ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 15.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 53.33 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 22.00 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 60.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 19.67 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 18.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 35.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 31.50 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 19.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 21.67 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
26/05/2560 15.00 53.33 22.00 60.00 19.67 18.00 35.00 31.50 19.00 21.67
25/05/2560 14.67 53.33 24.00 60.00 19.00 18.00 35.00 32.67 20.00 20.50
24/05/2560 12.00 50.00 22.00 - 24.00 - 30.00 60.00 28.00 25.00
23/05/2560 14.00 45.00 23.33 40.00 19.00 18.00 35.00 31.33 19.33 20.50
22/05/2560 14.50 45.00 20.75 40.00 18.00 18.00 32.50 27.50 17.50 21.33
21/05/2560 15.00 45.00 25.00 40.00 14.00 16.00 32.50 36.00 20.00 18.50
20/05/2560 11.33 50.00 18.67 - 17.50 20.00 31.67 33.33 18.67 25.50
19/05/2560 12.00 50.00 19.33 - 16.50 20.00 31.67 34.67 19.67 24.50
18/05/2560 11.33 50.00 18.67 - 17.50 18.00 30.00 32.00 18.67 25.50
17/05/2560 14.00 50.00 25.00 50.00 15.00 18.00 33.33 30.00 20.00 17.50
16/05/2560 14.00 50.00 25.00 50.00 15.00 20.00 31.67 30.67 20.00 17.50
15/05/2560 13.50 56.67 24.25 70.00 14.00 16.00 32.50 27.00 17.50 16.33
14/05/2560 14.00 60.00 24.00 70.00 15.00 16.00 30.00 27.83 16.67 16.33
13/05/2560 14.00 56.67 25.00 70.00 13.33 20.00 34.00 30.00 19.33 17.50
12/05/2560 15.00 56.67 29.00 70.00 12.00 16.00 30.00 25.00 18.50 16.33
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product