ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 20 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 12.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 35.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 13.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 21.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 24.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 70.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 45.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 21.50 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 30.00 บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
20/01/2561 12.00 35.00 13.00 - 21.00 24.00 70.00 45.00 21.50 30.00
19/01/2561 12.67 41.67 16.67 50.00 20.67 22.00 103.33 38.00 20.00 23.00
18/01/2561 12.67 41.67 15.33 50.00 16.67 22.00 103.33 39.33 21.33 24.00
17/01/2561 12.00 38.33 15.33 40.00 20.33 22.00 96.67 38.67 22.67 23.00
16/01/2561 14.00 38.33 20.67 40.00 20.33 20.50 86.67 38.67 20.33 23.00
15/01/2561 15.00 42.50 21.00 - 22.50 20.00 85.00 49.00 22.00 30.00
14/01/2561 20.00 50.00 32.00 - 30.00 - 100.00 80.00 20.00 30.00
13/01/2561 15.00 40.00 26.00 - 13.00 14.00 85.00 46.00 14.00 30.00
12/01/2561 15.00 45.00 32.33 50.00 13.00 15.00 80.00 33.00 12.50 20.00
11/01/2561 17.50 50.00 38.50 50.00 15.00 16.00 85.00 45.00 18.00 20.00
10/01/2561 16.33 45.00 36.33 50.00 11.33 17.00 80.00 35.33 16.67 20.00
09/01/2561 16.33 46.67 39.00 50.00 17.33 16.00 80.00 36.00 17.00 21.00
08/01/2561 16.33 46.67 39.00 70.00 13.33 18.00 85.00 33.33 17.00 21.00
07/01/2561 23.00 60.00 27.00 70.00 16.50 24.00 102.50 47.50 24.50 30.00
06/01/2561 21.33 56.67 28.00 70.00 14.33 18.00 86.67 33.33 20.67 27.50
05/01/2561 21.33 60.00 26.00 70.00 17.67 20.00 91.67 33.67 20.00 28.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ราคาปาล์มน้ำมัน
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 17% 3.20 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 15% 3.60 บาท/กก.
ปาล์มทะลายสุกดี น้ำมัน 13% - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักชี
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักชีไทย 70.00 บาท/กก.
รากผักชี 100.00 บาท/กก.
ผักชีฝรั่ง 60.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาปู
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ปูม้าเป็น - บาท/กก.
ปูม้าเบอร์ใหญ่ 700.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์กลาง 350.00 บาท/กก.
ปูม้าเบอร์เล็ก 250.00 บาท/กก.
ปูทะเลเป็น - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์ใหญ่ 850.00 บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์กลาง - บาท/กก.
ปูทะเลเบอร์เล็ก - บาท/กก.
ปูนา - บาท/กก.
20/01/2561
ราคาผักกาด
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ผักกาดแก้ว 45.00 บาท/กก.
ผักกาดหางหงษ์ 30.00 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยไม่แต่งผล) 10.50 บาท/กก.
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล) 24.00 บาท/กก.
ผักกาดเขียว 12.00 บาท/กก.
ผักกาดหอม 20.00 บาท/กก.
ผักกาดหัว (ไชเท้า) 11.50 บาท/กก.
20/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product