ราคามันสําปะหลัง

ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% 2.67 บาท/กก.
(B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% 2.42 บาท/กก.
(C) มันเส้น 6.40 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% (B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% (C) มันเส้น
17/01/2561 2.67 2.42 6.40
16/01/2561 - 2.35 6.40
12/01/2561 2.65 2.42 6.35
10/01/2561 2.62 2.31 6.30
09/01/2561 - 2.25 6.40
08/01/2561 2.61 2.30 6.30
05/01/2561 - 2.10 -
ข้อมูลนี้เป็นราคามันสําปะหลังที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยnotifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ครบุรี นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ชุมพวง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ปักธงชัย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.พิมาย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เมือง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.สีคิ้ว นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เสิงสาง นครราชสีมา)notifications_none, ...
ราคาขิง
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ขิงซอย 30.00 บาท/กก.
ขิงแก่ 29.00 บาท/กก.
ขิงอ่อน 40.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาคะน้า
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
แขนงคะน้า - บาท/กก.
คะน้าต้น 27.00 บาท/กก.
คะน้ายอด 21.50 บาท/กก.
คะน้าฮ่องกง 20.00 บาท/กก.
20/01/2561
ราคาไข่ไก่
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ไข่ไก่เบอร์ 0 3.33 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 3.43 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 3.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 2.92 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 2.68 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 2.00 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม - บาท/ฟอง
20/01/2561
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประเภท เฉลี่ย หน่วย
ข้าวโพดเม็ด 9.56 บาท/กก.
19/01/2561
ป้ายกำกับ: ราคามันสําปะหลังรายวัน, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 30%, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25%, ราคามันเส้น,
bg product