ราคามังคุด
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2566
ผิวมันเบอร์ใหญ่
43.00
บาท/กก.
ผิวมันเบอร์กลาง
35.00
บาท/กก.
ผิวมันเบอร์เล็ก
32.00
บาท/กก.
ผิวลายเบอร์ใหญ่
-
บาท/กก.
ผิวลายเบอร์กลาง
-
บาท/กก.
ผิวลายเบอร์เล็ก
-
บาท/กก.
กราฟราคา 15 วันล่าสุด (บาท)
เพิ่มเติม
ตลาดนัดเกษตรไพรซ์
ขาย
มังคุด
100 กก.
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 099-999-99XX
icon
kasetprice
1 ม.ค. 2019
ตัวอย่างประกาศซื้อขาย
เพิ่มเติม