ราคามังคุด

ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ 100.00 บาท/กก.
(B) ผิวมันเบอร์กลาง 67.50 บาท/กก.
(C) ผิวมันเบอร์เล็ก - บาท/กก.
(D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ - บาท/กก.
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(E) ผิวลายเบอร์กลาง 45.00 บาท/กก.
(F) ผิวลายเบอร์เล็ก - บาท/กก.
     
     
วันที่ (A) ผิวมันเบอร์ใหญ่ (B) ผิวมันเบอร์กลาง (C) ผิวมันเบอร์เล็ก (D) ผิวลายเบอร์ใหญ่ (E) ผิวลายเบอร์กลาง (F) ผิวลายเบอร์เล็ก
14/01/2562 100.00 67.50 - - 45.00 -
13/01/2562 100.00 80.00 - - 45.00 -
12/01/2562 100.00 67.50 - - 45.00 -
11/01/2562 - 20.00 - - - -
10/01/2562 - 20.00 - - - -
09/01/2562 - 20.00 - - - -
08/01/2562 - 16.00 - - - -
07/01/2562 130.00 60.00 120.00 75.00 55.00 -
06/01/2562 130.00 100.00 - 75.00 55.00 -
05/01/2562 120.00 40.00 - 75.00 55.00 -
04/01/2562 140.00 70.00 - 55.00 - -
03/01/2562 130.00 20.00 - 80.00 70.00 -
02/01/2562 - 50.00 - - - -
01/01/2562 - - - 75.00 - -
30/12/2561 160.00 150.00 - - - -
ข้อมูลนี้เป็นราคามังคุดที่ได้จากเว็บไซต์ ตลาดไท จ.ปทุมธานีnotifications_none, ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรีnotifications_none, ตลาดสี่มุมเมือง จ.ปทุมธานีnotifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามังคุดรายวัน, ราคาผิวมันเบอร์ใหญ่, ราคาผิวมันเบอร์กลาง, ราคาผิวมันเบอร์เล็ก, ราคาผิวลายเบอร์ใหญ่, ราคาผิวลายเบอร์กลาง, ราคาผิวลายเบอร์เล็ก,
bg product