ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 18.50 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 40.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 17.50 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 40.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 18.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 23.67 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 11.00 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 14.67 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 15.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
29/03/2560 18.50 40.00 17.50 40.00 18.50 16.00 23.67 11.00 14.67 15.00
28/03/2560 17.00 40.00 15.67 40.00 18.50 14.00 23.67 23.00 12.50 14.25
27/03/2560 17.00 40.00 15.67 40.00 19.50 16.00 24.67 28.00 14.00 15.67
26/03/2560 17.00 40.00 15.00 40.00 18.50 14.00 24.33 27.33 14.00 15.00
25/03/2560 17.00 40.00 15.67 40.00 13.50 12.00 21.83 27.33 12.00 15.00
24/03/2560 17.00 40.00 15.67 40.00 12.50 10.00 22.67 26.67 12.67 15.00
23/03/2560 18.50 40.00 18.50 40.00 12.50 14.00 27.00 35.00 15.00 17.50
22/03/2560 14.67 40.00 15.00 40.00 11.00 14.00 24.33 33.67 10.67 15.33
21/03/2560 14.67 40.00 15.67 40.00 11.50 12.00 24.67 32.67 10.67 14.33
20/03/2560 12.00 40.00 10.67 - 15.00 - 27.00 33.33 10.67 15.00
19/03/2560 14.00 40.00 15.67 40.00 12.00 12.00 26.67 36.00 10.67 17.67
18/03/2560 14.00 40.00 15.00 40.00 10.00 12.00 28.33 32.67 12.00 14.33
17/03/2560 14.00 40.00 15.00 40.00 8.50 10.00 25.00 31.67 11.33 13.67
16/03/2560 14.00 40.00 15.67 40.00 9.00 10.00 28.00 32.67 11.33 15.67
15/03/2560 14.00 40.00 15.67 40.00 8.00 10.00 27.67 32.00 9.50 13.67
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product