ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 20.25 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 28.75 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 21.50 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 27.50 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) มะเขือเปราะ 20.00 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 20.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 67.50 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 18.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(I) มะเขือยาว 20.00 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 20.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
26/03/2562 20.25 28.75 21.50 27.50 20.00 20.00 67.50 18.00 20.00 20.00
25/03/2562 21.00 35.00 24.00 - 21.50 20.00 52.50 25.00 25.00 30.00
24/03/2562 26.50 45.00 21.00 40.00 20.50 20.00 50.00 23.00 25.00 23.00
23/03/2562 23.50 37.50 19.00 37.50 19.33 19.00 46.67 22.00 22.67 24.00
22/03/2562 24.33 39.17 19.50 37.50 19.33 20.00 49.33 22.67 23.33 24.00
21/03/2562 26.67 39.17 20.00 37.50 21.00 20.00 50.00 22.67 23.33 24.00
20/03/2562 23.50 39.17 17.33 37.50 21.00 20.00 56.67 22.00 23.33 24.00
19/03/2562 23.50 39.17 18.67 37.50 21.00 19.00 50.00 22.67 23.33 25.00
18/03/2562 26.00 40.00 21.00 - 21.50 18.00 50.00 24.00 24.00 30.00
16/03/2562 19.25 33.75 15.00 37.50 24.00 19.00 46.67 21.33 23.33 25.00
15/03/2562 20.17 35.83 14.00 37.50 22.67 18.00 50.00 19.67 21.00 21.50
14/03/2562 20.17 35.83 14.67 37.50 19.67 18.00 50.00 18.33 21.00 20.50
13/03/2562 20.17 35.83 14.67 37.50 19.67 17.00 48.33 17.67 20.17 20.50
12/03/2562 20.67 35.83 13.33 37.50 19.67 16.00 48.33 18.33 19.67 20.50
11/03/2562 20.67 36.67 16.00 40.00 20.33 15.00 45.00 18.33 19.67 20.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product