ราคามังคุด

ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 28.50 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 24.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 20.50 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 16.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 15.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก 13.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
18/07/2561 28.50 24.00 20.50 16.00 15.00 13.00
17/07/2561 35.00 30.00 25.00 - - -
16/07/2561 33.50 30.00 25.00 20.00 - -
15/07/2561 37.50 32.00 28.00 20.00 - -
14/07/2561 45.00 37.50 30.00 25.00 23.00 30.00
13/07/2561 45.00 37.50 30.00 25.00 - -
12/07/2561 40.00 32.50 26.00 25.00 23.00 -
11/07/2561 35.00 27.50 20.00 22.00 20.00 -
10/07/2561 32.50 25.00 20.00 22.00 - -
09/07/2561 50.00 42.50 34.00 40.00 35.00 30.00
08/07/2561 70.00 55.00 47.50 40.00 35.00 30.00
07/07/2561 70.00 55.00 47.50 40.00 35.00 30.00
06/07/2561 75.00 57.50 52.50 40.00 35.00 30.00
05/07/2561 70.00 55.00 50.00 - - -
04/07/2561 95.00 65.00 52.50 45.00 40.00 35.00
03/07/2561 95.00 65.00 52.50 45.00 40.00 35.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product