ราคามังคุด

ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 30.00 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง - บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
26/03/2562 - 30.00 - - - -
25/03/2562 120.00 52.50 70.00 50.00 - -
24/03/2562 120.00 85.00 70.00 50.00 - -
23/03/2562 120.00 53.50 70.00 50.00 - -
22/03/2562 120.00 55.00 70.00 50.00 - -
21/03/2562 120.00 85.00 70.00 50.00 - -
20/03/2562 - 80.00 70.00 50.00 40.00 -
18/03/2562 - 51.00 70.00 50.00 40.00 -
17/03/2562 - 80.00 50.00 40.00 - -
16/03/2562 - 45.00 70.00 55.00 40.00 40.00
15/03/2562 - 35.00 70.00 55.00 40.00 40.00
14/03/2562 - 40.00 70.00 55.00 - 40.00
13/03/2562 - - 65.00 60.00 40.00 -
12/03/2562 150.00 40.00 55.00 40.00 - 35.00
11/03/2562 50.00 40.00 30.00 - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product