ราคามังคุด

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 75.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 60.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 42.50 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 40.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 35.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก 30.00 บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
23/05/2561 75.00 60.00 42.50 40.00 35.00 30.00
22/05/2561 100.00 80.00 57.50 50.00 45.00 -
21/05/2561 110.00 95.00 65.00 60.00 50.00 40.00
20/05/2561 105.00 90.00 57.50 50.00 45.00 -
19/05/2561 105.00 90.00 57.50 60.00 50.00 40.00
18/05/2561 110.00 95.00 65.00 60.00 50.00 40.00
17/05/2561 115.00 80.00 65.00 60.00 50.00 40.00
16/05/2561 122.50 92.50 80.00 60.00 50.00 -
15/05/2561 140.00 117.50 92.50 60.00 50.00 -
14/05/2561 125.00 95.00 80.00 70.00 60.00 -
13/05/2561 125.00 95.00 80.00 70.00 60.00 -
12/05/2561 - 150.00 - 80.00 60.00 -
11/05/2561 - - - 80.00 70.00 -
10/05/2561 200.00 150.00 120.00 80.00 70.00 -
09/05/2561 240.00 150.00 120.00 80.00 70.00 -
08/05/2561 240.00 150.00 120.00 90.00 80.00 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product