ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 17.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 65.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 14.33 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 70.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 19.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 20.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 25.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 38.67 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 23.33 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 21.33 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
23/01/2560 17.00 65.00 14.33 70.00 19.00 20.00 25.00 38.67 23.33 21.33
22/01/2560 17.00 65.00 14.33 70.00 17.00 20.00 21.67 36.67 17.33 20.00
21/01/2560 16.33 55.00 14.33 50.00 18.00 20.00 21.00 36.67 17.33 19.33
20/01/2560 20.50 55.00 20.50 50.00 16.00 20.00 25.00 46.00 25.00 21.00
19/01/2560 16.33 65.00 16.33 70.00 17.00 18.00 22.67 36.00 20.67 18.67
18/01/2560 20.50 65.00 20.50 70.00 20.00 20.00 25.00 48.00 27.00 23.00
17/01/2560 20.50 65.00 20.50 70.00 19.00 20.00 22.50 47.00 25.00 23.00
16/01/2560 17.67 65.00 17.67 70.00 19.50 16.00 21.00 36.00 20.67 19.33
15/01/2560 17.00 65.00 17.00 70.00 20.50 20.00 21.00 38.67 18.67 20.67
14/01/2560 20.50 67.50 20.50 70.00 19.00 16.00 21.50 46.00 20.00 22.00
13/01/2560 17.00 67.50 17.00 70.00 17.00 16.00 21.33 34.67 21.33 18.00
12/01/2560 18.33 67.50 17.00 70.00 17.00 14.00 22.67 35.33 17.33 18.67
11/01/2560 20.67 70.00 18.00 75.00 15.00 16.00 22.67 35.33 18.00 18.67
10/01/2560 21.33 70.00 19.33 75.00 15.00 16.00 25.00 34.67 18.00 18.00
09/01/2560 21.33 70.00 18.67 75.00 15.00 16.00 22.00 34.67 16.67 18.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product