ราคามังคุด

ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 190.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 150.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก 120.00 บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 80.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
21/03/2561 190.00 150.00 120.00 100.00 80.00 -
18/03/2561 200.00 180.00 150.00 - - -
17/03/2561 - - - 110.00 - -
16/03/2561 - - - 110.00 - -
15/03/2561 220.00 160.00 130.00 110.00 - -
14/03/2561 - - - 110.00 - -
13/03/2561 14.00 12.00 - 100.00 - -
12/03/2561 - - - 100.00 - -
11/03/2561 200.00 140.00 120.00 100.00 - -
10/03/2561 200.00 150.00 120.00 100.00 - -
09/03/2561 200.00 160.00 140.00 100.00 - -
08/03/2561 200.00 160.00 140.00 110.00 - -
07/03/2561 200.00 160.00 140.00 110.00 - -
06/03/2561 160.00 120.00 80.00 120.00 - 70.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product