ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 26.00 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 33.33 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 17.33 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 16.67 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 16.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 42.00 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 18.67 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 20.67 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 20.50 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
19/09/2561 26.00 33.33 17.33 40.00 16.67 16.00 42.00 18.67 20.67 20.50
18/09/2561 25.33 33.33 17.33 40.00 16.67 16.00 38.33 18.67 20.00 22.00
17/09/2561 24.67 33.33 18.33 40.00 17.00 16.00 38.33 18.67 20.00 21.00
16/09/2561 32.00 37.50 20.00 45.00 20.75 16.00 40.00 20.00 23.00 20.00
15/09/2561 24.67 36.67 17.33 45.00 17.67 16.00 38.33 20.00 21.33 21.00
14/09/2561 24.67 35.00 18.33 45.00 18.00 16.00 38.33 19.33 20.67 21.00
13/09/2561 25.33 35.00 18.33 45.00 18.67 16.00 41.67 20.00 20.67 22.00
12/09/2561 25.33 35.00 18.33 45.00 18.00 16.00 45.00 19.33 20.67 21.00
11/09/2561 25.33 35.00 16.67 45.00 19.67 16.00 41.67 20.00 20.67 22.00
10/09/2561 25.33 35.00 16.67 45.00 19.00 16.00 40.00 20.00 1,019.00 14.00
09/09/2561 33.00 35.00 20.00 45.00 21.50 16.00 42.50 21.50 23.00 21.50
08/09/2561 22.33 31.67 17.00 45.00 19.67 16.00 40.00 19.33 20.00 22.00
07/09/2561 30.00 35.00 17.00 55.00 18.00 16.00 40.00 19.33 21.33 21.00
06/09/2561 30.00 31.67 17.00 45.00 19.00 16.00 41.67 20.00 20.00 21.00
05/09/2561 30.00 31.67 17.00 45.00 19.67 16.00 41.67 20.00 20.67 22.00
04/09/2561 13.33 33.33 17.00 50.00 19.00 16.00 41.67 19.33 20.67 21.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product