2560 16.00 61.67 33.33 70.00 13.33 18.00 48.33 31.67 20.00 20.00
16/11/2560 16.00 60.00 33.33 40.00 16.33 20.00 53.33 33.00 20.67 21.00
15/11/2560 15.00 50.00 30.50 40.00 15.25 22.67 50.00 31.25 20.50 21.00
14/11/2560 15.33 50.00 24.67 40.00 17.67 20.00 45.00 32.33 20.67 21.00
13/11/2560 15.33 50.00 24.67 40.00 16.33 19.00 43.33 33.00 21.33 22.00
12/11/2560 17.00 50.00 25.00 40.00 18.00 16.00 47.50 39.00 21.00 22.00
11/11/2560 16.00 50.00 23.33 40.00 18.00 18.00 50.00 33.00 20.67 22.50
10/11/2560 16.00 50.00 23.33 40.00 16.33 20.00 55.00 33.00 22.00 22.00
09/11/2560 19.00 51.25 25.50 42.50 18.00 18.00 65.00 40.50 25.00 23.00
08/11/2560 20.00 51.25 25.50 42.50 18.00 20.00 65.00 40.00 25.00 23.00
07/11/2560 19.00 51.25 25.50 42.50 16.50 16.00 60.00 38.50 25.00 23.00
06/11/2560 18.00 50.00 24.00 40.00 17.00 20.00 60.00 39.50 25.00 22.00
05/11/2560 18.00 50.00 24.00 40.00 17.00 16.00 60.00 38.50 25.00 21.00
04/11/2560 22.00 60.00 28.00 - 20.00 - 70.00 65.00 30.00 30.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product