ราคามะเขือ

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) มะเขือเทศผลใหญ่ 14.67 บาท/กก.
(B) มะเขือเทศราชินี 40.00 บาท/กก.
(C) มะเขือเทศสีดา 15.33 บาท/กก.
(D) มะเขือเทศเชอร์รี่ 40.00 บาท/กก.
(E) มะเขือเปราะ 18.50 บาท/กก.
(F) มะเขือไข่เต่า 20.00 บาท/กก.
(G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว 31.67 บาท/กก.
(H) มะเขือม่วง 38.00 บาท/กก.
(I) มะเขือยาว 22.67 บาท/กก.
(J) มะเขือลาย 23.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
วันที่ (A) มะเขือเทศผลใหญ่ (B) มะเขือเทศราชินี (C) มะเขือเทศสีดา (D) มะเขือเทศเชอร์รี่ (E) มะเขือเปราะ (F) มะเขือไข่เต่า (G) มะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว (H) มะเขือม่วง (I) มะเขือยาว (J) มะเขือลาย
20/02/2560 14.67 40.00 15.33 40.00 18.50 20.00 31.67 38.00 22.67 23.00
19/02/2560 13.50 40.00 13.50 40.00 16.00 20.00 33.33 36.67 22.67 19.33
18/02/2560 17.00 38.75 19.00 37.50 16.00 16.00 35.00 47.00 25.00 22.00
17/02/2560 14.00 38.75 15.33 37.50 18.00 20.00 33.33 36.67 22.00 20.67
16/02/2560 14.00 40.00 15.33 40.00 14.00 20.00 30.00 38.67 22.00 25.33
15/02/2560 14.00 40.00 15.33 40.00 17.00 20.00 31.67 38.67 21.33 25.33
14/02/2560 16.33 37.50 15.33 35.00 22.00 20.00 30.00 38.00 22.67 24.67
13/02/2560 17.00 37.50 15.33 35.00 19.00 20.00 27.33 38.67 24.00 20.67
12/02/2560 15.67 37.50 15.33 35.00 20.00 20.00 27.33 38.67 22.67 22.67
11/02/2560 16.33 37.50 15.33 35.00 24.00 20.00 31.67 39.33 25.33 22.67
10/02/2560 17.00 42.50 14.67 35.00 24.00 20.00 31.67 39.33 25.33 22.67
09/02/2560 20.50 41.25 18.00 32.50 21.50 20.00 32.50 49.00 27.00 24.00
08/02/2560 17.00 41.25 14.67 32.50 24.00 20.00 31.67 39.33 25.00 22.67
07/02/2560 17.00 41.25 14.67 32.50 25.00 20.00 31.67 40.00 24.67 22.00
06/02/2560 20.50 41.25 18.00 32.50 25.00 20.00 34.00 49.00 30.00 24.50
ข้อมูลนี้เป็นราคามะเขือที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมาnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามะเขือรายวัน, ราคามะเขือเทศผลใหญ่, ราคามะเขือเทศราชินี, ราคามะเขือเทศสีดา, ราคามะเขือเทศเชอร์รี่, ราคามะเขือเปราะ, ราคามะเขือไข่เต่า, ราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่ว, ราคามะเขือม่วง, ราคามะเขือยาว, ราคามะเขือลาย,
bg product