ราคามังคุด

ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 45.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 25.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 40.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 35.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 35.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
24/05/2562 45.00 25.00 40.00 35.00 35.00 -
23/05/2562 45.00 35.00 40.00 35.00 35.00 -
22/05/2562 45.00 43.33 33.50 40.00 - 30.00
21/05/2562 55.00 45.00 40.00 - 35.00 25.00
20/05/2562 50.00 41.67 39.00 - 32.00 -
19/05/2562 45.00 40.00 36.50 32.00 32.00 -
18/05/2562 45.00 40.00 36.50 32.00 32.00 -
17/05/2562 44.00 24.00 36.50 32.00 - -
16/05/2562 44.00 34.00 35.00 32.00 30.00 -
15/05/2562 43.00 39.33 33.50 - 30.00 27.00
14/05/2562 40.00 40.00 35.00 - 30.00 27.00
13/05/2562 55.00 35.00 37.50 32.00 28.00 -
12/05/2562 38.00 40.00 32.50 32.00 28.00 28.00
11/05/2562 38.00 28.33 32.50 32.00 - 28.00
10/05/2562 38.00 28.33 33.50 30.00 28.00 25.00
09/05/2562 39.00 39.00 32.00 32.00 28.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product