ราคามังคุด

ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 28.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง - บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
20/11/2561 - 28.00 - - - -
19/11/2561 140.00 80.00 60.00 45.00 60.00 40.00
18/11/2561 140.00 80.00 70.00 60.00 55.00 50.00
17/11/2561 140.00 80.00 70.00 60.00 55.00 50.00
16/11/2561 140.00 52.50 70.00 60.00 55.00 50.00
15/11/2561 - 70.00 - - - -
14/11/2561 140.00 54.00 70.00 45.00 40.00 30.00
13/11/2561 - 25.00 - - - -
12/11/2561 140.00 75.00 70.00 60.00 55.00 50.00
11/11/2561 - - - 80.00 - -
10/11/2561 170.00 28.00 - 80.00 - -
09/11/2561 170.00 28.00 - 80.00 - -
08/11/2561 - 70.00 - - - -
07/11/2561 - 23.00 - - - -
06/11/2561 - 25.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product