ราคามันสําปะหลัง

ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ประเภท ราคาเฉลี่ย หน่วย
(A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% 2.43 บาท/กก.
(B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% 2.11 บาท/กก.
(C) มันเส้น 6.00 บาท/กก.
(A)
(B)
(C)
วันที่ (A) หัวมันสดเชื้อแป้ง 30% (B) หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% (C) มันเส้น
17/11/2560 2.43 2.11 6.00
15/11/2560 2.41 2.09 6.00
14/11/2560 - 2.05 6.10
10/11/2560 2.34 2.02 6.00
08/11/2560 2.32 2.00 6.00
07/11/2560 - 2.00 6.10
06/11/2560 2.29 1.98 6.00
02/11/2560 2.28 1.96 6.00
ข้อมูลนี้เป็นราคามันสําปะหลังที่ได้จากเว็บไซต์ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยnotifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ครบุรี นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ชุมพวง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ด่านขุนทด นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.ปักธงชัย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.พิมาย นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เมือง นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.สีคิ้ว นครราชสีมา)notifications_none, สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันฯ (อ.เสิงสาง นครราชสีมา)notifications_none, ...
ป้ายกำกับ: ราคามันสําปะหลังรายวัน, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 30%, ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25%, ราคามันเส้น,
bg product