ราคามะเขือ
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2566
มะเขือเทศผลใหญ่
16.00
บาท/กก.
มะเขือเทศราชินี
55.00
บาท/กก.
มะเขือเทศสีดา
31.50
บาท/กก.
มะเขือเทศเชอร์รี่
50.00
บาท/กก.
มะเขือเปราะ
17.00
บาท/กก.
มะเขือไข่เต่า
40.00
บาท/กก.
มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว
110.00
บาท/กก.
มะเขือม่วง
38.00
บาท/กก.
มะเขือยาว
32.00
บาท/กก.
มะเขือลาย
45.00
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มะเขือ
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม