ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 40.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 80.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 40.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 80.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 13.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 20.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 14.00 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 18.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 13.50 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
28/07/2560 40.00 80.00 40.00 80.00 13.00 16.00 20.00 14.00 18.00 13.50
27/07/2560 30.00 85.00 32.00 80.00 13.00 16.00 23.50 33.00 20.00 22.00
26/07/2560 30.00 85.00 32.00 80.00 16.00 16.00 22.50 33.00 21.00 23.00
25/07/2560 27.50 87.50 27.00 85.00 20.00 16.00 24.75 33.00 20.00 24.00
24/07/2560 27.50 87.50 27.00 85.00 19.50 16.00 22.50 32.00 18.00 22.00
23/07/2560 27.50 87.50 27.00 85.00 20.50 16.00 23.50 33.00 18.00 22.00
22/07/2560 27.50 87.50 27.00 85.00 21.50 16.00 22.50 33.00 18.00 22.00
21/07/2560 31.50 87.50 30.00 85.00 16.00 16.00 20.50 32.00 18.00 22.00
20/07/2560 31.50 87.50 30.00 85.00 18.00 16.00 20.50 32.00 18.00 22.25
19/07/2560 34.00 85.00 40.00 80.00 19.00 16.00 22.50 34.00 18.00 24.00
18/07/2560 35.00 85.00 49.00 80.00 19.00 16.00 20.00 34.00 18.00 23.00
17/07/2560 37.50 85.00 49.00 80.00 17.00 - 20.50 31.00 18.00 30.00
16/07/2560 30.00 90.00 48.00 - 20.00 - 25.00 50.00 20.00 30.00
15/07/2560 37.50 85.00 49.00 80.00 16.00 16.00 19.50 31.00 18.00 21.00
14/07/2560 35.00 85.00 54.00 80.00 16.00 16.00 20.50 31.00 20.00 21.00
13/07/2560 35.00 85.00 54.00 80.00 16.00 16.00 20.50 32.00 20.00 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product